Monitoring land-use change using selected indices

Authors

  • Mojca Foški UL FGG
  • Alma Zavodnik Lamovšek

DOI:

https://doi.org/10.3986/AGS.5276

Keywords:

land use, index, landscape metrics, Franciscean Cadaster, Slovenia

Abstract

This article presents various indices for describing the characteristics of land use and monitoring land-use change in various periods. These indices were either developed by the authors or were derived from landscape metrics. They were calculated for five selected sites of agricultural land (sites) for the time when the Franciscean Cadaster was introduced and for 2015. A comparison of the values of the indices revealed the changes in the selected sites, and the conclusions present an opinion on their suitability. It was found that the numerical values of the indices reflect visually detected changes in the graphic representation of land use, and they could therefore be introduced into the system for monitoring land-use changes.

Downloads

Download data is not yet available.

Author Biography

Mojca Foški, UL FGG

UL FGG, Katedra za prostorsko plniranje

References

Alberti, M. 2005: The effects of urban patterns on ecosystem function. International regional science review 28-2. DOI: https://doi.org/10.1177/0160017605275160

Antrop, M. 2005: Why landscapes of the past are important for the future. Landscape and Urban Planning 70, 1-2. DOI: https://doi.org/10.1016/j.landurbplan.2003.10.002

Bičík, I., Jeleček, L., Štĕpánek, V. 2001: Land-use changes and their social driving forces in Czechia in the 19th and 20th centuries. Land Use Policy 18-1. DOI: https://doi.org/10.1016/S0264-8377(00)00047-8

Bičík, I., Kupková, L., Jeleček, L., Kabrda, J., Štych, P., Janoušek, Z., Winklerová, J. 2015: Land Use Changes in the Czech Republic 1845–2010. Cham, Heidelberg, New York, Dordrecht, London. DOI: https://doi.org/10.1007/978-3-319-17671-0_1

Catasto franceschino, Distretto di Pirano, Comune di Pirano, 347. Archivio di Stato di Trieste, Trieste / Državni arhiv v Trstu, Trst. 1818.

Clark, J. K., McChesney, R., Munroe, D., Irwin, E. G. 2009: Spatial characteristics of exurban settlement pattern in the United States. Landscape and Urban Planning 90, 3-4. DOI: https://doi.org/10.1016/j.landurbplan.2008.11.002

Comer, D., Scott Greene, J. 2015: The development and application of a land use diversity index for Oklahoma City. Applied Geography 60-1. DOI: https://doi.org/10.1016/j.apgeog.2015.02.015

Čuček, I. 1979: Instrukcija za izvršitev deželne izmere za namen splošnega katastra 1824. Inštitut za geodezijo in fotogrametrijo. Ljubljana. Internet: http://www.geovrata.si/geoblog/files/5491d016b6e91e12c5_Instrukcija_za_izvrsitev_dezelne_izmere_za_namen_splosnega_katastra_1-2.PDF (20. 6. 2017).

Čuček-Kumelj, M. 1983: Uporaba starih topografskih načrtov in kart pri različnih študijah razvoja pokrajine, naselij itd. Raziskovalna naloga. Fakulteta za arhitekturo, gradbeništvo in geodezijo. Ljubljana.

Evidenca dejanske rabe kmetijskih in gozdnih zemljišč 2015. Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano. Ljubljana. Internet: http://rkg.gov.si/ GERK (10. 5. 2015).

Fischer, J., Hanspach, J., Hartel, T. 2011. Continental-scale ecology versus landscape-scale case studies. Frontiers in Ecology and the Environment 9-8.

Foški, M. 2017: Določanje parcelnih vzorcev in analiza njihovega spreminjanja v slovenskem podeželskem prostoru. Ph.D. thesis, Univerza v Ljubljani, Fakulteta za gradbeništvo in geodezijo. Ljubljana.

Foški, M. 2018: The (non)usefulness of the register of existing agricultural and forest land use for monitoring the processes in urban areas. Acta geographica Slovenica 58-1. DOI: https://doi.org/10.3986/AGS.1805

Franciscejski kataster za Kranjsko, SI AS 176, k. o. Dol, L147. Arhiv Republike Slovenije. Ljubljana. 1825.

Franciscejski kataster za Kranjsko, SI AS 176, k. o. Predoslje, L215. Arhiv Republike Slovenije, Ljubljana. 1826.

Franciscejski kataster za Primorsko, SI AS 179, k. o. Zatolmin, G230. Arhiv Republike Slovenije, Ljubljana. 1822.

Franciscejski kataster za Štajersko, SI AS 177, k. o. Pernice, M455. Arhiv Republike Slovenije, Ljubljana. 1825.

