To je stara verzija objvaljena 2023-09-08. Preberite najnovejšo verzijo.

Umetnostna dediščina vitezov Klarwillov iz dvorca Podsmreka pri Višnji Gori

Avtorji

DOI:

https://doi.org/10.3986/ahas.28.1.04

Ključne besede:

novo plemstvo, zbirke, migracije, oprema gradov, Podsmreka, Klarwill, Dunaj, provenienca

Povzetek

Prispevek analizira dve kabinetni žanrski sliki iz druge polovice 18. stoletja, ki sta do konca druge svetovne vojne viseli v dvorcu Podsmreka pri Višnji Gori, danes pa sta v zasebni lasti v Ljubljani. Na podlagi pečatov in oznak na hrbtiščih ju zanesljivo povezuje z zbirko, ki jo je na Dunaju zasnoval Isidor vitez Klarwill (1842–1898), del njegove zbirke pa je ob nakupu posesti Podsmreka na Slovensko pripeljal njegov vnuk Peter Klarwill. Na podlagi študija arhivskih virov razkriva doslej neznane okoliščine prenosa dela rodbinske zbirke v Podsmreko leta 1935, prodajo dvorca Antonu Verovšku leta 1939 ter usodo zbirke in grajske opreme, ki sta ob prodaji dvorca državi po Verovškovi smrti prešli v javno last. Z zapuščino Klarwillov prvič povezuje tudi posamezne umetnine in kose opreme, ki so bili ob prodaji dvorca državi leta 1948 dodeljeni javnim muzejskim zbirkam.

Prenosi

Podatki o prenosih še niso na voljo.

Biografija avtorja

Tina Košak

ZRC SAZU
Umetnostnozgodovinski inštitut Franceta Steleta
Novi trg 2
SI-1000 Ljubljana

Univerza v Mariboru
Filozofska fakulteta
Koroška cesta 160
SI-2000 Maribor

Literatura

Basset, Michael. The Mother of all Departments: The History of the Department of Internal Affairs. Auckland: Auckland University Press, 2013.

Blumesberger, Susanne, Michael Doppelhofer in Gabriele Mauthe, ur. Handbuch österreichischer Autorinnen und Autoren jüdischer Herkunft 18. bis 20. Jahrhundert. Zv. 2. München: De Gruyter, 2002.

Bras, Ljudmila. “Lončarska zbirka v gradu Podsmreka.” Zbornik občine Grosuplje 9 (1977): 309–15.

Bruyère, Gérard. “La dispersion des collections du cardinal Fesch la filière lyonnaise.” V Le cardinal Joseph Fesch, archevêque de Lyon: Nouvelle études, uredila Paul Chopelin in Jean-Dominique Durand, 73–89. Milano: Silvana Editoriale, 2015.

Bučić, Vesna. Stol v petih tisočletjih. Ljubljana: Narodni muzej, 1973.

Catalogue des tableaux composant la galérie de feu son éminence le Cardinal Fesch. Rome, 1841.

Cerkovnik, Gašper. “Freske Mojstra Bolfganga iz leta 1453 v romarski cerkvi v Crngrobu: Okoliščine njihovega odkrivanja leta 1935 in njihova usoda,” Acta historiae artis Slovenica 17, št. 1 (2012): 147–57.

Cevc, Anica. Stari tuji slikarji XV.–XIX. stoletja. Knj. 1, Ljubljana. Ljubljana: Narodna galerija, 1960. Collection de cent-vingt Estampes, gravées d’après les tableaux & dessins qui composoient le cabinet de M. Poullain, Receveur Général des Domaines du Roi, décédé en 1780. Paris, 1781.

Costamagna, Philippe. “L’oncle de Napoléon: Le Cardinal et collectionneur,” V Le cardinal Fesch et l’art de son temps: Fragonard, Marguerite Gérard, Jacques Sablet, Louis-Léopold Boilly, 20–25. Ajaccio: Musée Fesch, 2007.

