Zgodovinski prizori in portreti za zdravilišče Rogaška Slatina v zgodnjem 20. stoletju

Avtorji

DOI:

https://doi.org/10.3986/ahas.28.1.05

Ključne besede:

Zdravilišče Rogaška Slatina, historično slikarstvo, portret, Alfred von Schrötter (1856–1927), Ivan Vavpotič (1877–1943), Franz Mulli (1864–1927)

Povzetek

V prispevku je obravnavanih pet slik z upodobitvami najpomembnejših dogodkov v zgodovini zdravilišča Rogaška Slatina ter trije portreti Habsburžanov in dva portreta Karađorđevićev. Osredotoča se na literarne vire, na katerih sta temeljila izbor motivov in ikonografija zgodovinskih upodobitev, ki so bile naslikane za najimenitnejšo dvorano nekdanjega Zdraviliškega doma (zdaj Grand Hotel Rogaška). Na podlagi arhivskih virov je osvetljen do zdaj neobravnavani zgodovinski in družbeni kontekst javnih naročil. V prispevku je analizirana vloga tedanjega zdraviliškega ravnatelja, doktorja prava Franza Mullija, ter njegovih povezav s predstavniki štajerske deželne vlade in kulturnih institucij, ki so se odrazile v zaposlitvi takrat zelo cenjenega graškega slikarja Alfreda von Schrötterja. V novih poli- tičnih razmerah po koncu prve svetovne vojne je Mullijev naslednik, doktor prava Franc Šter, naročil zgodovinsko sliko in portreta pri uveljavljenem ljubljanskem portretistu Ivanu Vavpotiču.

Prenosi

Podatki o prenosih še niso na voljo.

Biografija avtorja

Polona Vidmar

Univerza v Mariboru
Filozofska fakulteta
Koroška cesta 160
SI-2000 Maribor

 

Literatura

Auszeichnungen anläßlich der Kaiserreise,” Neue Freie Presse: Abendblatt, 12. 9. 1883, 3–4.

“Auszeichnungen anläßlich der Kaiserreise (Schluß),” Neue Freie Presse: Abendblatt, 13. 9. 1883, 3.

Bensch, Wolfgang. “Nuove ricerche sull’attività dell’architetto Matteo Pertsch a Trieste.” Atti e memorie della Società istriana di archeologia e storia patria, n. v., 31 (1983): 89–101.

Bučan, Saša, in Katarina Dajčman. Ivan Vavpotič: Velikan portreta. Kamnik: Medobčinski muzej, Galerija Miha Maleš; Novo mesto: Dolenjski muzej, Jakčev dom, 2018.

Bučić, Vesna. “Nekaj portretnih miniatur družine Attems.” Zbornik za umetnostno zgodovino, n. v., 10 (1973): 133–43.

Burghardt, Josef. Vademecum von Rohitsch-Sauerbrunn. Wien, 1868.

Celedin, Gertrude. “125 Jahre Steiermärkischer Kunstverein Werkbund.” V 125 Jahre Steiermärkischer Kunstverein: Ein Rückblick, uredile Gertrude Celedin, Johanna Flitsch in Andrea Schrei, 7–19. Graz: Grazer Stadtmuseum, 1990.

Ciglenečki, Marjeta. “Alois Kasimir (1852–1930).” V Slovenski biografski almanah XIX. stoletja, uredila Mateja Ratej, 73–94. Ljubljana: Založba ZRC, 2022.

Cvelfar, Bojan. Knjiga gostov Zdravilišča Rogaška Slatina: 1823–1850. Celje: Zgodovinski arhiv, 2002.

Cvelfar, Bojan. “‘Na Slatini je zdaj že vse živo gospode’: Družabno življenje in zdraviliški dom v Rogaški Slatini v 19. stoletju.” V Zdraviliški dom v Rogaški Slatini, Aleksander Žižek, Bojan Cvelfar in Dušan Mlacović, 21–39. Celje: Zgodovinski arhiv; Rogaška: Terme, 2003.

