Portretni galeriji v graškem dvoru in dvorcu Karlau v 17. in 18. stoletju

Susanne König-Lein

DOI: https://doi.org/10.3986/ahas.24.2.01

Povzetek

V prispevku sta na podlagi sočasnih pisnih virov razi- skani portretni zbirki, ki sta jih okrog leta 1600 zasno- vala nadvojvoda Karel II. in nadvojvodinja Marija in sta bili do 18. stoletja v graškem dvoru in dvorcu Karlau pri Gradcu. Predstavljeni so serije portretov, umetniki in dela, ki so ohranjena v Umetnostnozgodovinskem muzeju na Dunaju. Obravnavani so vzroki za naročilo izjemno številnih otroških portretov. Poleg tega je anali- zirana vloga portretnih serij rimskih cesarjev in kostumskih slik.

Ključne besede

slikarska galerija; renesančni portreti; Gradec; nadvojvoda Karel II. (1540–1590); nadvojvodinja Marija Bavarska (1551–1608); Habsburžani; Cornelis Vermeyen; Jakob de Monte; Giovanni Pietro de Pomis (ok. 1565–1633)

Celotno besedilo:

PDF

DOI: https://doi.org/10.3986/ahas.24.2.01

Acta historiae artis Slovenica je indeksirana v mednarodnih bibliografskih bazah Scopus, ERIH PLUS, EBSCO Publishing, FRANCIS, BHA (Bibliography of the History of Art), IBZ.