Freske iz prve polovice 14. stoletja v cerkvi sv. Mihaela v Biljani

Avtorji

  • Sara Turk Marolt

DOI:

https://doi.org/10.3986/ahas.27.2.02

Ključne besede:

srednjeveško stensko slikarstvo, gotika, linearni slog, Biljana, 14. stoletje, Rualis

Povzetek

V cerkveni ladji sv. Mihaela v Biljani so v devetdesetih letih 20. stoletja odkrili dve plasti stenskih poslikav iz 14. stoletja. Fragmenti najstarejšega sloja, ki jim je članek posvečen, se nahajajo v kotu na stiku severne ladijske in severnega dela slavoločne stene in na južnem delu slavoločne stene za oltarjem sv. Janeza Krstnika. Kažejo značilnosti gotskega linearnega sloga, na podlagi podrobnejših slogovnih primerjav pa jih lahko pripišemo mojstru, ki je poslikal tudi fasado in oratorij bližnje cerkve sv. Jurija (San Giorgio in Vado) v Rualisu pri Čedadu. S pomočjo analize oblačilne kulture in ikonografskih elementov jih lahko časovno umestimo v drugo desetletje ali najkasneje na začetek tretjega desetletja 14. stoletja.

Prenosi

Podatki o prenosih še niso na voljo.

Biografija avtorja

Sara Turk Marolt

Univerza v Ljubljani
Filozofska fakulteta
Oddelek za umetnostno zgodovino
Aškerčeva cesta 2
SI-1000 Ljubljana

Literatura

L’Abbazia di Santa Maria di Sesto. L’arte medievale e moderna (ur. Gian Carlo Menis, Enrica Cozzi), Pordenone 2001.

ATTEMS, Karel Mihael, Atti delle visite pastorali negli arcidiaconati di Gorizia, Tolmino e Duino dell’arcidiocesi di Gorizia/Vizitacijski zapisniki goriškega, tolminskega in devinskega arhidiakonata goriške nadškofije/Die Berichte der Pastoralvisitationen in den Archidiakonaten Görz, Tolmin und Duino der Erzdiözese Görz. 1750–1759 (ur. Franc Kralj, Luigi Tavano), Gorizia 1994.

BELLOSI, Luciano, Moda e cronologia. B) Per la pittura di primo Trecento, Prospettiva, 11, 1977, str. 12–27.

BOTTERI OTTAVIANI, Marina, 2. Trento, Duomo, Le vie del Gotico. Il Trentino fra Trecento e Quattrocento (ur. Laura Dal Prà, Ezio Chini, Marina Botteri Ottaviani), Trento 2002, str. 314–322.

BRAUNFELS, Sigrid, Georg, Lexikon der christlichen Ikonographie, 6, Rom-Freiburg-Basel-Wien 1974, str. 365–390.

CASADIO, Paolo, Rive d’Arcano. Chiesa di S. Mauro, La tutela dei beni culturali e ambientali nel Friuli­Venezia Giulia (1986–1987), Trieste 1991, str. 271–272.

CASADIO, Paolo, L’attività udinese di Vitale da Bologna, Artisti in viaggio 1300–1450. Presenze foreste in Friuli Venezia Giulia (ur. Maria Paola Frattolin), Udine 2003, str. 33–53.

CHINI, Ezio, Il Gotico in Trentino. La pittura di tema religioso dal primo Trecento al tardo Quattrocento, Le vie del Gotico. Il Trentino fra Trecento e Quattrocento (ur. Laura Dal Prà, Ezio Chini, Marina Ottaviani Botteri), Trento 2002, str. 78–115.

CROLLALANZA, Giovanni Battista di, Dizionario storico blasonico delle famiglie nobili e notabili Italiane estinte e fiorenti, 1, Pisa 1886.

CROLLALANZA, Giovanni Battista di, Dizionario storico blasonico delle famiglie nobili e notabili Italiane estinte e fiorenti, 2, Pisa 1888.

COZZI, Enrica, Tomaso da Modena, Storie di sant’Orsola, La gloria di sant’Orsola con le compagne, Musei Civici di Treviso. La pinacoteca. 1: Pittura romanica e gotica, Crocetta del Montello 2013, str. 128–129, kat. 37.