Dittrich, Christian. “In Rembrandts Geschmack: Nachwirkungen seines Radierwerkes bei Christian W. E. Dietrich,” Dresdener Kunstblätter 48 (2004): 301–08.

Fauley, P. Brice. “In the Shadow of the Death: Austrian Jews and the Nazi Threat.” Shofar: An Interdisciplinary Journal of Jewish Studies 5, št. 3 (1987): 28–43.

Frimmel, Theodor von. Geschichte der Wiener Gemäldesammlungen. Zv. 1, Buchstabe A bis F. München: Georg Müller Verlag, 1913.

Frimmel, Theodor von. Geschichte der Wiener Gemäldesammlungen. Zv. 2, Bushstabe G bis L. München: Georg Müller Verlag, 1914.

Frimmel, Theodor von. “Die Sammlung Henriette v. Klarwill.” Blätter für Gemäldekunde 2, št. 1 (1906): 8–25.

Galérie de feu S. E. le Cardinal Fesch. Rome, 1844.

Gemälde alter Meister: Handzeichnungen und Graphik alter und neuerer Meister. Berlin: Rudolph Lepke Auktionshaus, 1929. https://doi.org/10.11588/diglit.19530.

Gemälde alter Meister: Sammlung Ritter von Klarwill †, Wien; Sammlung Graf Lassus, Paris. Berlin: Rudolph Lepke Auktionhaus, 1928. https://doi.org/10.11588/diglit.15926.

Heimbürger, Minna. Bernardo Keilhau detto Monsu Bernardo. Roma: Bozzi 1988.

Horvat, Jasna, ur. Slovenci v letu 1789. Ljubljana: Narodni muzej, 1989.

Horvat, Jasna, in Mateja Kos. Zbirka slik Narodnega muzeja Slovenije. Ljubljana: Narodni muzej Slovenije, 2011.

Horvat Jože. “60 let Vzgojno-izobraževalnega zavoda Višnja gora.” v V Višnjo Goro. Zv. 2, uredil Pavel Groznik, 29–32. Višnja Gora: Krajevna skupnost Višnja Gora 2008.

Jakič, Ivan. Vsi slovenski gradovi. Ljubljana: Državna Založba Slovenije, 1997.

Janssen, Anouk. Grijsaards in zwaart-wit: De verbeelding van de ouderdom in de Nederlandse prentenkunst (1550–1650). Zutphen: Walburg Pers, 2007.

Kavčič, Ivanka. “Spomin na vzgojni zavod Podsmreka,” V VIZ Višnja Gora: 1948–1998. Zbornik ob 50-letnici Vzgojno izobraževalnega zavoda Višnja Gora, uredili Vlasta Strmljan, Lado Hočevar in Tanja Zrnič, 9–12. Višnja Gora: Vzgojno izobraževalni zavod, 1998.

Klarwill, Peter. “The Operation of a Panel of Translators.” Babel: Revue internationale de la traduction / International Journal of Translation 7, št. 3 (1961): 129–32.

Komić Marn, Renata. “Zaplemba – prenos – distribucija: Slike grofa Attemsa iz gradu Slovenska Bistrica v slovenskih javnih zbirkah.” Acta historiae artis Slovenica 26, št. 2 (2021): 81–125. https:// doi.org/10.3986/ahas.26.2.04.

Kos, Mateja. “Zbirka slik v Narodnem muzeju Slovenije.” V Zbirka slik Narodnega muzeja Slovenije, Jasna Horvat in Mateja Kos, 22–35. Ljubljana: Narodni muzej Slovenije, 2011.

Lazar, Tomaž. “Od postopnih nadgradenj do reorganizacije Narodnega muzeja (1889–1947).” V Narodni muzej Slovenije: 200 let, uredili Tomaž Lazar, Jernej Kotar in Gašper Oitzl, 167–85. Ljubljana: Narodni muzej Slovenije, 2021.

