Theatrum genealogicum. Rodovniki grofov Herberstein in Dietrichstein kot sredstvo plemiške reprezentacije

  • Polona Vidmar Univerza v Mariboru Filozofska fakulteta Koroška cesta 160 SI-2000 Maribor
Ključne besede: genealogija, rodovnik, plemiška reprezentacija, grofje Herberstein, grofje in knezi Dietrich- stein, Dominik Frančišek Kalin von Marienberg (1624– 1683), Jacob Bruynel

Povzetek

V prispevku so obravnavane slike in grafike rodovnikov rodbin Herberstein in Dietrichstein, ki so nastale v 17. in 19. stoletju. Vizualizacije genealogij so postavljene v kontekst sočasnih zgodovinskih del, ki so bila publicirana po naročilu obravnavanih plemiških rodbin, pri čemer je poudarjena njihova reprezentativna vloga. Analizirane so upodobitve grbov, portretov, simbolič- nih figur in predmetov, vedut in historičnih prizorov, ki dopolnjujejo rodovna debla, veliko pozornosti je posvečene tudi napisom na slikah in grafikah. Prispevek prinaša nove ugotovitve o historiografih, ki so po naročilu plemstva publicirali genealoška dela in snovali likovne upodobitve genealoškega vedenja, zlasti o cesarskem historiografu Dominiku Frančišku Kalinu. V prispevku sta prvič objavljeni Kalinovi genealogiji velikega forma- ta, ki ju je v letih 1672 in 1675 naslikal po naročilu uspe- šnega dvorjana Gundakarja grofa Dietrichsteina.

Prenosi

Podatki o prenosih še niso na voljo.
Kako citirati
1.
Vidmar P. Theatrum genealogicum. Rodovniki grofov Herberstein in Dietrichstein kot sredstvo plemiške reprezentacije. +386 1 425 78 00 [Internet]. 1 [citirano 2. julij 2020.];24(2). Dostopno na: https://ojs.zrc-sazu.si/ahas/article/view/7716
Rubrike
Articles