Influencing factors the rockwall retreat of flysch cliffs on the Slovenian coast

  • Ela Šegina
  • Blaž Komac
  • Matija Zorn
Keywords: geography, geomorphology, erosion, rockwall retreat, flysch, coast, cliff, Slovenia

Abstract

This study identifies factors that affect the speed of rockwall retreat of flysch cliffs between Kane Point and Strunjan on the Slovenian coast. Individual factors were combined in a geographical information system with mapped recent erosion features. The results indicate the influence of individual factors on the formation of erosion rills, gullies, surfwave breaks, slumps, and rockfalls; that is, flysch coast retreat processes. Special attention is dedicated to the occurrence of major slope processes, specifically slumps and rockfalls, which are an important contributing factor in cliff retreat. The article also presents the threat to individual sections of coast due to rockfalls and slumps.

Downloads

Download data is not yet available.

References

Agencija Republike Slovenije za okolje. 2011: Izmerjeni podatki o plimovanju z mareografske postaje v Kopru. Available at: http://www.arso.gov.si/vode/podatki/amp/H17_g_1.html (15. 9. 2011).

Antonioli, F. et al. 2009: Holocene relative sea-level changes and vertical movements along the Italian and Istrian coastlines. Quaternary International 206: 102–133. Amsterdam.

Bogunović, B. 2002: Fizičnogeografska analiza zaliva Spey in primerjava s Koprskim zalivom. Bachelor’s thesis. Faculty of Arts, University of Ljubljana. Ljubljana.

Criado-Aldeanueva, F., del Río Vera, J., García-Lafuente, J. 2008: Steric and mass-induced Mediterranean sea level trends from 14 years of altimetry data. Global and Planetary Change 60-3. Amsterdam. DOI: http://dx.doi.org/10.1016/j.gloplacha.2007.07.003

Demek, J., Embleton, C., Gellert, J. F., Verstappen, H. T. 1972: Manual of detailed geomorphological mapping. Prague.

Dular, A. 2000: Geološko-geomehansko poročilo o preiskavah tal za traso AC Koper–Lendava, odsek Klanec–razcep Sermin. Ljubljana.

Fabjan, T. 2010: Analiza inženirsko-geoloških lastnosti fliša, preiskanega na drugem železniškem tiru na odseku Črni kal–Koper. Bachelor’s thesis. Ljubljana: Faculty of Natural Sciences and Engineering, University of Ljubljana.

Furlani, S. 2003: Shore platforms along the north-western Istrian coast: An overview. Annales, Series historia naturalis 13-2. Koper.

Furlani, S. 2007: Evoluzione della falesia di Punta Grossa. Borgolauro 52. Trieste.

Furlani, S., Cucchi, F., Biolchi, S., Odorico, R. 2010: Notches in the northern Adriatic Sea: Genesis and development. Quaternary International, 232/1-2. Amsterdam. DOI: http://dx.doi.org/10.1016/j.quaint.2010.06.010

Furlani, S., Biolchi, S., Cucchi, F., Antonioli, F., Busetti, M., Melis, R. 2011: Tectonic effects on Late Holocene sea level changes in the Gulf of Trieste (NE Adriatic Sea, Italy). Quaternary International 232/1-2. Amsterdam. DOI: http://dx.doi.org/10.1016/j.quaint.2010.06.012

Furlani, S., Devoto, S., Biolchi, S., Cucchi, F. 2011: Coastal cliff behaviour: The case study of Debeli Rtič (SW Slovenia). Annales, Series historia naturalis 21-1. Koper.

Gams, I. 1970/71: Severna obala Strunjanskega polotoka. Proteus 33-2. Ljubljana.

García, D., Vigo, I., Chao, B. F., Martínez, M. C. 2007: Vertical crustal motion along the Mediterranean and Black Sea coast derived from ocean altimetry and tide gauge data. Pure Applied Geophysics 164. Basel. DOI: http://dx.doi.org/10.1007/s00024-007-0193-8

Geografija 2001: Učila International. Zbirka tematski leksikoni. Tržič.

Goudie, A. S. 2006: The Schmidt Hammer in geomorphological research. Progress in Physical Geography 30-6. London.

