Franc Ignac grof Inzaghi, ptujski nadžupnik in dekan ter češčenje sv. Viktorina, prvega po imenu znanega petovionskega škofa

  • Marjeta Ciglenečki Krempljeva 9 SI-2250 Ptuj
Ključne besede: poznoantična Petoviona, Ptuj, sv. Viktorin, češčenje svetnikov, In Apocalypsin, Franc Ignac grof Inzaghi (1691–1768), župnijska cerkev sv. Jurija, kapela Žalostne Matere božje, Franc Anton Pachmayer, Anton Jožef Lerchinger

Povzetek

Franc Ignac grof Inzaghi (1691–1768) je bil nadžupnik in dekan ptujske župnijske cerkve sv. Jurija od leta 1731 do smrti. Članek želi osvežiti védenje o grofovem pri spevku k videzu in opremi cerkve, opozarja pa tudi na Inzaghijevo prizadevanje, da bi pridobil papeževo dovo- ljenje za češčenje sv. Viktorina, prvega latinskega ekse- geta in prvega po imenu znanega škofa v Petovioni, ki je umrl mučeniške smrti leta 303. Prispevek podaja stanje raziskav o zgodnjem krščanstvu v Petovioni, predstavlja sv. Viktorina in rodbino Inzaghi, osredotoča pa se na ureditev kapele Žalostne Matere božje in stropno poslikavo v kapeli, delo ptujskega slikarja Franca Antona Pachmayerja in njegovega pomočnika Antona Lerchingerja (1741). Avtorica je skušala prepoznati ikonografski program poslikave, ki jo je primerjala z Viktorinovim komentarjem Apokalipse. Podala je hipotezo, da so v južnem stranskem polju upodobljeni sv. Viktorin in več oseb iz Stare zaveze, o katerih je razpravljal sv. Viktorin.

Prenosi

Podatki o prenosih še niso na voljo.
Kako citirati
1.
CiglenečkiM. Franc Ignac grof Inzaghi, ptujski nadžupnik in dekan ter češčenje sv. Viktorina, prvega po imenu znanega petovionskega škofa. +386 1 425 78 00 [Internet]. 1 [citirano 2. julij 2020.];24(2). Dostopno na: https://ojs.zrc-sazu.si/ahas/article/view/7719
Rubrike
Articles