Danzer, Gudrun. “Aufbruch in die Moderne? Paul Schad-Rossa und die Kunst in Graz.” V Aufbruch in die Moderne? Paul Schad-Rossa und die Kunst in Graz, uredila Gudrun Danzer in Peter Pakesch, 26–67. Graz: Neue Galerie, Universalmuseum Joanneum, 2014.

Danzer, Gudrun. “Erzherzog Johann als Gemsenjäger.” V Johann Peter Krafft: Maler eines neuen Österreich, uredili Agnes Husslein-Arco, Katharina Bechler in Rolf H. Johannsen, 136–38. Wien: Belvedere; Hanau: Historisches Museum Hanau Schloss Philippsruhe, 2016.

Danzer, Gudrun. “Nachwirkungen in der Zwischenkriegszeit.” V Aufbruch in die Moderne? Paul Schad-Rossa und die Kunst in Graz, uredila Gudrun Danzer in Peter Pakesch, 222–63. Graz: Neue Galerie, Universalmuseum Joanneum, 2014.

Danzer, Gudrun. “Symbolismus und Stilisierung.” V Aufbruch in die Moderne? Paul Schad-Rossa und die Kunst in Graz, uredila Gudrun Danzer in Peter Pakesch, 178–221. Graz: Neue Galerie, Universalmuseum Joanneum, 2014.

Danzer, Gudrun, in Peter Pakesch, ur. Aufbruch in die Moderne? Paul Schad-Rossa und die Kunst in Graz. Graz: Neue Galerie, Universalmuseum Joanneum, 2014.Dimnik, Jakob. Kralj Aleksander I.: Junaškemu borcu za ujedinjenje SHS v našo skupno državo in prvi jugoslovanski kraljici Mariji v spomin. Ljubljana: Učiteljska tiskarna, 1924.

Erzherzog Johann-Ausstellung aus Anlaß der unter dem Allerhöchsten Protektorate Seiner Majestät des Kaisers Franz Joseph I. stattfindenden Jahrhundertfeier des Landesmuseums “Joanneum.” Graz: Joanneum, 1911.

Erzherzog Johann Gedächtnisausstellung. Graz: Joanneum, 1959.

Fink, Gerti, in Hanna Pock. “Werkverzeichnis.” V Erzherzog Johann im Porträt, 1782–1859: Grafik, Münzen, Medaillen, Fotos, uredili Gerti Fink in Hanna Pock. Graz: Neue Galerie am Landesmuseum Joanneum, 1982.

Frank, Ulrike. “Edmund Graf Attems: Landeshauptmann der Steiermark 1893–1918.” Doktorska disertacija, Universität Graz, 1967.

Fritz-Schafschetzky, Margit. “Der Steiermärkische Kunstverein im Wandel der Zeit.” V 125 Jahre Steiermärkischer Kunstverein: Ein Rückblick, uredile Gertrude Celedin, Johanna Flitsch in Andrea Schrei, 21–35. Graz: Stadtmuseum, 1990.

Frölich, Ernst Hilarius. Reformen für Bad Rohitsch, Wien, 1861.

Frölich, Ernst Hilarius. Die Sauerbrunnen bei Rohitsch: Monographie. 3. izd. Wien, 1856.

Goršič, Ivan. Zdravilišče Rogaška Slatina v besedi in sliki. Rogaška Slatina: Turistično društvo, 1962.

Gründel, Johan Benedict. Roitschocrene, Das ist: Außführliche Beschreibung deß in Unter-Steyer weit-berühmbten Roitschen Sauerbrunn [...]. Grätz, 1687.

Hoisel, Joseph. Der landschaftliche Curort Rohitsch-Sauerbrunn in Steiermark. Wien, 1875. Holz, Eva. “Potovanja cesarja Franca Jožefa na slovensko ozemlje.” V Franc Jožef, uredil Gregor Antoličič, 89–113. Ljubljana: Cankarjeva založba, 2016.

