Microtoponyms as an important part of Slovenian cultural heritage

Authors

  • Jožica Škofic

DOI:

https://doi.org/10.3986/AGS.4670

Keywords:

microtoponyms, linguistic analysis, standardization of dialect names, orthography, lexicography, geolinguistic presentation of toponyms, Upper Carniola/Gorenjsko dialect, Slovenia

Abstract

This article presents a methodology for data collection and documentation of microtoponyms in the Upper Carniola/Gorenjsko dialect of Slovenian based on visual and audio recordings. Special attention is placed on transcription (phonetic or simplified phonological transcription and standardization), which should be based on a morphological analysis of the toponyms examined. Linguistic analysis and its consideration of the dialect characteristics of toponyms can help reconstruct their naming motivation and origin. The article presents selected toponyms lexicographically and cartographically.

Downloads

Download data is not yet available.

References

Čop, D. 2007: Imenoslovje in etimologija imen. Jezikoslovni zapiski 13, 1-2.

Furlan, M., Gložančev, A., Šivic-Dular, A. 2000: Pravopisna ustreznost zapisa lastnoimenskega gradiva v Registru zemljepisnih imen in Registru prostorskih enot. Geografski vestnik 80-1.

Internet 1: http://www.ledinskaimena.si/ (31. 8. 2016).

Keber, J. 2002: Rojstna imena, hišna imena, vzdevki, psevdonimi v Sloveniji. Jezikoslovni zapiski 8-2.

Kenda-Jež, K. 2016: Fonetična transkripcija. Slovenski lingvistični atlas – SLA 2.2 Atlas. Ljubljana.

Klinar, K. 2011: Kako se pri vas reče? Hišna imena v naseljih Breznica, Doslovče, Rodine, Smokuč in Vrba. Žirovnica.

Klinar, K. 2013: Hišna imena na Gorenjskem. Jesenice. Internet: http://www.hisnaimena.si/ (31. 8. 2016).

Klinar, K., Geršič, M. 2014: Traditional house names as part of cultural heritage. Acta geographica Slovenica 54-2. DOI: http://dx.doi.org/10.3986/AGS54409

Klinar, K., Škofic, J. 2015a: Ledinska imena v občini Jesenice. Jesenice.

Klinar, K., Škofic, J. 2015b: Ledinska imena v občini Kranjska Gora. Jesenice.

Klinar, K., Škofic, J. 2015c: Ledinska imena v občini Tržič. Jesenice.

Klinar, K., Škofic, J., Šekli, M., Piko-Rustia, M. 2012: Metode zbiranja hišnih in ledinskih imen: Projekt FLU-LED v okviru Operativnega programa Slovenija–Avstrija 2007–2013. Jesenice, Celovec.

Merkù, P. 1993: Svetniki v slovenskem imenoslovju. Trst.

Parish records – Status animarum, 1750–1950. Škofijski arhiv Ljubljana.

Protocols for Emperor Francis I. cadastre, 1823–1869 for Kranjska/Carniola (Arhiv RS, SI AS 176) and Koroška/Carinthia (Arhiv RS, SI AS 178). Ljubljana.

Snoj, M. 2009: Etimološki slovar slovenskih zemljepisnih imen. Ljubljana.

Šekli, M. 2008: Zemljepisna in osebna lastna imena v kraju Livek in njegovi okolici. Linguistica et philologica 22. Ljubljana.

Šivic-Dular, A. 1988: Temeljna načela pri pisanju slovenskih zemljepisnih imen. Jezik in slovstvo 34, 1-2.

Škofic, J. 2001: Hišna imena v Kropi. Simpozij Slovenska lastnoimenskost: zbornik s simpozija '99 v Pišecah. Novo mesto.

Škofic, J. 2007: Narečno besedilo kot vir za imenoslovno raziskavo. Jezikoslovni zapiski 13, 1-2.

Škofic, J. 2009: Zemljepisna lastna imena med narečjem in knjižnim jezikom. Slovenska narečja med sistemom in rabo. Obdobja, Metode in zvrsti 26. Ljubljana.

Škofic, J. 2011: Kako se pri vas reče (in kako se to napiše)? Izzivi sodobnega slovenskega slovaropisja. Zora 75. Maribor.

Škofic, J. 2013: Zasnova slovarja narečnih hišnih in ledinskih imen. Slavistika v regijah. Ljubljana.

Škofic, J. 2014: Zasnova vseslovenskega slovarja narečnih hišnih in ledinskih imen. Annales, Series historia et sociologia 24-2.

Škofic, J. 2016: Predložna ledinska imena v gorenjskem narečju. Rojena v narečje: akademikinji prof. dr. Zinki Zorko ob 80-letnici.

Downloads

Published

01-01-2017

How to Cite

Škofic, J. (2017). Microtoponyms as an important part of Slovenian cultural heritage. Acta Geographica Slovenica, 57(1), 141–152. https://doi.org/10.3986/AGS.4670