The 1812 Map of the Illyrian Provinces by Gaetan Palma

Primož Gašperič

DOI: https://doi.org/10.3986/AGS50205

Abstract

Despite their short existence, the Illyrian Provinces have left traces in Slovenian politics, culture, and ethnic awareness. One tangible result of French rule was the Carte des Provinces Illyriennes (Map of the Illyrian Provinces) by Gaetan Palma, clearly showing the territory of the provinces and their surrounding areas. After nearly two centuries, this high-quality cartographic work continues to preserve its conceptual value and communicates the level of cartographic development and the political extent of Napoleon’s France at the beginning of the nineteenth century to the reader.

Keywords

geography; historical cartography; maps; Illyrian Provinces; Gaetan Palma; Slovenia

Full Text:

PDF

References

Callender, G. A. R., Bullocke, J. G. 1963: Napoleonic campaigns – The Austrian war of 1809. Encyclopaedia Britanica 16. London.

Fridl, J. 1999: Metodologija tematske kartografije nacionalnega atlas Slovenije. Geografija Slovenije 2. Ljubljana.

Fridl, J. 2005: Kartografska podoba zemljevidov 19. stoletja. Atlant. Ljubljana.

Fridl, J., Urbanc, M. 2006: Sporočilnost zemljevidov v luči prvega svetovnega atlasa v slovenskem jeziku. Geografski vestnik 78-2. Ljubljana.

Fridl, J., Urbanc, M. 2008: Kartografski in drugi grafični prikazi kot nepogrešljiva učila pri izobraževanju za trajnostni razvoj. Geodetski vestnik 52-4. Ljubljana.

Gábor, M., Podobnikar, T., Gábor, T. 2009: Mozaičenje kart merila 1 : 75.000 tretje vojaške izmere Avstro-ogrske. Geodetski vestnik 53-3. Ljubljana.

Gašperič, P. 2007: Kartografske upodobitve Slovenije skozi čas. Acta Geographica Slovenica 47-2. Ljubljana. DOI: http://dx.doi.org/10.3986/AGS47205

Juriševič, F. 1981: S pošto skozi preteklost Slovenskega Primorja in Istre. Koper.

Kärnten in alten Landkarten bis 1809, 1984: Der 100–Jahr–Feier des Landes museums für Kärnten 1884–1984. Landesmuseum für Kärnten. Klagenfurt.

Kladnik, D., Urbanc, M., Fridl, J., Orožen Adamič, M., Perko, D. 2006: Ein Kartenfund in Slowenien und sein Faksimiledruck. Ein wichtiges Ereignis für Sloweniens und Österreichs historische Geographie. Mitteilungen der Österreichischen Geographischen Gesellschaft 148. Wien.

Klavora, V. 2003: Predel 1809. Avstijsko-francoski vojni spopadi na slovenskem narodnostnem ozemlju. Celovec.

Kozličić, M. 1995: Risultati delle ricerche sull'Istria del 1806 del Beautemps-Beaupré, Atti. Rovinj.

Kozličić, M. 1995b: Kartografski spomenici hrvatskoga Jadrana. Izbor karata, planova i veduta od kraja 17. stoljeća. Zagreb.

Kozličić, M. 2006: Istočni Jadran u djelu Beautemps-Beauprea. Split.

Longyka, I. 1999: Prikazi slovenskega ozemlja. Ilustrirana zgodovina Slovencev. Ljubljana.

Lovrenčak, F. 1996: Matematična geografija. Ljubljana.

Lovrić, P. 1983: Kartografska reprodukcija. Zagreb.

Macarol, S. 1977: Praktička geodezija. Uvod – historijski razvoj geodezije. Zagreb.

Medmrežje 1: http://it.wikipedia.org/wiki/Miglio_(unit%C3%A0_di_misura) (17. 4. 2009).

Medmrežje 2: http://en.wikipedia.org/wiki/Mile (17. 4. 2009).

Medmrežje 3: http://de.wikipedia.org/wiki/Meile (17. 4. 2009).

Medmrežje 4: http://en.wikipedia.org/wiki/War_of_the_Fifth_Coalition (30.7.2009).

Pazarli, M. 2009: On the early 19th c. map by Gaetan Palma, printed in Trieste, 1811. 4th International Workshop on Digital Approaches to Cartographic Heritage. Venice.

Perko, D. 2001: Analiza površja Slovenije s stometrskim digitalnim modelom reliefa. Geografija Slovenije 3. Ljubljana.

Peterca, M., Radošević, N., Milisavljević, S. 1974: Kartografija. Beograd.

Rajšp, V. 1994: Slovensko ozemlje na vojaškem zemljevidu iz druge polovice 18. stoletja. Ljubljana.

Scott, V. 2003: Tooley's dictionary of mapmakers 3. Tring.

Slukan Altić, M. 2003: Povijesna kartografija – kartografski izvori u povijesnim znanostima. Zagreb.

Šumrada, J. 1990: Ilirske province. Enciklopedija Slovenije 4. Ljubljana.

Šumrada J. 2006: Napoleon na Jadranu. Poglavitne poteze napoleonske politike v Ilirskih provincah. Koper, Zadar.

Urbanc, M., Fridl, J., Kladnik, D., Perko, D. 2006: Atlant in slovenska nacionalna zavest v 2. polovici 19. stoletja. Acta Geographica Slovenica 47-2. Ljubljana. DOI: http://dx.doi.org/10.3986/AGS46204

Vodopivec, P. 2006: Od Pohlinove slovnice do samostojne države. Slovenska zgodovina od konca 18. stoletja do konca 20. stoletja. Ljubljana.DOI: https://doi.org/10.3986/AGS50205

Copyright (c) 2019 Acta geographica Slovenica

Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 International License.

© Acta geographica Slovenica | P. B. 306, SI-1001 Ljubljana, Slovenia | ags@zrc-sazu.si | tel: +386 1 470 65 09