Lazar, Tomaž. “Oddelek za zgodovino in uporabno umetnost ter njegovi predhodniki.” V Narodni muzej Slovenije: 200 let, uredili Tomaž Lazar, Jernej Kotar in Gašper Oitzl, 317–31. Ljubljana: Narodni muzej Slovenije, 2021.

Lazarini, Franci. “Slovenske grajske stavbe in leto 1945.” Studia Historica Slovenica: Časopis za humanistične in družboslovne študije 16, št. 3 (2016): 731–48.

Lazarini, Franci, Iva Pasini Tržec in Barbara Vodopivec. “Policies of Appropriation and Redistribution in Socialist Yugoslavia (1947–1966).” V Contested Space – Contested Heritage: Sources on the Displacement of Cultural Objects in the 20th Century Alpine Adriatic Region, uredila Donata Levi in Michael Wedekind, 328–54. Udine: Forum, 2021.

Liebsch, Thomas. “‘Dieser geschickte Künstler ist in ganz Europa berühmt und bekannt ...’: Christian Wilhelm Ernst Dietrich und die Dresdner Gemäldegalerie.” Zeitschrift des Deutschen Vereins für Kunstwissenschaft 64 (2010): 277–300.

Linck, J. F. Monographie der von dem vormals K. Poln. und Churfürst. Sächs. Hofmaler und Professor C. W. E. Dietrich radirten, geschabten und in Holz geschnittenen malerisch Vorstellungen: Nebst einem Abrisse der Lebensgeschichte des Künstlers. Berlin, 1846.

Lozar Štamcar, Maja. “Sedežno pohištvo.” V Narodni muzej Slovenije: Zgodovinske in umetnostne zbirke, uredila Maja Lozar Štamcar, 119–31. Ljubljana: Narodni muzej Slovenije, 2011.

Meke, Katra. “Beneško baročno slikarstvo na Kranjskem in Štajerskem: Naročniki in zbiralci.” Doktorska disertacija, Univerza v Ljubljani, 2017.

Michel, Petra. Christian Wilhelm Ernst Dietrich (1712–74) und die Problematik des Eklektizismus. München: Mäander, 1984.

Mikuž, Stane. Umetnostnozgodovinska topografija grosupeljske krajine. Ljubljana: Zavod SR Slovenije za spomeniško varstvo, 1978.

Pasini Tržec, Iva. “Portret djevojke u perivoju.” Online katalog Strossmayerove galerije. Dostop 21. 12, 2021, https://sgallery.hazu.hr/portret-djevojke-u-perivoju/.

Pasini Tržec, Iva. “Veselo društvo.” Online katalog Strossmayerove galerije. Dostop 21. 12. 2021, https://sgallery.hazu.hr/veselo-drustvo/.

Pasini Tržec, Iva. “Zwei Gemälde aus der Sammlung Klarwill in der Strossmayer Galerie in Zagreb.” Zbornik za umetnostno zgodovino, n. v., 50 (2014): 147–67.

Preinfalk, Miha. “Družina Roschütz – baroni, ki to niso bili.” Kronika: Časopis za slovensko krajevno zgodovino 54, št. 1 (2006): 95–104.

Prinčič, Jože. Nacionalizacija na ozemlju LR Slovenije: 1945–1963. Novo mesto: Tiskarna Novo mesto, 1994. Reisp, Branko. “Letno poročilo Narodnega muzeja v Ljubljani za leto 1967.” Argo: Informativno glasilo za antiko in zgodnji srednji vek, zgodovino umetnosti in muzeologijo 7, št. 2 (1968): 9–29.

Reisp, Branko. “Letno poročilo Narodnega muzeja v Ljubljani za leto 1968 in za leto 1969.” Argo: Informativno glasilo za antiko in zgodnji srednji vek, zgodovino umetnosti in muzeologijo 7, št. 2 (1969): 5–26.

Rozman, Ksenija. “Uvod.” V Federico Zeri in Ksenija Rozman. Evropski slikarji: Katalog stalne zbirke, 8–25. Ljubljana: Narodna galerija, 1997.

