Grofje Brandis – umetnostni naročniki na Štajerskem

Franci Lazarini

DOI: https://doi.org/10.3986/ahas.24.2.06

Povzetek

Prispevek govori o umetnostnem naročništvu grofov Brandis, tirolske plemiške rodbine, ki je v 18. in prvih treh četrtinah 19. stoletja imela v lasti več posestev na Štajerskem. Avtor analizira pomen članov naročniško precej aktivne rodbine, ki je med drugim zaslužna za barokizacijo mariborskega mestnega gradu in dvorca Betnave, porušitev gradu Gornji Maribor in postavitev klasicistične piramide ter kasneje kapele Brezmadežne na njegovem mestu, temeljito prezidavo dvorca Slivnica in izgradnjo grobne kapele na pobreškem pokopališču.

Ključne besede

plemstvo; umetnostno naročništvo; grofje Brandis; Štajerska; barok; klasicizem; historizem; 18. stoletje; 19. stoletje

Celotno besedilo:

PDF

DOI: https://doi.org/10.3986/ahas.24.2.06

Acta historiae artis Slovenica je indeksirana v mednarodnih bibliografskih bazah Scopus, ERIH PLUS, EBSCO Publishing, FRANCIS, BHA (Bibliography of the History of Art), IBZ.