Franciscejski kataster za Štajersko, SI AS 177, Legenda. Arhiv Republike Slovenije, Ljubljana. 1823–1869.

Gabrovec, M., Kumer, P. 2019: Land-use changes in Slovenia from the Franciscean Cadaster until today. Acta geographica Slovenica 59-1. DOI: https://doi.org/10.3986/AGS4892

Golob, G. 2014: Analiza katastrske rabe v K. O. Šentrupert - od franciscejskega katastra do danes. Diploma thesis. Univerza v Ljubljani, Fakulteta za gradbeništvo in geodezijo. Ljubljana.

Hansen, A. J., Adhikari, A. 2018: Land use change and habitat fragmentation of wildland ecosystems of the North Central United States. Landscape and Urban Planning 177-2. DOI: https://doi.org/10.1016/j.landurbplan.2018.04.014

Harvey, F., Kaim, D., Gajda, A. 2014: Analysis of historical change using cadastral materials in the Carpathian foothills. European Journal of Geography 5-3. Internet: https://ruj.uj.edu.pl/xmlui/bitstream/handle/item/10331/harvey_kaim_gajda_analysis_of_historical_change_using_cadastral_materials.pdf?sequence=1&isAllowed=y (21. 6. 2018).

Ilešič, S. 1950: Sistemi poljske razdelitve na Slovenskem. Dela 2.

Interpretacijski ključ 6.2. Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano, Direktorat za kmetijstvo. Ljubljana, 2014.

Irwin, E. G., Bockstael, N. E. 2007: The evolution of urban sprawl: Evidence of spatial heterogenity and increasing land fragmentation. Proceedings of the National Academy of Sciences of the United States of America 104-52. DOI: https://doi.org/10.1073/pnas.0705527105

Kladnik, D., Petek, F. 2007: Kmetijstvo in spreminjanje rabe tal na Ljubljanskem polju. Geografski vestnik 79-2.

Kokalj, Ž., Oštir, K. 2005: Ugotavljanje pokrovnosti iz satelitskih posnetkov in vrednotenje pokrajinskoekoloških tipov Slovenije. Geografski obzornik 52-4.

Lo Papa, G., Palermo, V., Dazzi, C. 2011: Is land-use change a cause of loss of pedodiversity? The case of the Mazzarrone study area, Sicily. Geomorphology 135, 3-4. DOI: https://doi.org/10.1016/j.geomorph.2011.02.015

McGarigal, K. 2002: Landscape pattern metrics. Internet: http://www.umass.edu/landeco/pubs/mcgarigal.2002.pdf (20. 12. 2015).

McGarigal, K. 2015: FRAGSTATS HELP. Amherst. Internet: https://www.umass.edu/landeco/research/fragstats/documents/fragstats.help.4.2.pdf (20. 12. 2015).

McGarigal, K., Marks, B. J. 1995: FRAGSTATS: Spatial Pattern Analysis Program for Quantifying Landscape Structure. General Technical Report. Washington D. C. DOI: https://doi.org/10.2737/PNW-GTR-351

Meiner, A., Pedroli, B. 2017: Landscapes in transition. An account of 25 years of land cover change in Europe. Luxemburg. Internet: https://www.eea.europa.eu/publications/landscapes-in-transition (1.6.2018).

Munroe, D. K., Croissant, C., York, A. M. 2005: Land use policy and landscape fragmentation in an urbanizing region: Assessing the impact of zoning. Applied Geography 25-2. DOI: https://doi.org/10.1016/j.apgeog.2005.03.004

Perko, D., Hrvatin, M., Ciglič, R. 2015: Metodologija naravne pokrajinske tipizacije Slovenije. Acta geographica Slovenica 55-2. DOI: https://doi.org/10.3986/AGS.1938

Petek, F. 2005: Spremembe rabe tal v Slovenskem alpskem svetu. Geografija Slovenije 11. Ljubljana.

Petek, F. 2007: Spreminjanje rabe tal v severnih Goriških brdih. Geografski vestnik 79-1.