Schlie, Friedrich. “Der Herzog Christian Ludwig II. von Mecklenburg und der Maler Chr. Wilh. Ernst Dietricy (Dietrich).” Repertorium für Kunstwissenschaft 9 (1886): 21–27.

Schniewind Michel, Petra. Christian Wilhelm Ernst Dietrich (1712–1774) gennant Dietricy. München: Hirmer, 2012.

Schniewind Michel, Petra. “Dietrich Christian Wilhelm Ernst.” V Allgemeines Künstlerlexikon: Die Bildenden Künstler aller Zeiten und Völker. Zv. 27, uredil Günter Meissner, 297–98. München: K. G. Saur Verlag, Walter de Gruyter & Co, 2000.

Schön, Theodor, ur. Geadelte judische Familien. Salzburg: Kyffhäuser, 1891.

Schwartz, Gary D., ur. The Complete Etchings of Rembrandt Reproduced in Original Size. New York: Dvoer Publications, 1994.

Schwarzkogler, Ileane, ur. Lust und Leid: Barocke Kunst – Barocker Alltag. Graz: Kulturreferat der Steiermärkischen Landesregierung, 1992.

Smole, Majda. Graščine na nekdanjem Kranjskem. Ljubljana: Državna založba Slovenije, 1982. Stopar, Ivan. Grajske stavbe v osrednji Sloveniji: Dolenjska. Knj. 3, Porečje Temenice in Mirne. Ljubljana: Viharnik 2002.

Stuhlpfarrer, Karl. “Antisemitismus, Rassenpolitik und Judenverfolgung in Österreich nach dem Ersten Weltkrieg.” V Das österreichische Judentum: Voraussetzungen und Geschichte, uredila Anna Maria Drabek in Nikolaus Vielmetti, 141–64. Wien: Jugend und Volk, 1974.

Šalehar, Andrej. Kranjska čebela in čebelarji družine Roschütz. Ivančna Gorica: Zavod Prijetno domače, 2018.

Valenčič, Vlado. “Verovšek Jurij.” V Slovenski biografski leksikon. Zv. 13, uredili Alfonz Gspan, Jože Munda in Fran Petre, 451. Ljubljana: Slovenska akademija znanosti in umetnosti, 1982.

Valvasor, Johann Weichard. Die Ehre dess Hertzogthums Crain. Laybach, 1689.

Valvasor, Johann Weichard. Topographia Ducatus Carnioliae modernae. Wagensperg in Crain, 1679.

Walboer, Adriaan E. Gabriel Metsu: Life and Work; A Catalogue Raisonné. New Haven: Yale University Press, 2012.

Walker, Zoe. “The Sparkle Factor.” NZ Herald, 20. 10. 2010, http://www.nzherald.co.nz/lifestyle/the- sparkle-factor/ROBOWN7P3PJCIVKBDA4RPWQDKI/.

Wetering, Ernst van de. A Corpus of Rembrandt Paintings. Zv. 6, Rembrandt’s Paintings Revisited: A Complete Survey. Dordrecht: Springer, 2014.

Zeri, Federico. Tuji slikarji od 14. do 20. stoletja. Ljubljana: Narodna galerija, 1983.

Zeri, Federico, in Ksenija Rozman. Evropski slikarji: Katalog stalne zbirke. Ljubljana: Narodna galerija, 1997.

Županič, Jan. Židovská šlechta podunajské monarchie: Mezi Davidovou hvězdou a křížem, Praha: Nakladatelství lidové noviny, 2012.

Žvanut, Maja. “Narodni muzej na Bledu – prijatelj ali sovražnik.” V Bled. 1000 let, uredil Jože Dežman, 315–18. Bled, Radovljica: Didakta, 2004.

Prenosi

Objavljeno

2023-09-08

Verzije

Kako citirati

Košak T. (2023). Umetnostna dediščina vitezov Klarwillov iz dvorca Podsmreka pri Višnji Gori. Acta Historiae Artis Slovenica, 28(1). https://doi.org/10.3986/ahas.28.1.04

Številka

Rubrike

Articles