Ilwof, Franz. “Briefe Erzherzog Johanns an die Grafen Ferdinand und Ignaz Attems,” Mittheilungen des Historischen Vereines für Steiermark 45 (1897): 36–95.

Ilwof, Franz. Die Grafen von Attems Freiherren von Heiligenkreuz in ihrem Wirken in und für Steiermark. Graz, 1897.

Jesina, Claus. Die Maler-Familie Frank: Hans, Leo, Hans der Jüngere; Mit einem Werkverzeichnis der Druckgraphik. Wien: Galerie 16, 2003.

“Der Kaiser im Unterlande,” Deutsche Wacht, 12. 7. 1883, 1–6.

Kene, Martin. Zdravilišče Rogaška Slatina: Iztrgati pozabi. Rogaška Slatina: Rogaška vas, 2010.

Kersek, “Landespräsidenten von Kärnten,” Österreichs Illustrierte Zeitung, 24. 3. 1901, 458.

Kidrič, France. “Ob zgodovinopisju Rogaške Slatine”. V Iz prošlosti vrela mineralnih voda Rogaške Slatine, Adolf Režek, 3–11. Rogaška Slatina: Mohorjeva tiskarna, 1937.

Klarner, Roberta-Maria. “Die Geschichte der ständischen Zeichnungs-Akademie in Graz.” Doktorska disertacija, Universität Graz, 1945.

Klein, Eva. »Vergessene Steirische Moderne. Paul Schad-Rossa und das kreative Milieu um 1900«, Historisches Jahrbuch der Stadt Graz 42 (2012): 593–616.

Komelj, Milček. »Ivan Vavpotič: Slikar življenjske harmonije«. V Ivan Vavpotič: 1877–1943. Retrospektivna razstava, 11–49. Ljubljana: Narodna galerija, 1987.

Komelj, Milček. »Katalog razstavljenih del«. V Ivan Vavpotič: 1877–1943. Retrospektivna razstava, 79–101. Ljubljana: Narodna galerija, 1987.

Kovačič, Fran. Nadžupnija Sv. Križa pri Rogaški Slatini: Zgodovinski podatki. Ljubljana: Cerkveno društvo pri Sv. Križu, 1914.

Leitner-Ruhe, Karin. “A Collection Gone Astray? Graz–Rogaška Slatina and Dobrna–Ljubljana.” V Transfer of Cultural Objects in the Alpe Adria Region in the 20th Century, uredila Christian Fuhrmeister in Barbara Murovec, 105–128. Wien: Böhlau, 2022.

Lentilius, Rosinus. Rosini Lentilii Miscellaneorum medico-practicorum tripartitorum Pars II. [...]. Ulmae, 1698.

Lindinger, Michaela. “Der Stellvertreter: Kaiser Franz Joseph im Bild.” V Franz Joseph 1830– 1916, uredila Karl Vocelka in Martin Mutschlechner, 114–117. Wien: Schloß Schönbrunn, Kunsthistorisches Museum Wien, 2016.

Ludwig, Horst. “Piloty, Diez und Lindenschmit: Münchner Akademielehrer der Gründerzeit.” V Münchner Schule 1850–1914, 61–73. München: Haus der Kunst, 1979.

Macher, Mathias. Physikalish-medicinische Beschreibung der Sauerbrunnen bey Rohitsch in Steyermark: Mit Anleitung zum Gebrauche derselben an der Heilanstalt für Cur-Gäste. Wien- Graz, 1823.

Marguillier, August. A travers le Salzkammergut: Voyage pittoresque dans la “Suisse Autrichienne;” Illustré de 80 dessins par Tony Grubhofer et Alfred von Schrötter et accompagné d’une carte. Paris, 1896.

Mautner, Konrad, in Viktor Geramb. Steirisches Trachtenbuch. Zv. 2, Von 1780 bis zur Gegenwart. Graz: Leuschner & Lubensky, 1935.

Merhar, Alojzij. Rogaška Slatina v zarji zdravja: Zgodovinski zapiski, Rogaška Slatina: Zdravilišče, 1936.

