Portreti Eleonore Marije Rozalije kneginje Eggenberg, rojene princese Liechtenstein

Renata Komić Marn

DOI: https://doi.org/10.3986/ahas.24.2.03

Povzetek

Narodna galerija v Ljubljani hrani portret plemkinje, ki je nekdaj veljala za Turjačanko, iz druge polovice 17. stoletja. Na podlagi primerjalne analize je bilo mogo- če v dami na sliki prepoznati Eleonoro Marijo Rozalijo kneginjo Eggenberg (1647−1703). V prispevku so predstavljeni rezultati zadnjih raziskav o provenienci, času nastanka in avtorstvu kneginjinih že znanih portretov in še enega novo identificiranega. Posebna pozornost je namenjena javnemu delovanju portretiranke in njene- mu vplivu na umetnostna naročila v dvorcu Eggenberg pri Gradcu.

Ključne besede

portreti; slikarstvo; oblačilna moda; umetnostno naročništvo; Eleonora Marija Rozalija Eggenberg (1647−1703); Almanach; Herman Verelst (1640/41–1702); Johann Ulrich Mayr (1629–1704)

Celotno besedilo:

PDF

DOI: https://doi.org/10.3986/ahas.24.2.03

Acta historiae artis Slovenica je indeksirana v mednarodnih bibliografskih bazah Scopus, ERIH PLUS, EBSCO Publishing, FRANCIS, BHA (Bibliography of the History of Art), IBZ.