Bay of Piran or Bay of Savudrija? An example of problematic treatment of geographical names

Drago Kladnik, Primož Pipan

DOI: http://dx.doi.org/10.3986/AGS48103

Abstract

The established geographical name Bay of Piran refers to the largest bay in the Gulf of Trieste at the extreme north end of the Adriatic Sea. After the collapse of Yugoslavia and the emergence of independent countries demarcated along the borders of the former Yugoslav republics, the previously undemarcated body of water between Slovenia and Croatia became the focus of a border dispute between the two countries.
One of the basic principles of proper treatment of geographical names is not to change established and widely used names. The name ‘Bay of Piran’ (Sln. Piranski zaliv, Cro. Piranski zaljev) is derived from the Italian name Vallone di Pirano ‘Bay of Piran’, which replaced the Italian name Valle di Sicciole ‘Bay of Sečovlje’ (as well as Ital. Valle di Siciole, Sln. Sečoveljski zaliv) a century and half ago. This in turn was established towards the end of the 18th century, replacing the Italian name Largon ‘Broad’ or Golfo Largone ‘Broad Bay’. Since 2000 there have been Croatian attempts to establish the completely new name ‘Bay of Savudrija’ (Cro. Savudrijska vala, Sln. Savudrijski zaliv).

Keywords

geography; geographical names; sea name; border conflict; state border; Piranski zaliv; Piranski zaljev; Savudrijska vala; Tržaški zaliv; Slovenia

Full Text:

PDF

References

Issues of Takeshima. 2008: Ministry of Foreign Affairs of Japan.

A Historical Overview of the Name 'Sea of Japan'. 2006: Ministry of Foreign Affairs of Japan.

Bajec, A., Kalan, P. 1980: Dizionario italiano-sloveno, 4th Edition. Ljubljana.

Bonin, F. 1992: Pod Benetkami in Avstrijo. Muzej solinarstva. Catalogue 7. Pomorski muzej 'Sergej Mašera' Piran. Piran.

Bonin, M. 2002: Pridobivanje soli na solnem fondu Pomorskega muzeja 'Sergej Mašera' Piran. Muzej solinarstva v krajinskem parku Sečoveljske soline v letu 2001. Research project for Gibanje znanost mladini. Gimnazija Piran. Piran.

Cohen, B. S., Kliot, N. 1992: Place-Names in Israel’s Ideological Struggle over the Administered Territories. Annals of the Association of American Geographers 82. Blackwell Publishing. New York. DOI: http://dx.doi.org/10.1111/j.1467-8306.1992.tb01722.x

Delo dokumentacija. Promotional brochure, 2007. Ljubljana.

Državna pregledna karta Republike Slovenije v merilu 1 : 250.000, Standardizirana slovenska zemljepisna imena, 2008. Geodetska uprava Republike Slovenije. Ljubljana.

Gestrin, F. 1998: Solna trgovina. Enciklopedija Slovenije 12. Ljubljana.

Harley, J. 2001: The New Nature of Maps: Essay in the History of Cartography. Baltimore.

Hishiyama, T., Nagaoka, M. 2003: Changing in the Name of the 'Japan Sea'. Bulletin of the Geographical Survey Institute 49-3. Tokyo.

Internet 1: http://nl.wikipedia.org/wiki/Baai_van_Piran (15. 5. 2008).

Internet 2: http://www.google.si/ (10. 2. 2008).

Kadmon N. 2000: Toponymy: The Lore, Laws and Language of Geographical Names. Vantage Press. New York.

Kladnik, D. 2007: Pogledi na podomačevanje tujih zemljepisnih imen. Georitem 2. Ljubljana.

Kladnik, D., Perko D. 2005: Svet. National Geographic Society, Rokus. Ljubljana.

Kladnik, D., Perko, D. 2007: Problematična imena držav v slovenskem jeziku. Geografski vestnik 79(2), pp. 79–95. Ljubljana.

