Portreti Eleonore Marije Rozalije kneginje Eggenberg, rojene princese Liechtenstein

  • Renata Komić Marn ZRC SAZU Umetnostnozgodovinski inštitut Franceta Steleta Novi trg 2 SI-1000 Ljubljana
Ključne besede: portreti, slikarstvo, oblačilna moda, umetnostno naročništvo, Eleonora Marija Rozalija Eggenberg (1647−1703), Almanach, Herman Verelst (1640/41–1702), Johann Ulrich Mayr (1629–1704)

Povzetek

Narodna galerija v Ljubljani hrani portret plemkinje, ki je nekdaj veljala za Turjačanko, iz druge polovice 17. stoletja. Na podlagi primerjalne analize je bilo mogo- če v dami na sliki prepoznati Eleonoro Marijo Rozalijo kneginjo Eggenberg (1647−1703). V prispevku so predstavljeni rezultati zadnjih raziskav o provenienci, času nastanka in avtorstvu kneginjinih že znanih portretov in še enega novo identificiranega. Posebna pozornost je namenjena javnemu delovanju portretiranke in njene- mu vplivu na umetnostna naročila v dvorcu Eggenberg pri Gradcu.

Prenosi

Podatki o prenosih še niso na voljo.
Kako citirati
1.
Komić MarnR. Portreti Eleonore Marije Rozalije kneginje Eggenberg, rojene princese Liechtenstein. +386 1 425 78 00 [Internet]. 1 [citirano 2. julij 2020.];24(2). Dostopno na: https://ojs.zrc-sazu.si/ahas/article/view/7717
Rubrike
Articles