Kavčič, J., Malačič, V. 2008: Analiza podatkov tlaka na morskem dnu in površinskih valov na oceanografski boji v Piranskem zalivu 2007 in 2008. Research report. Piran.

Kolega, N. 2009: Medsebojno vplivanje kopnega in morja: določanje značilnosti stika med kopnim in morjem s pomočjo lidarskih in sonarskih snemanj. Doctoral dissertation. Koper: Faculty of Humanities, University of Primorska.

Lambeck, K., Antonioli, F., Purcell, A., Silenzi, S. 2004: Sea-level change along the Italian coast for the past 10,000 yr. Quaternary Science Reviews 23. New York. DOI: http://dx.doi.org/10.1016/j.quascirev.2004.02.009

Ličer, M., Jeromel, M., Vodopivec, M. 2010: Prognozirano plimovanje morja 2011. Ljubljana.

Marinos, P, Hoek, E. 2000: GSI: A geologically friendly tool for rock mass strength estimation. Melbourne.

Mesec, K. 2003: Recentni geomorfogeni procesi na klifih in problematika njihovega varovanja. Bachelor’s thesis. Ljubljana: Faculty of Arts, University of Ljubljana.

Natek, K. 1983: Metoda izdelave in uporabnost splošne geomorfološke karte. Master’s thesis. Ljubljana: Faculty of Arts, University of Ljubljana.

Orožen Adamič, M. 2002: Geomorfološke značilnosti Tržaškega zaliva in obrobja. Dela 18. Ljubljana.

Pavšic, J, Peckmann, J. 1996: Stratigraphy and sedimentology of the Piran flysch area (Slovenia). Annales 6-9. Koper.

Peckmann, J. 1995: Das Flysch-Becken von Piran in Istrien – mit geologischer Kartierung 1 : 25.000. Bachelor’s thesis. Göttingen: Institute of Geology and Paleontology, Georg-August-University of Göttingen.

Pethick, J. 2001: An introduction to coastal geomorphology. London.

Radinja, D. 1973: Prispevek k spoznavanju recentnega abrazijskega reliefa na primeru Strunjanske obale. Mednarodni mladinski raziskovalni tabori 1971–1972. Ljubljana.

Ribičič, M., Galič, R. 2010: Izdelava ocene nevarnosti erozijsko ogroženih odsekov slovenske obale s predlogi ukrepov. Research report. Ljubljana: EHO Projekt d.o.o.

Šegina, E. 2011: Soodvisnost nekaterih obalnih reliefnih oblik. Geografski vestnik 83-2. Ljubljana.

Šegina, E. 2012: Oblike in procesi na flišnih obalnih stenah. Bachelor’s thesis. Koper: Faculty of Humanities, University of Primorska.

Šifrer, M. 1965: Nova geomorfološka dognanja v Koprskem primorju. Geografski zbornik 9. Ljubljana.

Sonmez, H., Ulusay, R. 1999: Modification to the geological strength index (GSI) and their applicability to stability of slopes. International Journal of Rock Mechanics and Mining Sciences 36. Amsterdam. DOI: http://dx.doi.org/10.1016/S0148-9062(99)00043-1

Zorn, M. 2008: Erozijski procesi v slovenski Istri. Geografija Slovenije 18. Ljubljana.

Zorn, M. 2009a: Erosion processes in Slovene Istria – part 1: Soil erosion. Acta geographica Slovenica 49-1. Ljubljana. DOI: http://dx.doi.org/10.3986/AGS49102

Zorn, M. 2009b: Erosion processes in Slovene Istria – part 2: Badlands. Acta geographica Slovenica 49-2. DOI: http://dx.doi.org/10.3986/AGS49203

Žumer, J. 1990: Recentni razvoj klifov na obalah Istrske Slovenije. Geomorfologija in geoekologija: Zbornik referatov 5. znanstvenega posvetovanja geomorfologov Jugoslavije. Ljubljana.

Published
2012-12-15
How to Cite
1.
Šegina E, Komac B, Zorn M. Influencing factors the rockwall retreat of flysch cliffs on the Slovenian coast. AGS [Internet]. 2012Dec.15 [cited 2021Jul.23];52(2):303–334. Available from: https://ojs.zrc-sazu.si/ags/article/view/1358
Section
Papers