Na sledi rožnovenske bratovščine, Albrechta Dürerja in dveh cesarjev na freskah v cerkvi sv. Primoža nad Kamnikom

Mija Oter Gorenčič

DOI: https://doi.org/10.3986/ahas.v23i2.7328

Povzetek

Članek obravnava kompleksno ozadje nastanka poslikave v podružnični cerkvi sv. Primoža in Felicijana nad Kamnikom z začetka 16. stoletja. Avtorica opozarja na indice, ki kažejo, da je poslikava naročilo kamniške Marijine bratovščine. Ta se je pri zasnovi posameznih ikonografskih detajlov tesno zgledovala po umetnostnih delih, ki so nastala po naročilu znamenite kölnske rožnovenske bratovščine ali v tesni zvezi z njo. To povezavo potrjujejo tudi znamenita romanja Slovencev v Köln, ki jim lahko sledimo od konca 14. stoletja dalje. Pot v Porenje jih je vodila skozi Nürnberg, mesto Albrechta Dürerja, čigar vplivi so jasno prepoznavni v slogovnih karakteristikah poslikave. Povezanost Albrechta Dürerja z rožnovenskimi bartovščinami po drugi strani kaže na tesno prepletenost rožnovenskih bratovščin v širšem srednjeevropskem prostoru.

Ključne besede

Sv. Primož nad Kamnikom; rožnovenska bratovščina; Jakob Sprenger; Köln; Nürnberg; Albrecht Dürer; Friderik III.; Maksimilijan I.; romanja v Porenje; Marija Zavetnica s plaščem; sveti trije kralji; rožni venec

Celotno besedilo:

PDF (Deutsch)

DOI: https://doi.org/10.3986/ahas.v23i2.7328

Acta historiae artis Slovenica je indeksirana v mednarodnih bibliografskih bazah Scopus, ERIH PLUS, EBSCO Publishing, FRANCIS, BHA (Bibliography of the History of Art), IBZ.