Changing denotations of selected Slovenian choronyms

  • Matjaž Geršič
Keywords: geography, region, choronym, onomastics, Slovenia

Abstract

This article discusses changes in the territory identified by individual choronyms, or regional toponyms. The most frequent choronyms listed by respondents include the names of Austria-Hungarian lands and their parts, which in the past referred to precisely delineated administrative units. Today their borders are largely impossible to define, but they can be determined using cognitive maps and geographic information systems. The findings presented in this article show that the denotation of these names has changed over time and that in the case of informal names it is not clearly defined.

Downloads

Download data is not yet available.

References

Ciglič, R., Perko, D. 2013: Europe's landscape hotspots. Acta geographica Slovenica 53-1. DOI: http://dx.doi.org/10.3986/AGS53106

Crljenko, I. 2014: Some older sources for Croatian exonym analysis. Acta geographica Slovenica 54-1. DOI: http://dx.doi.org/10.3986/AGS54105

Furlan, M., Kladnik, D. 2008: Krotnik, Krotnjek, Krotnjak, Korenščica ali Potok. Geografski vestnik 80-1.

Gams, I. 2007: Pokrajina, krajina in regija v luči Geografskega terminološkega slovarja. Dela 28.

Gašperič, P. 2007: Cartographic images of Slovenia through time. Acta geographica SLovenica 47-2. DOI: http://dx.doi.org/10.3986/AGS47205

Golledge, R. G., Stimson, R. J. 1997: Spatial behavior : a geographic perspective. New York, London.

Golobič, M. 2006: Kartiranje normativnega znanja: spoznavni zemljevidi in GIS. Geografski informacijski sistemi v Sloveniji 2005–2006. Ljubljana.

Kacin Wohinz, M. 2005:Slovenci zunaj jugoslovanske države. Slovenska novejša zgodovina 1848-1992. Ljubljana.

Kladnik, D. 2007: Characteristics of exonym use in selected European languages. Acta geographica Slovenica 47-2. DOI: http://dx.doi.org/10.3986/AGS47203

Kladnik, D. 2009: Semantic Demarcation of the Concepts of Endonym and Exonym. Acta geographica Slovenica 49-2. DOI: http://dx.doi.org/10.3986/AGS49206

Kladnik, D., Pipan, P. 2008: Bay of Piran or Bay of Savudrija? Acta geographica Slovenica 48-1. DOI: http://dx.doi.org/10.3986/AGS48103

Klemenčič, M. M. 2002: Miselna slika pokrajin. Spoznavni zemljevid Slovenije. Ljubljana.

Klinar, K., Geršič, M. 2014: Traditional house names as part of cultural heritage. Acta geographica Slovenica, 54-2. DOI: http://dx.doi.org/10.3986/AGS54409

Klinar, K., Škofic, J., Šekli, M., Piko-Rustia, M. 2012: Metode zbiranja hišnih in ledinskih imen: Projekt FLU-LED v okviru Operativnega programa Slovenija–Avstrija 2007–2013. Jesenice.

Kos, D. 2002: Množenje prostorskih podob. Spoznavni zemljevid Slovenije. Ljubljana.

Kripke, S. A. 2000: Imenovanje in nujnost. Ljubljana.

Lévy-Leboyer, C. 1982: Psychology and environment. Beverly Hills.

Lynch, K. 1960: The image of the city. Cambridge, Mas, London.

Möller, L., 2015. Clarens, Južna Afrika, osebni vir.

Peršolja, B. 2003: Pot zemljepisnega imena od nastanka do uporabe. Geografski vestnik 75-2.

Pogorelec, B. 2011: Zgodovina slovenskega knjižnega jezika. Ljubljana.

Polič, M. 2002: Doumevanje okolja. Spoznavni zemljevid Slovenije. Ljubljana.

Senft, G. 2008: Landscape terms and place names in the Trobriand Islands – the Kaile’una subset. Language Sciences 30-2/3. DOI: dx.doi.org/10.1016/j.langsci.2006.12.001

Smole, V. 2004: Nekaj resnic in zmot o narečjih v Sloveniji danes. Aktualizacija jezikovnozvrstne teorije na Slovenskem. Ljubljana.

Snoj, M. 2009: Etimološki slovar slovenskih zemljepisnih imen. Ljubljana.

Staut, M., Kovačič, G., Ogrin, D. 2007: The spatial cognition of Mediterranean in Slovenia: (In)consistency between perception and physical definitions. Acta geographica Slovenica 47-1. DOI: http://dx.doi.org/10.3986/AGS47105

Šimunović, P. 2009: Uvod u hrvatsko imenoslovje. Zagreb.

Šivic-Dular, A., 2015. Ljubljana, Slovenija, osebni vir.

Urbanc, M., Gabrovec, M. 2002: Krajevna imena: poligon za dokazovanje moči in odraz lokalne identitete. Geografski vestnik 77-2.

Vrišer, I. 2002. Uvod v geografijo. Ljubljana.

Published
2017-01-01
How to Cite
1.
Geršič M. Changing denotations of selected Slovenian choronyms. AGS [Internet]. 2017Jan.1 [cited 2022Jan.26];57(1):77–96. Available from: https://ojs.zrc-sazu.si/ags/article/view/4600