Plečnikova oprema župnijske cerkve sv. Cirila in Metoda za Bežigradom v Ljubljani

Avtorji

DOI:

https://doi.org/10.3986/ahas.28.1.06

Ključne besede:

cerkvena oprema, 20. stoletje, Jože Plečnik, Ljubljana, frančiškani, naročništvo

Povzetek

Prispevek obravnava opremo župnijske cerkve sv. Cirila in Metoda za Bežigradom v Ljubljani. Večino opreme, veliki oltar, obhajilno mizo, prižnico, lestenca, orgelsko omaro, stebra za večno luč, oltarček sv. Jožefa, Marijin steber, luči in več manjših izdelkov (npr. okvirje za nekatere slike) je med letoma 1934 in 1956 zasnoval Jože Plečnik, po čigar načrtih je bila zgrajena tudi sama cerkev. Izpostavljena je vloga naročnikov, bežigrajskih župnikov p. Kazimirja Zakrajška, p. Gabrijela Planinška, p. Stanislava Marije Aljančiča in p. Krizologa Zajca. Predstavljena je tudi usoda opreme po prestavitvi cerkve na novo lokacijo v letih 1957–1958.

Prenosi

Podatki o prenosih še niso na voljo.

Biografija avtorja

Franci Lazarini

Univerza v Mariboru
Filozofska fakulteta
Koroška cesta 160
SI-2000 Maribor

ZRC SAZU
Umetnostnozgodovinski inštitut Franceta Steleta
Novi trg 2
SI-1000 Ljubljana

Literatura

Hrausky, Andrej, Janez Koželj in Damjan Prelovšek. Plečnik v tujini: Vodnik po arhitekturi. Ljubljana: DESSA, 1998.

Hrausky, Andrej, Janez Koželj in Damjan Prelovšek. Plečnikova Ljubljana: Vodnik po arhitekturi. Ljubljana: DESSA, 1996.

Hribar, Ivan. Moji spomini. 2. izd.. Zv. 1, Od 1853. do 1910. leta. Ljubljana: Slovenska matica, 1983. Kolar, Bogdan. “Aljančič, Stanislav Marija.” V Novi Slovenski biografski leksikon. Zv. 1, uredila Barbara Šterbenc Svetina, 135–37. Ljubljana: Založba ZRC, 2013.

Komelj, Milček. Sveta brata Ciril in Metod: Njuno izročilo v slovenski likovni ustvarjalnosti; Kulturna pot z Vzhoda na Zahod, bližina in tujost. Celje: Celjska Mohorjeva družba, Društvo Mohorjeva družba, 2015.

Kopriva, Silvester. Ljubljana skozi čas: Ob latinskih in slovenskih napisih in zapisih. Ljubljana: Borec, 1989.

Koršič Zorn, Verena. Župnija svetega Petra v Ljubljani: Ob 1200-letnici cerkve in 1050-letnici župnije. Ljubljana: Družina, 2000.

Krajnc, Silvin Marijan. Brata p. Angelik in p. Roman Tominec: Glasnika pravičnosti in dobrote. Ljubljana: Brat Frančišek, 2011.

Krečič, Peter. Jože Plečnik. Ljubljana: Državna založba Slovenije, 1992.

Krečič, Peter. “Sveti Krištof in sveta Ciril in Metod.” V Naš Bežigrad: Župnija sv. Cirila in Metoda Ljubljana Bežigrad ob šestdesetletnici 1934–1994, uredil Franci Seničar, 78–94. Ljubljana: Župnijski urad Bežigrad, 1995.

Krečič, Peter, in Rok Kvaternik. Jože Plečnik: Ciboriji, monštrance in zakramentariji / Ciboires, ostensoirs et objets de viatique et d’extrême-onction / Cibori, ostensori e custodie sacramentali. Ljubljana: Rokus, 1997.

Krečič, Peter, Rok Kvaternik in Edvard Primožič. Plečnikovi kelihi / Les calices de Plečnik / I calici del Plečnik. Ljubljana: Rokus, 1993.

Lavrič, Ana. “Ljubljanska cerkev sv. Krištofa za Bežigradom.” Kronika: Časopis za slovensko krajevno zgodovino 60, št. 1 (2012): 7–22.

Lavrič, Ana. “Sv. Ciril in Metod v slovenski umetnosti: Ikonografski, verski in narodni vidik.” Acta historiae artis Slovenica 21, št. 1 (2016): 93–120.

Lavrič, Ana. “Svetniški zavetniki ljubljanske (nad)škofije.” V Ljubljanska škofija 550 let, uredil France Martin Dolinar, 457–92. Ljubljana: Nadškofija, 2011.

Lazarini, Franci. Plečnikova cerkev za Bežigradom. Ljubljana: Založba ZRC, 2021.