Petek, F., Urbanc, M. 2004: Franciscejski kataster kot ključ za razumevanje kulturne pokrajine v 19. stoletju. Acta geographica Slovenica 44-1. DOI: https://doi.org/10.3986/AGS44104

Pijanowski, B. C., Robinson, K. D. 2011: Rates and patterns of land use change in the Upper Great Lakes States, USA: A framework for spatial temporal analysis. Landscape and Urban Planning 102-2. DOI: https://doi.org/10.1016/j.landurbplan.2011.03.014

Plieninger, T., Draux, H., Fagerholm, N., Bieling, C., Bürgi, M., Kizos T., Kuemmerle, T., Primdahl, J., Verburg, P. H. 2016: The driving forces of landscape change in Europe: a systematic review of the evidence. Land Use Policy 57. DOI: https://doi.org/10.1016/j.landusepol.2016.04.040

Polenšek, M., Pirnat, J. 2018: Forest patch connectivity: the case of the Kranj-Sora basin, Slovenia. Acta geographica Slovenica 58-1. DOI: https://doi.org/10.3986/AGS.3001

Ramezani, H., Holm, S. 2011: Sample based estimation of landscape metrics; accuracy of line intersect sampling for estimating edge density and Shannon’s diversity index. Environmental Ecology Statistics 18-1. DOI: https://doi.org/10.1007/s10651-009-0123-2

Ramezani, H., Holm, S., Allard, A., Ståhl, G. 2013: A review of sampling-based approaches for estimating landscape metrics. Norsk Geografisk Tidsskrift ‒ Norwegian Journal of Geography 67-2. DOI: https://doi.org/10.1080/00291951.2013.784800

Rempel, R. S., Kaukinen, D., Carr, A. P. 2012: Patch Analyst and Patch Grid. Ontario Ministry of Natural Resources. Centre for Northern Forest Ecosystem Research, Thunder Bay, Ontario. Internet: http://www.cnfer.on.ca/SEP/patchanalyst/Patch5_2_Install.htm (24. 5. 2018).

Ribnikar, P. 1982: Zemljiški kataster kot vir za zgodovino. Zgodovinski časopis 36-4. Ljubljana.

Robič, D. 2000: Različno razumevanje in pomen biodiverzitete v ekologiji, posebno v fitocenologiji. Zbornik gozdarstva in lesarstva 63-3.

Shoyama, K., Braimoh, A. K. 2011: Analyzing about sixty years of land-cover change and associated landscape fragmentation in Shiretoko Peninsula, Northern Japan. Landscape and Urban Planning 101-1. DOI: https://doi.org/10.1016/j.landurbplan.2010.12.016

Shrestha, M. K., York, A. M., Boone, C., Zhang, S. 2012: Land fragmentation due to rapid urbanization in the Phoenix Metropolitan Area: Analyzing the spatiotemporal patterns and drivers. Applied Geography 32-2. DOI: https://doi.org/10.1016/j.apgeog.2011.04.004

Sivrikaya, F., Çakir, G., Kadioğullari, A., Keleş, S., Başkent, E., Z., Terzioğlu, S. 2007: Evaluating land/use cover changes and fragmentation in the Camili forest planning unit of northeastern Turkey from 1972 to 2005. Land degradation and development 18-4. DOI: https://doi.org/10.1002/ldr.782

Sushant, P., Yuan, F. 2012: Assessing landscape changes and dynamics using patch analysis and GIS modeling. International Journal of Applied Earth Observation and Geoinformation 16. DOI: https://doi.org/10.1016/j.jag.2011.12.003

Turner, M. G., Pearson, S. M., Bolstad, P., Wear, D. N. 2003: Effects of land-cover change on spatial pattern of forest communities in the southern Appalachian Mountains (USA). Landscape Ecology 18: Internet: https://link.springer.com/content/pdf/10.1023%2FA%3A1026033116193.pdf (7. 1. 2016).

Verderber, D. 2013: Študija možnosti uporabe arhivskih gradiv franciscejskega katastra za analizo sprememb v prostoru. Diploma thesis, Univerza v Ljubljani, Fakulteta za gradbeništvo in geodezijo. Ljubljana.

Wu, J. 2004: Effects of changing scale on landscape pattern analysis: scaling relations. Landscape Ecology 19-2. DOI: https://doi.org/10.1023/B:LAND.0000021711.40074.ae

Wu, J., Shen, W., Sun, W., Tueller, P. T. 2002: Empirical patterns of the effects of changing scale on landscape metrics. Landscape Ecology 17-8. DOI: https://doi.org/10.1023/A:1022995922992

Zemljiški kataster. Geodetska uprava Republike Slovenije. Ljubljana, 2015.

Zhang, S., York, A. M., Boone, C. G., Shrestha, M. 2013: Methodological advances in the spatial analysis of land fragmentation. The Professional Geographer 65-3. DOI: https://doi.org/10.1080/00330124.2012.700501

Downloads

Published

01-01-2019

How to Cite

Foški, M., & Zavodnik Lamovšek, A. (2019). Monitoring land-use change using selected indices. Acta Geographica Slovenica, 59(2). https://doi.org/10.3986/AGS.5276

Issue

Section

Special issue: Franciscean cadaster as a source of studying landscape changes