Mijatović, Anđelko. Zrinsko-frankopanska urota, Zagreb: Alfa, 1992.

Mlacović, Dušan. “Tretji zdraviliški dom – palača ali koliko je to moralo stati.” V Zdraviliški dom v Rogaški Slatini, Aleksander Žižek, Bojan Cvelfar in Dušan Mlacović, 43–59. Celje: Zgodovinski arhiv; Rogaška: Terme, 2003.

Mlacović, Dušan. “Ikonografija.” V Zdraviliški dom v Rogaški Slatini, Aleksander Žižek, Bojan Cvelfar in Dušan Mlacović, 60. Celje: Zgodovinski arhiv; Rogaška: Terme, 2003.

Mohor, Michel. “Umetnost za nove dni: Zbirka Dravske banovine (1929–1941).” V Umetnost za nove dni: Zbirka Dravske banovine (1929–1941), uredila Nataša Ciber, 9–52. Ljubljana: Narodna galerija, 2020.

Novak, Franjo. Jovo Omišanin u Rogaškoj Slatini: U spomen prvog mu boravljenja u lječilištu u Rogaškoj Slatini. Rogaška Slatina: samozaložba, 1928.

Peters, Karl F., in Conrad Clar. “Mineralquellen und Curorte.” V Graz: Geschichte und Topographie der Stadt und ihrer Umgebung; Mit einem Anhange über Eisenerze, Braunkohlen, Braunkohlenflora, Mineralquellen und Curorte in der Steiermark, Franz Ilwof in Karl F. Peters, 406–33. Graz, 1875.

Preinfalk, Miha. “The Travelling Gentleman Count Ignaz Maria Attems the Younger: His Ancestors and Descendants in the Slovenska Bistrica Branch of the Attems Family.” V The Letters of Count Ignaz Maria von Attems-Heiligenkreuz to his Father (1734–1738). A Digital Edition, uredili Metoda Kokole in Gabriele Haug-Moritz. Ljubljana: Založba ZRC, 2020. https://dariah-si.github. io/Attems/attems-comm.2.html

Puff, Rudolf Gustav. Erinnerung an Sauerbrunn nächst Rohitsch und seine Umbebungen mit lithographischen Abbildungen. Gratz, 1841.

Režek, Adolf. Iz prošlosti vrela mineralnih voda Rogaške Slatine. Rogaška Slatina: Mohorjeva tiskarna, 1937.

Režek, Adolf. “Rogaška Slatina in Zrinjski.” Kronika: Časopis za slovensko krajevno zgodovino 10, št. 3 (1962): 172–84.

Režek, Adolf. Rogaška Slatina na starih slikah, fotografijah, zemljevidih, spomenikih in kozarcih. Rogaška Slatina: Zdraviliški svet, 1964.

Riehl, Hans. “Die bildende Kunst in der Steiermark von etwa 1790 bis zur Gegenwart.” V Die bildende Kunst in Österreich: Vom Ausgang des 18. Jahrhunderts bis zur Gegenwart, uredil Karl Ginhart, 86–123. Wien: Rohrer, 1943.

Riehl, Hans. “Die steirischen Maler des 19. Jahrhunderts.” V Das Joanneum: Beiträge zur Naturkunde, Geschichte, Kunst und Wirtschaft des Ostalpenraumes. Zv. 6, Kunst und Geschichte, 237–62. Graz: Steirische-Verlagsanstalt, 1943.

Riegler, Josef. Landtag Steiermark: Geschichte und Gegenwart. Graz: Leykam, 2013.

Sapač, Igor. “Zdravilišča.” V Arhitektura 19. stoletja na Slovenskem, Igor Sapač in Franci Lazarini, 191–99. Ljubljana: Muzej za arhitekturo in oblikovanje, Fakulteta za arhitekturo, 2015.

Schiviz von Schivizhoffen, Ludwig. Der Adel in den Matriken der Stadt Graz. Graz: Lydia Schiviz von Schivizhofen, 1909.