Lazarini, Franci. “‘Prekrasni arhitektov sen o našem Pantheonu’ – Plečnikovi neuresničeni načrti za slavnostno pokopališče zaslužnih Slovencev.” Studia universitatis hereditati 7, št. 1 (2019): 63–77. Martelanc, Tanja, in Tina Potočnik. “Mojstrana.” V Upravna enota Jesenice: Občine Jesenice,

Kranjska Gora in Žirovnica, uredil Blaž Resman, 187–204. Ljubljana: Založba ZRC, 2011. Mihelič, Breda. Urbanistični razvoj Ljubljane. Ljubljana: Znanstveni inštitut Filozofske fakultete, Partizanska knjiga, 1983.

Mikuž, Stane. “Novi oltar Žalostne Matere božje pri sv. Krištofu.” Slovenec, 13. 9. 1941, 5.

Novak, Bogdan C. Pater Kazimir Zakrajšek. Ljubljana: Družina, 2004.

Piškur, Milena, in Sonja Žitko. Ljubljansko Navje. Ljubljana: Državna založba Slovenije, 1997.

Plečnik, Jože, in France Stele, ur. Napori. Ljubljana: Slovenska akademija znanosti in umetnosti, 1955.

Prelovšek, Damjan. Josef Plečnik (1872–1957): Architectura perennis. Salzburg: Residenz Verlag, 1992.

Prelovšek, Damjan. Jože Plečnik: Arhitektura večnosti; Teme, metamorfoze, ideje. Ljubljana: Založba ZRC, 2017.

Prelovšek, Damjan. “Kostel Nejsvětějšího Srdce Páně v Praze.” V Josip Plečnik: Architekt Pražského hradu, uredili Zdeněk Lukeš, Damjan Prelovšek in Tomáš Valena, 565–79. Praha: Správa Pražského hradu, 1996.

Prelovšek, Damjan. “Plečnikova cerkev sv. Antona Padovanskega v Beogradu.” Acta historiae artis Slovenica 25, št. 1 (2020): 181–212. https://doi.org/10.3986/ahas.25.1.08.

Razbočan, Regalat. “Kronološki prikaz ustanovitve in delovanja župnije.” V Naš Bežigrad: Župnija sv. Cirila in Metoda Ljubljana Bežigrad ob šestdesetletnici 1934–1994, uredil Franci Seničar, 7–77. Ljubljana: Župnijski urad Bežigrad, 1995.

Resman, Blaž. Uršulinke v Ljubljani. Ljubljana: Zavod za varstvo kulturne dediščine Slovenije, 2010. Smolik, Marijan. “Zakrajšek Kazimir.” V Slovenski biografski leksikon. Zv. 14, uredili Alfonz Gspan, Jože Munda in Fran Petre, 757–58. Ljubljana: Slovenska akademija znanosti in umetnosti, 1986.

Stabenow, Jörg. Jože Plečnik: Städtebau im Schatten der Moderne. Braunschweig: Vieweg, 1996.

Stele, France, “Veliki načrti.” V Naš Bežigrad: V luči zgodovine, kulture, gospodarstva, uredila Vilko Fajdiga in France Jesenovec, 44–55. Ljubljana: Stavbna zadruga Bežigrajski dom, 1940.

Steska, Viktor. “Miškovič Jurij.” V Slovenski biografski leksikon. Zv. 5, uredila France Kidrič in Franc Ksaver Lukman, 138. Ljubljana: Zadružna gospodarska banka, 1933.

Steska, Viktor. Slovenska umetnost I: Slikarstvo. Prevalje: Družba sv. Mohorja, 1927.

Valena, Tomáš. O Plečniku: Prispevki k preučevanju, interpretaciji in popularizaciji njegovega dela. Celje: Celjska Mohorjeva družba, 2013.

Vostner, Otmar. Ob stoletnici frančiškanov v Mariboru. Maribor: Frančiškanski samostan, 1964.

Zakrajšek, Kazimir. “Od sv. Krištofa do sv. Cirila in Metoda.” V Naš Bežigrad: V luči zgodovine, kulture, gospodarstva, uredila Vilko Fajdiga in France Jesenovec, 56–68. Ljubljana: Stavbna zadruga Bežigrajski dom, 1940.

Prenosi

Objavljeno

2023-09-08 — posodobljeno 2023-09-13

Verzije

Kako citirati

Lazarini, F. (2023). Plečnikova oprema župnijske cerkve sv. Cirila in Metoda za Bežigradom v Ljubljani. Acta Historiae Artis Slovenica, 28(1). https://doi.org/10.3986/ahas.28.1.06 (Original work published 8. september 2023)

Številka

Rubrike

Articles