Na sledi rožnovenske bratovščine, Albrechta Dürerja in dveh cesarjev na freskah v cerkvi sv. Primoža nad Kamnikom

  • Mija Oter Gorenčič ZRC SAZU, Umetnostnozgodovinski inštitut Franceta Steleta Novi trg 2 SI-1000 Ljubljana
Ključne besede: Sv. Primož nad Kamnikom, rožnovenska bratovščina, Jakob Sprenger, Köln, Nürnberg, Albrecht Dürer, Friderik III., Maksimilijan I., romanja v Porenje, Marija Zavetnica s plaščem, sveti trije kralji, rožni venec

Povzetek

Članek obravnava kompleksno ozadje nastanka poslikave v podružnični cerkvi sv. Primoža in Felicijana nad Kamnikom z začetka 16. stoletja. Avtorica opozarja na indice, ki kažejo, da je poslikava naročilo kamniške Marijine bratovščine. Ta se je pri zasnovi posameznih ikonografskih detajlov tesno zgledovala po umetnostnih delih, ki so nastala po naročilu znamenite kölnske rožnovenske bratovščine ali v tesni zvezi z njo. To povezavo potrjujejo tudi znamenita romanja Slovencev v Köln, ki jim lahko sledimo od konca 14. stoletja dalje. Pot v Porenje jih je vodila skozi Nürnberg, mesto Albrechta Dürerja, čigar vplivi so jasno prepoznavni v slogovnih karakteristikah poslikave. Povezanost Albrechta Dürerja z rožnovenskimi bartovščinami po drugi strani kaže na tesno prepletenost rožnovenskih bratovščin v širšem srednjeevropskem prostoru.

Prenosi

Podatki o prenosih še niso na voljo.
Objavljeno
2019-03-09
Kako citirati
1.
Oter GorenčičM. Na sledi rožnovenske bratovščine, Albrechta Dürerja in dveh cesarjev na freskah v cerkvi sv. Primoža nad Kamnikom. +386 1 425 78 00 [Internet]. 9. marec 2019. [citirano 10. julij 2020.];23(2). Dostopno na: https://ojs.zrc-sazu.si/ahas/article/view/7328
Rubrike
Articles