Schlitter, Hanns. Gründung der kaiserlichen Akademie der Wissenschaften: Ein Beitrag zur Geschichte des vormärzlichen Österreichs. Wien: A. Hölder, 1921.

Schlossar, Anton. “Erinnerungsblätter an Rohitsch-Sauerbrunn.” V Südsteiermark: Ein Gedenkbuch, uredil Franz Hausmann, 375–81. Graz: Ulrich Moser, 1925.

Schlossar, Anton. Erzherzog Johann Tagebuchaufzeichnungen von seinem Aufenthalte im Kurorte Rohitsch-Sauerbrunn und über seine Reisen in Untersteiermark aus den Jahren 1810, 1811 und 1812: Mit 4 Abbildungen nach gleichzeitigen Aufnahmen des Malers Karl Russ. Graz: Leykam, 1912.

Schlossar, Anton. “Historisches über Rohitsch-Sauerbrunn.” V Steiermärkische Landes-Kuranstalten: Rohitsch-Sauerbrunn; Seit 1801 im Besitze und in Verwaltung des Landes Steiermark, 3–8. Rohitsch-Sauerbrunn: samozaložba, 1911.

Schrötter, Anton. “Darstellung der physikalischen und chemischen Verhältnisse des Tempelbrunnens zu Rohitsch,” Annalen der Chemie und Pharmacie 39, št. 2 (1841): 217–27.

“Die Schrötterschen Wandbilder für Rohitsch-Sauerbrunn,” Tagespost, 13. 8. 1916, 17.

Schüler, Maximilian Joseph. Der Curort Rohitsch-Sauerbrunn in Steiermark. Graz, 1877.

Silberbauer, Wolfgang. “Schrötter von Kristelli Alfred.” V Österreichisches Biographisches Lexikon 1815–1950, Zv. 11, 245–46. Wien: Verlag der Österreichischen Akademie der Wissenschaften, 1999.

Simonišek, Robert. “O nekaterih portretih Franca Jožefa I. na Slovenskem: Preliminarna študija,” Umetnostna kronika 32 (2011): 14–26.

Skreiner, Wilfried, ur. Gesamtkatalog der Gemälde. Graz: Neue Galerie am Landesmuseum Joanneum, 1988.

Skreiner, Wilfried. “Zur Ausstellung.” V Erzherzog Johann im Porträt, 1782–1859: Grafik, Münzen, Medaillen, Fotos, uredili Gerti Fink in Hanna Pock. Graz: Neue Galerie am Landesmuseum Joanneum, 1982.

Sorbait, Paul. Praxios Medicae, auctae, et à plurimis typi mendis, ab ipso auctore, castigatae, [...]. Viennae, 1680.

Steiermärkische Landes-Kuranstalten: Rohitsch-Sauerbrunn; Seit 1801 im Besitze und in Verwaltung des Landes Steiermark. Rohitsch-Sauerbrunn: samozaložba, 1907.

Süess, Joseph Aloys. Chemisch-physicalische Untersuchung des Rohitscher Sauerbrunnens. Nebst Anleitung zum innerlichen Gebrauche desselben von Bernhard Faby. Grätz, 1803.

Suida, Wilhelm. Die Landesbildergalerie und Skulpturensammlung in Graz. Wien: Verlagsgesellschaft Ed. Hölzer, 1923.

Šijanec, Fran. Ivan Vavpotič: 1877–1943; O priliki posmrtne razstave v Jakopičevem paviljonu. Ljubljana: Narodna galerija, 1943.

Šorli, Ivo. Rogaška Slatina: Državno zdravilišče. Rogaška Slatina: Zdravilišče, 1922.

Šišić, Ferdo. “Posljednji Zrinski i Frankopani na braniku domovine.” V Posljednji Zrinski i Frankopani, 9–124. Zagreb, 1908.

