A methodological basis for landscape interpretation: the case of the Ljubljana Marsh

  • Aleš Smrekar Anton Melik Geographical Institute Research Center of the Slovenian Academy of Sciences and Arts Novi trg 2, SI–1000 Ljubljana, Slovenia
  • Mateja Šmid Hribar Anton Melik Geographical Institute Research Center of the Slovenian Academy of Sciences and Arts Novi trg 2, SI–1000 Ljubljana, Slovenia
  • Jernej Tiran Anton Melik Geographical Institute Research Center of the Slovenian Academy of Sciences and Arts Novi trg 2, SI–1000 Ljubljana, Slovenia
  • Bojan Erhartič
Keywords: geography, interpretation, protected area, heritage, cultural landscape, management, Ljubljana Marsh, Slovenia

Abstract

Landscape interpretation is one of the best-suited and established forms of informing and raising the awareness of visitors and local residents. The literature contains only rare examples of useful methodology that could help managers with the initial steps of interpretation. A methodological basis for landscape interpretation is presented, using the case of the Ljubljana Marsh. The form consisting of eight thematic categories is a useful tool for identifying suitable topics and selecting the right interpretation tools. Using this form, managers will reach their final interpretation goal more easily: to make people recognize the landscape and protect it against inappropriate changes.

Downloads

Download data is not yet available.

References

Baldauf, M., Ogorelec, B., Bogner, D., Brezavšček, L., Neuhold, U., Papež, A., Schitter, E., Šolar, M. 2011: Infrastruktura za doživljanje in spoznavanje narave. Smernice za inovativno načrtovanje. Bled.

Colquhoun, F. 2005: Interpretation handbook and standard: distilling the essence. Wellington.

Cowan, N. 2005: Working memory capacity: essays in cognitive psychology. New York.

Cvahte, A. 2013. Interpretacija naravne in kulturne dediščine v Triglavskem narodnem parku in Narodnem parku Fiordland (Nova Zelandija) v luči geografije. Diploma thesis. University of Ljubljana, Faculty of Arts. Ljubljana.

DEDI. Digitalna enciklopedija naravne in kulturne dediščine na Slovenskem. Internet: www.dedi.si (27. 1. 2015).

Erhartič, B. 2012. Geomorfološka dediščina v Dolini Triglavskih jezer. Geografija Slovenije 23. Ljubljana.

Gaspari, A. 2009: Rimska regulacija Ljubljanice in osuševanje Barja. Ljubljanica: kulturna dediščina reke. Ljubljana.

Gross, M., Zimmerman, R., Buchholz, J. 2006: Signs, trails, and wayside exhibits: connecting people and places. Stevens Point.

Ham, S. H. 1992: Environmental interpretation: a practical guide for people with big ideas and small budgets. Golden.

Internet 1: http://www.nps.gov/home/historyculture/upload/MW,pdf,MillsBio,b.pdf (16. 12. 2013).

Internet 2: http://www.enosmills.com/historypg2.html (16. 12. 2013).

Kye, J. C. 2005: Developing an interpretive planning model for a national park system: a stakeholder-based needs assessment study for Korea. Doctoral thesis, Ohio State University, School of environment and natural resources. Columbus.

Lewis, W. 1981: Interpreting for park visitors. Philadelphia.

Mackintosh, B.: Interpretation in the national park service: a historical perspective. Internet: http://www.cr.nps.gov/history/online_books/mackintosh2/origins_before_nps.htm (16. 12. 2013).

Melik, A. 1927: Kolonizacija Ljubljanskega barja. Ljubljana.

Melik, A. 1946: Ljubljansko mostiščarsko jezero in dediščina po njem. Ljubljana.

Ogorelec, B. 2004: Interpretacija narave – od doživljanja do doživetja. Tematske poti na Krasu. Internet: http://www.interpretacija.si/arhiv/tematske_poti_kras.pdf (12. 2. 2014).

Pavšič, J. 2008: Neživi svet Ljubljanskega barja: geologija barja in njegovega obrobja. Ljubljansko barje, neživi svet, rastlinstvo, živalstvo, zgodovina in naravovarstvo. Ljubljana.

Pravilnik o določitvi in varstvu naravnih vrednot. Uradni list Republike Slovenije 111/2004, 70/2006, 58/2009, 93/2010. Ljubljana.

Register nepremične kulturne dediščine. Ministrstvo za kulturo. Ljubljana. Internet: http://www.mk.gov.si/si/storitve/razvidi_evidence_in_registri/register_nepremicne_kulturne_dediscine/ (27. 1. 2015).

Register žive kulturne dediščine. Ministrstvo za kulturo. Ljubljana. Internet: http://www.mk.gov.si/si/storitve/razvidi_evidence_in_registri/register_zive_kulturne_dediscine/seznam_registriranih_enot_zive_kulturne_dediscine/ (27. 1. 2015).

Spomenica Odseka za varstvo prirode in prirodnih spomenikov. Glasnik Muzejskega društva za Slovenijo, 1920. Internet: http://www.arhiv.mop.gov.si/fileadmin/mop.gov.si/pageuploads/publikacije/drugo/spomenica.pdf (5. 3. 2014).

Šifrer, M. 1984: Nova dognanja o geomorfološkem razvoju Ljubljanskega barja. Geografski zbornik 23.

Šmid Hribar, M. 2014: Trajnostno varovanje in usmerjanje razvoja kulturne pokrajine na izbranem območju Krajinskega parka Ljubljansko barje. Doktorska disertacija, Fakulteta za humanistične študije Univerze na Primorskem, Koper.

Thaler, J., Dalla Valle, K., Dalla Valle, S., Kolenbrand, N. 2007: Celovit načrt interpretacijske infrastrukture na območju Krajinskega parka Ljubljansko barje. Zaključno poročilo projekta. Ljubljana. URBI d. o. o., Oblikovanje prostora. Ljubljana.

Tilden, F. 1957: Interpreting our heritage. Chapel Hill.

Uredba o Krajinskem parku Ljubljansko barje. Uradni list Republike Slovenije 112/2008. Ljubljana.

Verbič, T., Horvat, A. 2009: Geologija Ljubljanskega barja. Ljubljanica: Kulturna dediščina reke. Ljubljana.

Veverka, J. 2011: Interpretive master planning. Edinburgh.

Veverka, J. & Associates: What is Interpretation. Internet: http://www.heritageinterp.com/whatis.htm (22. 5. 2014).

Vidmar, A. 2013: Andrej Vidmar, Fakulteta za gradbeništvo in geodezijo. Ocena dolžine kanalov na Ljubljanskem barju (23. 10. 2013).

Wearing, S., Edinborough, P., Hodgson, L., Frew, E. 2008: Enhancing visitor experience through interpretation. Brisbane. Internet: http://www.crctourism.com.au/wms/upload/resources/80035_Wearing_EnhancingVis Exp_WEB.pdf (12. 1. 2014).

Published
2016-02-17
How to Cite
1.
Smrekar A, Šmid HribarM, Tiran J, Erhartič B. A methodological basis for landscape interpretation: the case of the Ljubljana Marsh. AGS [Internet]. 2016Feb.17 [cited 2020Apr.9];56(2):279–290. Available from: https://ojs.zrc-sazu.si/ags/article/view/875