Portretni galeriji v graškem dvoru in dvorcu Karlau v 17. in 18. stoletju

  • Susanne König-Lein Körblergasse 59 A-8010 Graz
Ključne besede: slikarska galerija, renesančni portreti, Gradec, nadvojvoda Karel II. (1540–1590), nadvojvodinja Marija Bavarska (1551–1608), Habsburžani, Cornelis Vermeyen, Jakob de Monte, Giovanni Pietro de Pomis (ok. 1565–1633)

Povzetek

V prispevku sta na podlagi sočasnih pisnih virov razi- skani portretni zbirki, ki sta jih okrog leta 1600 zasno- vala nadvojvoda Karel II. in nadvojvodinja Marija in sta bili do 18. stoletja v graškem dvoru in dvorcu Karlau pri Gradcu. Predstavljeni so serije portretov, umetniki in dela, ki so ohranjena v Umetnostnozgodovinskem muzeju na Dunaju. Obravnavani so vzroki za naročilo izjemno številnih otroških portretov. Poleg tega je anali- zirana vloga portretnih serij rimskih cesarjev in kostumskih slik.

Prenosi

Podatki o prenosih še niso na voljo.
Kako citirati
1.
König-LeinS. Portretni galeriji v graškem dvoru in dvorcu Karlau v 17. in 18. stoletju. +386 1 425 78 00 [Internet]. 1 [citirano 2. julij 2020.];24(2). Dostopno na: https://ojs.zrc-sazu.si/ahas/article/view/7715
Rubrike
Articles