Tehnični problemi in naključja kot botri uspeha

Ustanovitev in gradnja jezuitske cerkve v Poznanju

  • Tadeusz J. Żuchowski
Ključne besede: barok, jezuiti na Poljskem, jezuitska arhitektura, Poznanj, Tomasso Poncino, Bartłomiej Nataniel Wąsowski, Giovanni Catenazzi, Philippo Bonanni, Ferdinando Maldonato, tehnične napake v arhitekturi, baročna teatralizacija

Povzetek

Poznanjska jezuitska cerkev je bila zgrajena v več fazah med letoma 1651 in 1701 po načrtih arhitektov Tomassa Poncina, Bartłomieja Nataniela Wąsowskega in Giovan- nija Catenazzija. Gradnja se je močno zavlekla zaradi Poncinoviih začetnih tehničnih napak (med letoma 1651 in 1653) in poskusov njegovih naslednikov, da bi jih odpravili. Zanimiva končna rešitev notranjščine cer- kve je splet naključij. Mogočni stebri naj bi po prvotnem načrtu Wąsowskega podpirali obok s prečnimi loki, ki ga zaradi pomanjanja tehnološkega znanja nad tako široko ladijo niso uresničili; ladja je pokrita z lesenim stropom, ki posnema banjasti obok. Stebri, postavljeni za nerealizirani obok, so ostali in dali notranjščini edin- stven karakter. Zamisel o stebrih je predstavljala izhodi- šče za nadaljno gradnjo, ki jo je med leta 1696 prevzel in do leta 1701 zaključil Catenazzi.

Prenosi

Podatki o prenosih še niso na voljo.

Biografija avtorja

Tadeusz J. Żuchowski

Instytut Historii Sztuki
Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
Al. Niepodległości 4 (Collegium Novum)
PL 61874 Poznań

Objavljeno
2020-07-01
Kako citirati
1.
J. ŻuchowskiT. Tehnični problemi in naključja kot botri uspeha: Ustanovitev in gradnja jezuitske cerkve v Poznanju. +386 1 425 78 00 [Internet]. 1. julij 2020. [citirano 17. januar 2021.];25(1). Dostopno na: https://ojs.zrc-sazu.si/ahas/article/view/8780
Rubrike
Articles