Umetnost v službi potridentinskih verskih bratovščin v kolegiatni cerkvi sv. Janeza Krstnika v Skalbmierzu v krakovski škofiji

Wojciech Sowała

DOI: https://doi.org/10.3986/ahas.v23i2.7334

Povzetek

Danes majhno provincialno mesto Skalbmierz je bilo do 18. stoletja eno najpomembnejših mest v Mali Poljski. V središču mesta je od 13. stoletja dalje stala kolegiatna cerkev sv. Janeza Krstnika, ki je danes župnijska cerkev. V 17. in 18. stoletju je bilo tam dokumentiranih šest bratovščin, in sicer Litteratorum seu Beatae Virginis Mariae, bratovščina Kristusovega trpljenja, bratovščina sv. Ane, dve rožnovenski bratovščini in bratovščina sv. Trojice. Članek preučuje obliko, ikonografijo in funkcijo ohranjene in dokumentirane opreme in liturgičnih paramentov, ki so jih omenjene bratovščine naročale za svoje obrede. Te podobe, oltarne slike in predmeti iz plemenitih kovin so obravnavani v kontekstu podobnih izdelkov, ki so jih naročale bratovščine v krakovski škofiji. V prispevku je zatem analiziran vpliv krakovskih bratovščin na ustanavljanje bratovščin v Skalbmierzu in na njihovo umetnostno mecenstvo.

Ključne besede

Skalbmierz; bratovščina; rožni venec; sv. Ana; Kristusovo trpljenje

Celotno besedilo:

PDF (English)

DOI: https://doi.org/10.3986/ahas.v23i2.7334

Acta historiae artis Slovenica je indeksirana v mednarodnih bibliografskih bazah Scopus, ERIH PLUS, EBSCO Publishing, FRANCIS, BHA (Bibliography of the History of Art), IBZ.