DE FRANCESCHI, Enzo, L’educazione artistica dei maestri trecenteschi attivi a San Francesco, San Francesco di Udine. Un monumento da salvare e riscoprire (ur. Cesare Scalon), 1, Udine 2020, str. 275–291.

DE MARCHI, Andrea, Illusionismo nordico e spazialità giottesca a Bolzano. L’interferenza di due culture in un caso esemplare, Trecento. Pittori gotici a Bolzano (ur. Andrea De Marchi, Tiziana Franco, Silvia Spada Pintarelli), Bolzano 2000, str. 15–25.

DU CANGE, Charles du Fresne, Sepulchrum septiforme, Glossarium mediae et infimae latinitatis, 7, Niort 1883–1887, http://ducange.enc.sorbonne.fr/SEPULCHRUM (31. 7. 2022).

FISKOVIĆ, Igor, Utjecaji i odrazi Jurja Dalmatinca u Šibeniku, Radovi Instituta za povijest umjetnosti, 3–6, 1979–1982, str. 116–142.

FRANCESCHIN, Giuseppe, La chiesa di San Martino a Terzo di Aquileia, Udine 2015. GUARNIERI, Cristina, Il Maestro del coro Scrovegni e la prima generazione giottesca padovana, Bollettino del Museo Civico di Padova, 100, 2011, str. 199–224.

HÖFLER, Janez, Srednjeveške freske v Sloveniji. 1: Gorenjska, Ljubljana 1996. HÖFLER, Janez, Srednjeveške freske v Sloveniji. 4: Vzhodna Slovenija, Ljubljana 2004.

HÖFLER, Janez, O prvih cerkvah in župnijah na Slovenskem. K razvoju cerkvene teritorialne organizacije slovenskih dežel v srednjem veku, Ljubljana 20162.

HÖFLER, Janez, Gradivo za historično topografijo predjožefinskih župnij na Slovenskem. Kranjska, Ljubljana 20172.

HÖFLER, Janez, Historična topografija predjožefinskih župnij na Slovenskem. Primorska (Oglejski patriarhat, Tržaška škofija), Ljubljana 2022 (Razprave 1. razreda SAZU, 41).

KAFTAL, George, BISOGNI, Fabio, St. George, Iconography of the Saints in Italian Painting from its Beginnings to the Early XVIth Century. 3: Iconography of the Saints in the Painting of North East Italy, Florence 1978 (Saints in Italian art), stp. 347–374, kat. 113.

KLESSE, Brigitte, Seidenstoffe in der italienischen Malerei des 14. Jahrhunderts, Bern 1967. KOFLER ENGL, Waltraud, Frühgotische Wandmalerei in Tirol. Stilgeschichtliche Untersuchung zur “Linearität” in der Wandmalerei von 1260–1360, Bozen 1995.

KOFLER ENGL, Waltraud, Il gotico lineare, Trecento. Pittori gotici a Bolzano (ur. Andrea De Marchi, Tiziana Franco, Silvia Spada Pintarelli), Bolzano 2000, str. 27–45.

KOMELJ, Ivan, Gotska arhitektura na Slovenskem. Razvoj stavbnih členov in cerkvenega prostora, Ljubljana 1973.

KOS, Franc, Iz arhiva sig. Attemsa v Podgori, Izvestja muzejskega društva za Kranjsko, 12/5, 1902, str. 97–131.

KOS, Franc, Goriška Brda v srednjem veku, Jadranski almanah, 1923, str. 10–50.

KOS, Franc, KOS, Milko, Gradivo za zgodovino Slovencev v srednjem veku. 5: 1201–1246, Ljubljana 1928.

NARDINI, Rachele, Affreschi di epoca gotica nella basilica di Aquileia, Antichità altoadriatiche, 69/2, 2010, str. 521–543.

PESKAR, Robert, Gotska arhitektura na Goriškem. Stavbarske delavnice (1460–1530), Nova Gorica 1999.

PESKAR, Robert, Arhitektura in arhitekturna plastika, Marija Zavetnica na Ptujski Gori. Zgodovina in umetnostna zapuščina romarske cerkve (ur. Janez Höfler), Maribor 2011, str. 73–112.