Špelec, Sara. “Zaboga, saj sem vendar jaz na pol Slovenec!” Naš najdražji gost kralj Aleksander I. Karađorđević v slovenski časopisni zapuščini (1918–1934). Ljubljana: Znanstvena založba Filozofske fakultete, 2017.

Tátrai, Júlia. “Wiener Hofkünstler und die Zrínyis: Porträts in der Lobkowicz-Sammlung,” Radovi Instituta za povijest umjetnosti 42 (2018): 95–108. https://doi.org/10.31664/ripu.2018.42.07.

Telesko, Werner. Geschichtsraum Österreich: Die Habsburger und ihre Geschichte in der bildenden Kunst des 19. Jahrhunderts. Wien: Böhlau, 2006.

Tropper, Ulrike. “Das kreative Milieu von Graz um 1900. Ein Beitrag zum Kulturleben der Jahrhundertswende.” Doktorska disertacija, Universität Graz, 1994.

Vardjan, Franc. Rogaška Slatina: Sprehod skozi čas; (Njene zgradbe in parki). Rogaška Slatina: Društvo prijateljev, 2004.

Vocelka, Karl, in Martin Mutschlechner, ur. Franz Joseph 1830–1916. Wien: Schloß Schönbrunn, Kunsthistorisches Museum Wien, 2016.

Vrišer, Sergej. “Iz zbirk Pokrajinskega muzeja v Mariboru: I. Skupina portretov rodbine Attems,” Časopis za zgodovino in narodopisje, n. v. 10, št. 1 (1974): 136–44.

Vučnik, Hans. “Drei geschichtliche Ausstellungen zu Graz im Jahre 1908,” Zeitschrift des Historischen Vereines für Steiermark 6 (1908): 102–12.

Watzenböck, Susanne. “Biografien der Künstlerinnen und Künstler mit Werkverzeichnis.” V Aufbruch in die Moderne? Paul Schad-Rossa und die Kunst in Graz, uredila Gudrun Danzer in Peter Pakesch, 267–93. Graz: Neue Galerie, Universalmuseum Joanneum, 2014.

Watzenböck, Susanne. “Protagonisten der Grazer Erneuerungsbewegung.” V Aufbruch in die Moderne? Paul Schad-Rossa und die Kunst in Graz, uredila Gudrun Danzer in Peter Pakesch, 295–96. Graz: Neue Galerie, Universalmuseum Joanneum, 2014.

Weiss, Norbert. Im Zeichen von Panther & Schlange: Die Geschichte zum Jubiläum der steiermärkischen Landeskrankenanstalten. Graz: KAGes-Verlag, 2006.

Zanni, Nicoletta. “Tre protagonisti dell’architettura neoclassica a Trieste: Matteo Pertsch, Antonio Mollari, Pietro Nobile.” Antonio Mollari (1768–1843): Un architetto e ingeniere marchigiano, uredil Mauro Saracco, 59–98. Macerata: Università di Macerata, 2014.

Zeri, Federico, in Ksenija Rozman. Evropski slikarji: Katalog stalne razstave. Ljubljana: Narodna galerija, 1997.

Žižek, Aleksander. “K vrelcem po zdravje in v družbo.” V Zdraviliški dom v Rogaški Slatini, Aleksander Žižek, Bojan Cvelfar in Dušan Mlacović, 9–20. Celje: Zgodovinski arhiv; Rogaška: Terme, 2003.

Žižek, Aleksander, Bojan Cvelfar in Dušan Mlacović. Zdraviliški dom v Rogaški Slatini. Celje: Zgodovinski arhiv; Rogaška: Terme, 2003.

Prenosi

Objavljeno

2023-09-08 — posodobljeno 2023-09-13

Verzije

Kako citirati

Vidmar, P. (2023). Zgodovinski prizori in portreti za zdravilišče Rogaška Slatina v zgodnjem 20. stoletju. Acta Historiae Artis Slovenica, 28(1). https://doi.org/10.3986/ahas.28.1.05 (Original work published 8. september 2023)

Številka

Rubrike

Articles