Assessment of the earthquake vulnerability of multi-residential buildings in Slovenia

  • Vojko Kilar
  • Domen Kušar
Keywords: architecture, structural engineering, geography, earthquake safety, earthquake vulnerability, earthquake unsafe buildings, multi-residential buildings, Slovenia

Abstract

The paper assesses the earthquake vulnerability of multi-residential buildings in Slovenia, although it is limited to the buildings that were built before 1981, in the time when the earthquake building codes were much less elaborated than today. In the paper, based on the building completion year, buildings are classified into different time periods, which are characterized by important historical events and bigger changes in earthquake building codes. The assessment of earthquake vulnerability is based on the data from the building completion year, number of storeys, prevailing structural material and the year of the last renovation as obtained from the last census of the population, households and apartments completed in 2002. The result is an estimation of the earthquake vulnerability of a building, also because for very similar buildings the earthquake resistance depends on the architectural design of a building, the amount and layout of its structural elements, foundations, soil profile and other influences. In the first part of the paper the multi-residential buildings are divided by age, material and number of storeys. In the second part, the assessment of the earthquake vulnerability of these buildings is divided into three classes: a) probably earthquake unsafe, b) probably earthquake less safe and c) probably earthquake safe. Additionally the earthquake vulnerability assessment is presented geographically by showing the earthquake less safe and unsafe buildings on the maps and charts for different communities in Slovenia. It has been concluded that the earthquake safety of many multi-residential buildings in Slovenia might be questionable, while we have detected also bigger differences between communities.

Downloads

Download data is not yet available.

References

Bosiljkov, V., Page, A. W., Bokan-Bosiljkov, V., Žarnić, R. 2008: Evaluation of the seismic performance of brick masonry walls. Structural control & health monitoring 20-20. Chichester.

Bubnov, S., Fajfar, P., Fischinger, M., Ribarič, V., Tomaževič, M., Aničić, D., Poceski, A., Rosman, R., Steinman, V. 1982: Izgradnja objekata visokogradnje u seizmičkim područjima : ocena pravilnika. Publikacija IKPIR 25. Ljubljana.

Bubnov S. 1996: Potresi. Ljubljana.

Dujič, B. Žarnić, R. 2008: Vrednotenje potresne odpornosti lesene gradnje. Gradnja z lesom – izziv in priložnost za Slovenijo. Ljubljana.

Fajfar, P. Fischinger M., Isaković T. 2000: Metoda procjene seizmičkog ponašanja zgrada i mostova. Građevinar 52-3. Zagreb.

Gosar, A. 2007: Mikrotremorji – metoda za ocenjevanje vpliva lokalne geološke zgradbe na potresno nihanje tal in ranljivost objektov. Ujma 21. Ljubljana

Gradbeni zakon. 1931. Tiskovna zadruga. Ljubljana.

Kilar, V. 2004: Ocena potresne ogroženosti stanovanjskih stavb v Sloveniji. AR, Arhitektura, raziskave 1. Ljubljana.

Kilar, V., Koren, D. 2009: Seismic behaviour of asymmetric base isolated structures with various distributions of isolators. Engineering structures 31-4. Oxford.

Kubelj, M. 2009: Potresno ogrožena Ljubljana, Reporter št. 16, letnik 2, april 2009.

Metodološka pojasnila popisa 2002. Internet: http://www.stat.si/Popis2002/si/definicije_in_pojasnila_6.html (20. 11. 2008).

Orožen Adamič, M. 1995: Potresna ogroženost Ljubljane. Geografski zbornik 35. Ljubljana.

Orožen Adamič, M., Perko D. 1996: Potresna ogroženost občin in naselij v Sloveniji. Geografski zbornik 36. Ljubljana.

Orožen Adamič, M., Hrvatin M. 2001: Geografske značilnosti potresov v Posočju. Geografski zbornik 41. Ljubljana.

Paulay, T., Priestley, M. J. N. 1992: Seismic Design of reinforced concrete and masonry buildings. New York.

Popis prebivalstva, gospodinjstev in stanovanj 2002. Internet: http://www.stat.si/Popis2002/si/rezultati_slovenija_stavbe.htm (20. 11. 2008).

Poročila o razvojno raziskovalnem delu 1996–2008. Uprava Republike Slovenije za zaščito in reševanje. Internet: http://www.sos112.si/slo/index.php (23. 3. 2009).

Pravilnik o minimalnih tehničnih zahtevah za graditev stanovanjskih stavb in stanovanj. Uradni list Republike Slovenije 125, 2003. Ljubljana.

Pravilnik o merilih za določitev prispevka etažnega lastnika v rezervni sklad in najnižji vrednosti prispevka. Uradni list Republike Slovenije 11, 2004. Ljubljana.

PTP – Privremeni tehnički propisi. 1948. Beograd.

Slak, T., Kilar, V. 2005: Potresno odporna gradnja in zasnova konstrukcij v arhitekturi. Ljubljana.

Statistični urad republike Slovenije 2009: Popis prebivalstva, gospodinjstev in stanovanj Slovenije 2002. Izpisi izbranih križanj podatkov, dobljenih s popisom. Ljubljana.

Tomaževič, M. 1987: Zidane zgradbe na potresnih območjih. Fakulteta za arhitekturo, gradbeništvo in geodezijo Univerze v Ljubljani. Ljubljana.

Tomaževič, M. 1998: Ocenjevanje uporabnosti po potresu poškodovanih objektov. Uprava Republike Slovenije za zaščito in reševanje Ministrstva za obrambo. Ljubljana.

Zakon o državni statistiki. Uradni listi Republike Slovenije 45, 1995; 9, 2001. Ljubljana.

Zakon o graditvi objektov. Uradni list Republike Slovenije 110, 2002; 126, 2007. Ljubljana.

Zakon o popisu prebivalstva, gospodinjstev in stanovanj v RS v letu 2002. Uradni list Republike Slovenije 66, 2000; 26, 2001. Ljubljana.

Zakon o varstvu osebnih podatkov. Uradni list RS 59/1999. Ljubljana.

Zupančič Strojan, T., Kilar, V., Novljan, T., Lah, L., Hočevar, M., Cirman, A., Hari, J. 2003: Konkurenčnost Slovenije 2001–2006. Težišče 3, Prenova stanovanjskega fonda: ciljni raziskovalni program: končno poročilo. Ljubljana.

Žarnić, R. 2005: Lastnosti gradiv. Ljubljana.

Published
2009-12-15
How to Cite
1.
Kilar V, Kušar D. Assessment of the earthquake vulnerability of multi-residential buildings in Slovenia. AGS [Internet]. 2009Dec.15 [cited 2020Jun.6];49(1):89–118. Available from: https://ojs.zrc-sazu.si/ags/article/view/1269
Section
Papers