Kozličić, M. 1995: Kartografski spomeniki hrvatskoga Jadrana. Selection of maps, plans, and cityscapes to the end of the 17th century. Zagreb.

Lago, L. 1996: Stare karte Jadrana. Translation of Imago Adriae. Pula.

Lago, L., Rossit, C. 1981: Descriptio Histriae – La Penisola Istriana in alcuni momenti significativi della sua tradizione cartografica sino a tutto il siecolo XVIII. Trieste.

Lago, L., Rossit, C. 2006: Pietro Coppo Le 'Tabulae'. Trieste.

Lee, K. S., Kim, S., Soh, J. C., Lee, S. T. 2004: East Sea in Old Western Maps with Emphasis on the 17–18th Centuries. Seoul.

Map collection of the National and University Library, 2008. Ljubljana.

Map collection of the Geographical Museum of the ZRC SAZU Anton Melik Geographical Institute, 2008. Ljubljana.

Merljak, Z. S. 2007: Delo dokumentacija. Promotional brochure. Ljubljana.

Mihelič, D. 1994: Piran: Zgodovina. Enciklopedija Slovenije 8. Ljubljana.

Myers, A. G. 1996: Naming and Placing the Other: Power and the Urban Landscape in Zanzibar. Tijdschrift voor Economische en Sociale Geografie 87. Blackwell Publishing. New York. DOI: http://dx.doi.org/10.1111/j.1467-9663.1998.tb01553.x

Orožen Adamič, M. 1998: Solinarstvo. Perko D., Orožen Adamič M. (eds.), Slovenija – pokrajine in ljudje. Ljubljana.

Piano topografico della cittá, porto e stabilimento salifero di Pirano. Pirano, 1882. Pomorski muzej 'Sergej Mašera' Piran. Piran.

Pomorska enciklopedija. Volume 6. Leksikografski zavod FNRJ, 1960. Zagreb.

Pomorski leksikon. Simović, A. (ed.). Jugoslavenski leksikografski zavod 'Miroslav Krleža', 1990. Zagreb.

Pomorski muzej 'Sergej Mašera' Piran, 2008. Piran.

Požeš, M. 1995: Piran. Orožen Adamič M., Perko D., Kladnik D. (eds.), Krajevni leksikon Slovenije. Ljubljana.

Radinja, D. 1994: Piranski zaliv. Enciklopedija Slovenije 8. Ljubljana.

Rajšp, V., Trpin, D. 1997: Slovenija na vojaškem zemljevidu 1763–1787 (1804) 4. Ljubljana.

Satelitski atlas Hrvatske, 2001. Zagreb.

Šivic-Dular, A. 1988: K normiranju slovenskih zemljepisnih imen. XXIV. Seminar slovenskega jezika, literature in kulture. Proceedings, pp. 55–66. Oddelek za slovanske jezike in književnosti Filozofske fakultete Univerze Edvarda Kardelja v Ljubljani. Ljubljana.

Šuligoj, B. 2005: Se prav piše Piranski zaliv ali Savudrijska vala? Delo, 23. 12. 2005. Ljubljana.

Švagelj, T. 2007: Popolna hrvaška pasivnost v zvezi z Istro. Delo, Književni listi, 28. 12. 2007. Ljubljana.

Topografska karta Umag 1:30.000. Istra maps T-01 series, 2007. Funtana. Mateus.

Veliki atlas Hrvatske. 2002. Zagreb.

Zemljevid etnične sestave na območju Piranskega zaliva. Geografski institut Jugoslavenske narodne armije, 1953. Belgrade.

Žagar, Z., Mihelič, D. 1998: Solinarstvo. Enciklopedija Slovenije 12. Ljubljana.DOI: http://dx.doi.org/10.3986/AGS48103

© Acta geographica Slovenica | P. B. 306, SI-1001 Ljubljana, Slovenia | ags@zrc-sazu.si | tel: +386 1 470 63 57