Health geography in case of Zasavje: Linking of atmospheric air pollution and respiratory diseases data

  • Andreja Kukec
  • Lijana Zaletel - Kragelj
  • Jerneja Farkaš - Lainščak
  • Ivan Eržen
  • Andrej Herakovič
  • Marija Zlata Božnar
  • Primož Mlakar
  • Boštjan Grašič
  • Vesna Zadnik
Keywords: studied small spatial units, respiratory diseases, children, atmospheric air pollution, spatial smoothing, Zasavje

Abstract

The aim of the study was to assess the association between atmospheric air pollution and respiratory diseases in children on the level of small spatial units in the Zasavje. The health and environmental data were obtained for the period between January 1 and December 31, 2011. Studied small spatial units were designed on the basis of estimated level of atmospheric air pollution and digital maps and boundaries of local communities and settlements. The impact of atmospheric air pollution on respiratory diseases was analysed by using the Bayesian models. Considering the identified deficiencies, the presented methodolgy can often be used to identify areas with a higher health risks.

Downloads

Download data is not yet available.

References

Beale, L., Abellan, J. J., Hodgson, S., Jarup, L. 2008: Methodologic issues and approaches to spatial epidemiology. Environmental health perspectives 116-8. DOI: http://dx.doi.org/10.1289/ehp.10816

Briggs, D., Corvalan, C., Nurminen, M. 1996: Linkage methods for environment and health analysis, general guidelines. World health organization, Office of global and integrated environmental health. Geneva.

Dos Santos Silva, I. 1999: Cancer epidemiology: principles and methods. Lyon.

Dummer, T. J. B. 2008: Health geography: supporting public health policy and planning. CMAJ 178-9. DOI: http://dx.doi.org/10.1503/cmaj.071783

Eitan, O., Yuval, B., Barchana, M., Dubnov, J., Linn, S., Carmel, Y., Broday, D. M. 2010: Spatial analysis of air pollution and cancer incidence rates in Haifa Bay, Israel. Science of the total environment 408-20. DOI: http://dx.doi.org/10.1016/j.scitotenv.2010.06.031

Elliott, P., Wakefield, J., Best, N., Briggs, D. 2000: Spatial epidemiology. Methods and applications.

New York. Erlih, S., Eržen, I. 2010: Geografski vzorci pojavljanja bolezni dihalnih poti otrok v občini Koper. Zdravstveno varstvo 49-1.

Hu, Z., Liebens, J., Rao, K. R. 2008: Linking stroke mortality with air pollution, income, and greenness in northwest Florida: an ecological geographical study. International journal of health geographics 7-20. DOI: http://dx.doi.org/10.1186/1476-072X-7-20

Hwang, J. S., Chan, C. C. 2001: Effects of air pollution on daily clinic visits for lower respiratory tract illness. American journal of epidemiology 155-1.

Kukec, A., Farkas, J., Erzen, I., Zaletel - Kragelj, L. 2013: A prevalence study on outdoor air pollution and respiratory diseases in children in Zasavje, Slovenia, as a lever to trigger evidence-based environmental health activities. Arhiv za higijenu rada i toksikologiju 64.

Kukec, A., Zaletel - Kragelj, L., Bizjak, M., Poljšak, B., Jereb, G., Fink, R., Zadnik, V., Močnik, G., Košnik, M., Farkaš - Lainščak, J. 2012: Študija celostnega sklapljanja zdravstvenih in okoljskih podatkov v Zasavju kot model študije za podporo pri oblikovanju in izvajanju medsektorskih politik s področja okolja in zdravja, končno poročilo 161. Univerza v Ljubljani, Medicinska fakulteta, Ljubljana.

Maheswaran, R., Haining, R. P., Brindley, P., Law, J., Pearson, T., Fryers, P. R., Wise, S., Campbell, M. J. 2005: Outdoor air pollution, mortality, and hospital admissions from coronary heart disease in Sheffield, UK: a small-area level ecological study. European heart journal 26-23. DOI: http://dx.doi.org/10.1093/ eurheartj/ehi457

MEIS. 2012: Prognostični in diagnostični modelirni sistem za kontrolo onesnaženja ozračja v Regiji (Kooreg Zasavje). Internet: http://www.kvalitetazraka.si/zasavje (15. 6. 2012).

Morgenstern, H., Thomas, D. 1993: Principles of study design in environmental epidemiology. Environmental health perspectives 101-4.

Porta, M., Greenland, S., Last, J. M. 2008: A dictionary of epidemiology. New York.

Rems - Novak, M. M. 2013: Effects of air pollution with ozone on primary health care consultations for respiratory tract disease in children in Koper Municipality. Magistrsko delo. Univerza v Novi Gorici, podiplomski študij Znanosti o okolju. Nova Gorica.

Rytkönen, M. J. P. 2004: Not all maps are equal: gis and spatial analysis in epidemiology. International journal of circumpolar health 63-1.

Staut, M. 2008: Od medicinske geografije h geografiji zdravja: razvoj veje in slovenske perspektive. Geografski vestnik 80-1.

Stroh, E., Harrie, L., Gustafsson, S. 2007: A study of spatial resolution in pollution exposure modelling.

International journal of health geography 6-19. DOI: http://dx.doi.org/10.1186%2F1476-072X-6-19

Svetovna zdravstvena organizacija. 2011: International classification of diseases – ICD. Internet: http:/ www.who.int/classifications/icd/en/ (20. 7. 2011).

Šimac, N. 2008: Onesnaženost zraka z ozonom na Goriškem – ocena vplivov na zdravje ljudi. Specialistična naloga s področja javnega zdravja. Nova Gorica.

Thomas, D. C. 2009: Statistical methods in environmental epidemiology. New York.

Vudrag, M., Boštjančič, D. 2007: Globalna kemizacija – izziv javnemu zdravju. Zdravstveno varstvo 46.

WHO, Regional Office for Europe. 1999: Disease mapping and risk assessment for public health decision-making. Copenhagen.

Zadnik, V. 2006: Geografska analiza vpliva socialno-ekonomskih dejavnikov na incidenco raka v Sloveniji v obdobju 1995–2002. Doktorsko delo. Univerza v Ljubljani, Medicinska fakulteta. Ljubljana.

Zadnik,V., Reich, B. J. 2006: Analysis of the relationship between socioeconomic factors and stomach cancer incidence in Slovenia. Neoplasma 53.

Published
2014-01-01
How to Cite
1.
Kukec A, Zaletel - KrageljL, Farkaš - LainščakJ, Eržen I, Herakovič A, Božnar MZ, Mlakar P, Grašič B, Zadnik V. Health geography in case of Zasavje: Linking of atmospheric air pollution and respiratory diseases data. AGS [Internet]. 2014Jan.1 [cited 2021Jan.28];54(2):345–362. Available from: https://ojs.zrc-sazu.si/ags/article/view/1924