Kipar, pozlatar in restavrator Ivan Sojč − življenje in delo od začetka samostojnega delovanja

  • Simona Kostanjšek Brglez
Ključne besede: Ivan Sojč, kiparstvo prve polovice 20. stoletja, secesija, neobarok, neorokoko, cerkvena oprema, nagrobniki, pozlatarstvo, restavratorstvo, ikonografija

Povzetek

Prispevek osvetljuje življenje in delo plodovitega in doslej slabo raziskanega kiparja, pozlatarja in restavratorja Ivana Sojča (1879−1951). Kiparsko in drugo potrebno znanje ter izkušnje je dolgo pridobival v različnih delavnicah doma in v tujini. Leta 1908 je odprl lastno delavnico v Vitanju, od leta 1911 pa je živel in ustvarjal v Mariboru. V okviru raziskav je bil njegov štirideset enot obsegajoči seznam del dopolnjen z več kot sto šestdesetimi novimi. Med njimi prevladuje lesena cerkvena oprema, pomemben del opusa pa predstavljajo polnoplastični in reliefni betonski figuralni nagrobniki. V prispevku, podprtem z arhivskimi viri in ustnimi pričevanji potomcev, je Sojčevo delo predstavljeno glede na slogovne usmeritve, vzore, ikonografijo, tehniko in materiale, namembnost in kvaliteto. Prvič je izpostavljeno njegovo pozlatarsko-poslikovalsko in restavratorsko delo. Ob naštetem je zapolnjena tudi vrzel v poznavanju njegove biografije.

Prenosi

Podatki o prenosih še niso na voljo.

Biografija avtorja

Simona Kostanjšek Brglez

ZRC SAZU
Umetnostnozgodovinski inštitut Franceta Steleta
Novi trg 2
SI-1000 Ljubljana

Objavljeno
2020-07-02
Kako citirati
1.
Kostanjšek BrglezS. Kipar, pozlatar in restavrator Ivan Sojč − življenje in delo od začetka samostojnega delovanja. +386 1 425 78 00 [Internet]. 2. julij 2020. [citirano 4. marec 2021.];25(1). Dostopno na: https://ojs.zrc-sazu.si/ahas/article/view/8820
Rubrike
Articles