PREMRL, Božidar, Briški teri. Zgodbe cerkva in zvonikov v Brdih, Sežana 2011.

QUINZI, Alessandro, “Et capella tota sanctorum figuris depicta est”. K srednjeveški podobi cerkve svetega Mihaela v Biljani, Acta historiae artis Slovenica, 4, 1999, str. 5–19.

ROLAND, Martin, BARTZ, Gabriele, Illuminierte Urkunden 1333-12-19, Sterzing-Vipiteno, http://monasterium.net:8181/mom/IlluminierteUrkunden/1333-12-19_Sterzing-Vipiteno/charter (31. 7. 2022).

SANTINI, Clara, Un’antologia pittorica del primo Trecento nella chiesa di San Francesco a Udine, Arte Cristiana, n. v. 82, 1994, str. 185–198.

SANTINI, Clara, La decorazione del sacello di San Michele nel Duomo di Gemona e la pittura friulana »pre-vitalesca«, Pordenone Gemona. Dalla Serenissima agli Asburgo. L’antica strada verso l’Austria. Studi e ricerche, Treviso 1997, str. 89–99.

SAPAČ, Igor, Grajske stavbe v zahodni Sloveniji. 4: Brda in Zgornje Posočje, Ljubljana 2011 (Grajske stavbe, 23).

SELLA, Pietro, VALLE, Giuseppe, Venetiae, Histria, Dalmatia. Rationes decimarum Italiae nei secoli XIII e XIV, Città del Vaticano 1941 (Studi e testi, 96).

SKERL DEL CONTE, Serena, Gli affreschi trecenteschi della chiesa di Santa Giuliana a Castel d’Aviano, Avian, Udine 1975, str. 35–57.

STELE, France, Monumenta artis Slovenicae. 1: Srednjeveško stensko slikarstvo, Ljubljana 1935.

STELE, France, Slikarstvo v Sloveniji od 12. do srede 16. stoletja, Ljubljana 1969.

STELE, France, Gotsko stensko slikarstvo, Ljubljana 1972 (Ars Sloveniae).

STRES, Peter, Biljana. Oris preteklosti župnije in občine Biljana ter naselij Biljana in Zali Breg­ Šlomberk od prve omembe vasi Biljana leta 1205 do priključitve k Jugoslaviji septembra 1947, Gorica 2015.

SWIDA, Francesco, Documenti friulani e goriziani dal 1126 al 1300, Archeografo Triestino, n. v. 14/2, 1888, str. 399–425.

ŠTEFANAC, Samo, Maister Stefan aus Krainburg, der letzte Vertreter der spätgotischen Architektur in Oberkrain, Zbornik za umetnostno zgodovino, n. v. 52, 2016, str. 57–83.

TURK, Sara, Affreschi trecenteschi previtaleschi nel duomo di Udine, Il patriarcato di Aquileia. Identità, liturgia e arte (secoli V–XV) (ur. Zuleika Murat, Paolo Vedovetto), Roma 2021,str. 353–373.

V Biljani v Goriških Brdih obnavljajo župno cerkev. Poslikave iz 16. stoletja, Primorske novice, 49, 19. junij 1999, str. 36.

VESCUL, Cristina, La chiesa di San Giorgio in Vado a Rualis. Le pitture murali (secoli XIII–XV), Udine 2010. Le vie del Gotico. Il Trentino fra Trecento e Quattrocento (ur. Laura Dal Prà, Ezio Chini, Marina Botteri Ottaviani), Trento 2002.

TAUBE, Otto von, Zur Ikonographie St. Georgs in der italienischen Kunst, Münchner Jahrbuch der bildenden Kunst, 6, 1911, str. 186–203.

VRIŠER, Sergej, Baročno kiparstvo na Primorskem, Ljubljana 1983.

Prenosi

Objavljeno

2022-10-01

Kako citirati

Turk Marolt, S. (2022). Freske iz prve polovice 14. stoletja v cerkvi sv. Mihaela v Biljani. Acta Historiae Artis Slovenica, 27(2). https://doi.org/10.3986/ahas.27.2.02

Številka

Rubrike

Articles