Petovionska Medeja kot odmev Evripidove drame in Timomahove slike

Avtorji

  • Katarina Šmid

DOI:

https://doi.org/10.3986/ahas.27.2.01

Ključne besede:

Medeja, Petoviona, Evripid, Timomah iz Bizantija, rimska doba, Noršinci, Panonija, ekfraza, Herkulanej

Povzetek

Sodeč po ohranjenih upodobitvah, je bil v likovni umetnosti rimske dobe najbolj priljubljen prizor iz sicer razvejane Medejine zgodbe tisti, ko Medeja z mečem v roki okleva pred ubojem svojih otrok. Za najbolj znano upodobitev je v antiki veljala danes izgubljena slika Timomaha iz Bizantija, neposredno pa govorijo o priljubljenosti prizora številne upodobitve v stenskem slikarstvu, gliptiki, na sarkofagih ali v prostostoječih kipih, ki so se z največ primerki ohranili v provinci Panoniji. Upodobitvi iz Petovione in Akvinka se v Medejini drži, atributih in opravi ujemata z upodobitvijo iz Herkulaneja, ki velja za ikonografsko najzvestejšo repliko Timomahovega dela. Obstoj oljenk z identično zasnovano figuro Medeje kaže na možnost prenosa kompozicije preko lahko prenosljivih predmetov.

Prenosi

Podatki o prenosih še niso na voljo.

Biografija avtorja

Katarina Šmid

Univerza na Primorskem
Fakulteta za humanistične študije
Titov trg 5
SI-6000 Koper

Literatura

ABRAMIĆ, Mihovil, Poetovio. Führer durch die Denkmäler der römischen Stadt, Wien 1925. ALLAN, William, Euripides. Medea, London 2008 (Duckworth Companions to Greek and Roman Tragedy).

BÄBLER, Balbina, NESSELRATH, Heinz-Günther, Ars et Verba. Die Kunstbeschreibungen des Kallistratos, München-Leipzig 2006.

BENOIT, Fernand, La légende de Médée à Arles et à Marseille. Scène d’histoire celtique ou scène mythologique?, Revue archéologique, 2, 1959, str. 137–146.

BERGMANN, Bettina Ann, The Pregnant Moment. Tragic Wives in the Roman Interior, Sexuality in Ancient Art. Near East, Egypt, Greece, and Italy (ur. Natalie Kampen, Bettina Ann Bergmann), Cambridge-New York 1996 (Cambridge Studies in New Art History and Criticism), str. 199–218.

BIANCHI, Luca, Intorno un rilievo d’Intercisa con scena di battaglia eroica, La Pannonia e l’Impero romano. Atti del convegno internazionale “La Pannonia e l’Impero romano” (ur. Gábor Hajnóczi), Roma 1995 (Annuario dell’Accademia d’Ungheria, 1995), str. 313–334.

BONANNO ARAVANTINOS, Margherita, Il mito di Ifigenia in Tauride sui sarcofagi attici di età romana, Grabeskunst der römischen Kaiserzeit, Mainz am Rhein 1993, str. 67–76.

DIEZ, Erna, Mythologisches Relief in Poetovio, Kunstprovinzen im römischen Imperium. Ausgewählte Schriften Erna Diez, Wien 2006 (Veröffentlichungen des Instituts für Archäologie der Karl- Franzens-Universität Graz, 7), str. 83–87.

DIEZ, Erna, Studien zum provinzialrömischen Kunstschaffen, Kunstprovinzen im römischen Imperium. Ausgewählte Schriften Erna Diez, Wien 2006 (Veröffentlichungen des Instituts für Archäologie der Karl-Franzens-Universität Graz, 7), str. 29–52.

DOHRN, Theodor, Gefaltete und verschränkte Hände, Jahrbuch des Deutschen Archäologischen Instituts, 70, 1955, str. 50–80.

ERTEL, Christine, Bestandteile von römischen Grabbauten aus Aquincum und dem Limesabschnitt im Stadtgebiet von Budapest, Budapest 2010 (Corpus signorum imperii romani. Ungarn, 9).

ESPÉRANDIEU, Émile, Alpes maritimes. Alpes cottiennes. Corse. Narbonnaise, Paris 1907 (Recueil Général des Bas-Reliefs de la Gaule Romaine, 1).

FERRI, Silvio, Sul motivo della “Peliade maggiore” nel rilievo lateranense, Bollettino d’arte, 30, 1937, str. 296–306.

FRENZ, Hans G., Medeia, Akten des IV. internationalen Kolloquiums über Probleme des provinzialrömischen Kunstschaffens/Akti IV. Mednarodnega kolokvija o problemih rimske provincialne umetnosti (ur. Bojan Djurić, Irena Lazar), Ljubljana 1997 (= Situla, 36), str. 119–126.

GAGGADIS-ROBIN, Vassiliki, Jason et Médée sur les sarcophages d’époque impériale, Rome 1994 (Collection de l’École française de Rome, 191).

GURD, Sean Alexander, Meaning and Material Presence. Four Epigrams on Timomachus’s Unfinished “Medea”, Transactions of the American Philological Association, 137/2, 2007, str. 305–311.

