Mariborska sinagoga pod drobnogledom

  • Janez Premk Raziskovalno dokumentacijski center JAS Poljanski nasip 52 SI-1000 Ljubljana
Ključne besede: judovska dediščina, sinagogalna arhitektura, srednjeveške sinagoge, srednja Evropa, Maribor, spomeniško varstvo

Povzetek

Mariborska sinagoga spada med najpomembnejše ohranjene srednjeveške sinagoge v Srednji Evropi. Od prenove oziroma delne rekonstrukcije v letih 1992–1999 dalje objekt služi v kulturne namene. Prenova, ki je potekala pod vodstvom ZVKDS, se je izkazala za veliko zahtevnejšo, kot se je sprva predvidevalo. Izvedene prenove vsaj v strokovni literaturi niso problematizirali in je služila tako po arhitekturni lupini kot stavbnih elementih za referenčni primer pri poskusih (vizualnih) rekonstrukcij sorodnih spomenikov v tujini. Vendar je že sama prenova pustila veliko odprtih vprašanj, predvsem kar se tiče stavbnih faz v času judovske in kasneje krščanske uporabe stavbe. V članku je predstavljena zgodovina spomeniškovarstvene dokumentacije in po segov na objektu v 20. stoletju v luči napredka stroke pri raziskavah srednjeveških sinagog. Na primeru sporne interpretacije nekaterih stavbnih členov in neupoštevanja arheoloških raziskav je postavljena pod vprašaj celotna rekonstrukcija.

Prenosi

Podatki o prenosih še niso na voljo.
Objavljeno
2019-03-04
Kako citirati
1.
Premk J. Mariborska sinagoga pod drobnogledom. +386 1 425 78 00 [Internet]. 4. marec 2019. [citirano 31. maj 2020.];23(1). Dostopno na: https://ojs.zrc-sazu.si/ahas/article/view/7304
Rubrike
Articles