Suburbanization and migration in Polish metropolitan areas during political transition

  • Jadwiga Gałka Institute of Geography and Spatial Management Jagiellonian University
  • Anna Warych-Juras Institute of Geography and Spatial Management Jagiellonian University
Keywords: suburbanization, population migration, metropolitan areas, internal migration, Poland

Abstract

This article presents the development of suburbanization processes that occurred in Polish metropolitan areas during the political transition from communism. We analyze data on population and migration for municipalities in seven metropolitan areas from 1995 to 2012. Our results show that the suburban development phase was strongly associated with cities’ size and level of economic development. The article concludes that the outflow of the urban population to the suburbs started earliest in centers that had successfully undergone the transition period.

Downloads

Download data is not yet available.

Author Biographies

Jadwiga Gałka, Institute of Geography and Spatial Management Jagiellonian University

Department of Geography of Population, Settlement and Farming

Anna Warych-Juras, Institute of Geography and Spatial Management Jagiellonian University
Department of Geography of Population, Settlement and Farming

References

Borén, T., Gentile, M. 2007: Metropolitan processes in Postcommunist States: An introduction. Geografiska annaler B 89-2. DOI: https://doi.org/10.1111/j.1468-0467.2007.00242.x

Brown, D., Kulcsár, L. J., Kulcsár, L., Obádovics, C. 2005: Post-Socialist Restructuring and Population Redistribution in Hungary. Rural sociology 70-3. DOI: https://doi.org/10.1526/0036011054831170

Enyedi, G. 1998: Transformation in Central European postsocialist cities. Social change and urban restructuring in Central Europe. Budapest.

Gałka, J., Warych-Juras, A. 2011: Regionalne uwarunkowania suburbanizacji w Polsce. Procesy suburbanizacji w wybranych miastach Polski. Opole.

Gorzelak, G., Jałowiecki, B., Smetkowski, M. 2009: Diagnoza problemów rozwoju obszarów metropolitalnych i rekomendacja delimitacji obszarów metropolitalnych w Polsce. Warszawa.

Grochowski, M., Pieniążek, M., Wilk, W. 2005: Qualitative attractivity analysis – migration model: Łomianki case study. Urban Sprawl-Warsaw Agglomeration Case Study, Warszawa.

Kok, H., Kovács, Z. 1999: The process of suburbanisation in the metropolitan area of Budapest. Netherlands Journal of housing and built environment 14-2. DOI: https://doi.org/10.1007/BF02496818

Kujath, H. J. 2005: Restructuring of the metropolitan region of Berlin-Brandenburg: Economic trends and political Answers. Geographia Polonica 78-1.

Leetmaa, K., Tammaru, T. 2007: Suburbanisation in Countries in Transition: Destinations of suburbanizes in the Tallinn Metropolitan Area. Geografiska annaler B 89-2. DOI: https://doi.org/10.1111/j.1468-0467.2007.00244.x

Lisowski, A., Grochowski, M. 2008: Procesy suburbanizacji. Uwarunkowania, formy i konsekwencje. Ekspertyzy do Koncepcji Przestrzennego Zagospodarowania Kraju 2008-2003. Warszawa.

Lötscher, L. 2005: Shrinking East German Cities? Geographia Polonica 78-1.

Mantey, D. 2013: Pułapka suburbanizacji, czyli o planach migracyjnych młodych Piaseczan. Przegląd geograficzny 85-2. DOI: https://doi.org/10.7163/PrzG.2013.2.6

Markowski, T., Marszał, T. (eds.) 2006: Metropolie, Obszary Metropolitalne, Metropolizacja. Warszawa.

Mieszkowski, P., Mills, E. S. 1993: The causes of metropolitan suburbanisation. Journal of economic perspective 7-3. DOI: https://doi.org/10.1257/jep.7.3.135

Mihai, B., Nistor, C., Simion, G. 2015: Post-Socialist Urban Growth of Bucharest, Romania-A Change Detection Analysis On Landsat Imagery (1984-2010). Acta geographica Slovenica 55-2. DOI: https://doi.org/10.3986/AGS.709

Nagy, E. 2005: Urban development in Post-transition Hungary: Emerging social conflicts as constraints for a locality. Geographia Polonica 78-1.