GUTZWILLER, Kathryn J., Seeing Thought. Timomachus’ Medea and Ecphrastic Epigram, American Journal of Philology, 125/3, 2004, str. 339–386.

HODSKE, Jürgen, Mythologische Bildthemen in den Häusern Pompejis. Die Bedeutung der zentralen Mythenbilder für die Bewohner Pompejis, Ruhpolding 2007 (Stendaler Winckelmann- Forschungen, 6).

HUDECZEK, Erich, Die Römersteinsammlung des Landesmuseums Joanneum. Ein Führer durch das Lapidarium, Graz 2004. Jahresbericht des Steiermärkischen Landesmuseums Joanneum, 82, 1893 (izšlo 1894).

KINKEL, Gottfried, Euripides und die bildende Kunst. Ein Beitrag zur griechischen Litteratur- und Kunstgeschichte, Berlin 1871 (Abhandlungen zur Grammatik, Lexikographie und Literatur der alten Sprachen, 2).

KISS, Zsolt, Médée sur les deux lampes romaines du Musée national de Varsovie, Rocznik Muzeum narodowego w Warszawie, 28, 1984, str. 35–41.

KOCH, Guntram, SICHTERMANN, Hellmut, Römische Sarkophage, München 1982 (Handbuch der Archäologie).

KÜNZL, Ernst, Der augusteische Silbercalathus im Rheinischen Landesmuseum Bonn, Bonner Jahrbücher, 169, 1969, str. 321–392.

LAURIOLA, Rosanna, Medea, Brill’s Companion to the Reception of Euripides (ur. Rosanna Lauriola, Kyriakos N. Demetriou), Leiden-Boston 2015 (Brill’s Companion to Classical Reception, 3),str. 377–442.

LING, Roger, Roman Painting, Cambridge 1991.

MASTRONARDE, Donald J., Euripides Medea, Cambridge 2002.

MIKL CURK, Iva, Rimljani ob Muri, Pokrajinski muzej Murska Sobota. Katalog stalne razstave (ur. Janez Balažic, Branko Kerman), Murska Sobota 1997, str. 23–36.

MIKL CURK, Iva, “Infelix fatis exterrita Dido”. Še k rimskemu kipu iz Noršincev, Zbornik soboškega muzeja, 5, 1998, str. 149–156.

MIKL CURK, Iva, Dum lucet – bibamus sodales. Ali kako arheologi razumemo Stare. Nekaj primerkov iz Slovenije, Keria. Studia Latina et Graeca, 6/2, 2004, str. 7–32.

NAGY, Mihály, Lapidarium. Guide to the Archaeological Exhibitions in the Hungarian National Museum. Roman Stones, Budapest 2012.

PALAGIA, Olga, The Peplos Figure Athens National Museum 3890. Roman Copy of a Classical Μedea?, Κλασική παράδοση και νεωτερικά στοιχεία στην πλαστική της Ρωμαϊκής Ελλάδας. Πρακτικά Διεθνούς Συνεδρίου Θεσσαλονίκη (ur. Theodosia Stephanidou-Tiveriou, Pavlina Karanastassi, Dimitris Damaskos), Thessaloniki 2012, str. 89–97.

ROBERT, Carl, Die antiken Sarkophagreliefs. 2 : Mythologische Cyklen, Berlin 1890.

SCHMIDT, Margot, Medeia, Lexicon Iconographicum Mythologiae Classicae, 6/1, Zürich-München-Düsseldorf 1992, str. 386–398.

SETTIS, Salvatore, Immagini della meditazione, dell’incertezza e del pentimento nell’arte antica, Prospettiva. Rivista di storia dell’arte antica e moderna, 2, 1975, str. 4–17.

ŠAVEL, Irena, Katalog razstavljenih del. Del kipa., Pokrajinski muzej Murska Sobota. Katalog stalne razstave (ur. Janez Balažic, Branko Kerman), Murska Sobota 1997, str. 349, št. 193.

ŠAVEL, Irena, Noršinci, Varstvo spomenikov, 27, 1985, str. 236.

ŠMID, Katarina, Fragment pripovednega reliefa na grobnici Spektatijev v Šempetru, Acta historiae artis Slovenica, 19/1, 2014, str. 7–16.

TOSO, Sabina, Le cattive ragazze. Le Amazzoni, Onfale e Medea, Iconografia 2001. Studi sull’immagine (ur. Isabella Colpo, Irene Favaretto, Francesca Ghedini), Roma 2002, str. 289–307.

TOSO, Sabina, Fabulae graecae. Miti greci nelle gemme romane del I secolo a.C., Roma 2007 (Rovine circolari, 9).

TOYNBEE, Jocelyn Mary Catherine, Greek Myth in Roman Stone, Latomus, 36, 1977, str. 343–412.

ZIEHEN, Julius, Römische Bildwerke im Nationalmuseum zu Pest, Archäologisch-epigraphische Mitteilungen aus Österreich-Ungarn, 13, 1890, str. 43–72.

Prenosi

Objavljeno

2022-10-01

Kako citirati

Šmid, K. (2022). Petovionska Medeja kot odmev Evripidove drame in Timomahove slike. Acta Historiae Artis Slovenica, 27(2). https://doi.org/10.3986/ahas.27.2.01

Številka

Rubrike

Articles