Ouŕedníček, M. 2007: Differential suburban development in the Prague Urban Region. Geografiska annaler B 89-2. DOI: https://doi.org/10.1111/j.1468-0467.2007.00243.x

Parysek, J. 2005: Development of Polish towns and cities and factors affecting this process at the turn of the century. Geographia Polonica 78-1.

Pichler-Milanović, N. 2014: Confronting suburbanization in Ljubljana. Confronting Suburbanization - Urban decentralization in postsocialist Central and Eastern Europe Chichester.

Runge, A., Runge, J. 2006: Wybrane problemy społeczne w miastach województwa śląskiego. Kierunki przekształceń struktury gospodarczej i społeczno-demograficznej miast. Opole.

Solarek, K. 2005: Dezurbanizacja południowej strefy podmiejskiej Warszawy: Charakterystyka procesu, główne zagrożenia. Problem suburbanizacji. Warszawa.

Stanilov, K., Sýkora, L. 2014: Managing suburbanization in postsocialist Europe, in Confronting Suburbanization. Urban Decentralization in Postsocialist Central and Eastern Europe. Chichester.

Central Statistical Office of Poland, 2016. Internet: http://stat.gov.pl/

Sýkora, L. 1999: Changes in the internal spatial structure of post-communist Prague. GeoJournal 49-79. DOI: https://doi.org/10.1023/A:1007076000411

Sýkora, L., Ouŕedníček, M. 2007: Sprawling post-communist metropolis: Commercial and residential suburbanisation in Prague and Brno, the Czech Republic. Berlin.

Szajewska, N. 2013: Modele kurczących się miast. Zarządzanie rozwojem miast o zmniejszającej się liczbie mieszkańców (w kontekście perspektywy finansowej (2014–2020). Warszawa.

Tammaru, T. 2001: Suburban Growth and Suburbanisation under Central Planning: The Case of Soviet Estonia. Urban studies 38-8. DOI: https://doi.org/10.1080/00420980120061061

Tammaru, T. 2005: Suburbanisation, employment change, and commuting in the Tallinn metropolitan area. Environment and planning A 37-9. DOI: https://doi.org/10.1068/a37118

Tworek, P., Valouch, P. 2011: The Condition Of The Construction Industry In Poland And The Czech Republic Under The Financial Crisis - Selected Issues. Studia ekonomiczne - Zeszyty naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach 18-74.

Uršič, M. 2004: Integration of the Slovenian Urban System: From dispersed suburbanization to sustainable metropolitan region? Conference materials, 1-11, Toronto.

Uršič, M. 2012: Urbanisation history of Slovenia in the context of Eastern and South-Eastern European countries. European Quarterly of Political Attitudes and Mentalities 1-1.

Warych-Juras, A., Gałka, J. 2008: Potencjalna konkurencyjność miast z perspektywy migracji ludności (na przykładzie województwa małopolskiego). Mechanizmy i uwarunkowania budowania konkurencyjności miast. Opole.

White, S. E. 1981: The influence of urban residential preferences on spatial behaviour. Geographical review 71-2. DOI: https://doi.org/10.2307/214186

Zborowski, A., Soja, M., Łobodzińska, A. 2012: Population trends in Polish cities – Stagnation, depopulation or shrinkage? Prace geograficzne 130. DOI: https://doi.org/10.4467/20833113PG.12.017.0658

Published
2018-01-01
How to Cite
1.
Gałka J, Warych-JurasA. Suburbanization and migration in Polish metropolitan areas during political transition. AGS [Internet]. 2018Jan.1 [cited 2022Jan.26];58(2):63–72. Available from: https://ojs.zrc-sazu.si/ags/article/view/2256
Section
Articles