Probability modelling of landslide hazard

Matija Zorn, Blaž Komac

DOI: http://dx.doi.org/10.3986/AGS47201

Abstract

In this journal, the authors (Zorn, Komac 2004) previously described the use of two deterministic methods for establishing the possibility of landsliding. This time, they take a step forward and using the example of the flysch Goriška Brda hills present the probability modelling of landslide hazard. In probability methods, the intensity and distribution of the processes are established by comparing indirectly determined landscape elements and the actual situation, while in deterministic methods, subjective decisions have an impact on the result. We have elaborated a probability map for landslides with a fixed return period using the Dempster-Shafer method on the basis of the data on 800 landslides that occurred with intensive precipitation in the fall of 1998.

Keywords

geomorphology; natural disasters; landslides; risk maps; Dempster-Shafer algorithm; Goriška brda hills; Slovenia

Full Text:

PDF

References

Ardizzone, F., Cardinali, M., Carrara, A., Guzzetti, F., Reichenbach, P. 2002: Impact of mapping errors on the reliability of landslide hazard maps. Natural Hazards and Earth System Sciences 2. Katlenburg-Lindau.

Arčon, B. 2004: Kamnine in njihova uporaba v Goriških brdih. Diplomsko delo. Pedagoška fakulteta Univerze v Ljubljani. Ljubljana.

Ažman Momirski, L., Berčič, T., Smolnikar, M., Volgemut, M. 2007: Zemljevid terasastih območij v Občini Brda. Digitalna podatkovna baza. Fakulteta za arhitekturo Univerze v Ljubljani. Ljubljana.

Binaghi, E., Luzi, L., Madella, P., Pergalani, F., Rampini, A. 1998: Slope Instability Zonation: a Comparison Between Certainty Factor and Fuzzy Dempster–Shafer Approaches. Natural Hazards 17. Dordrecht. DOI: http://dx.doi.org/10.1023/A:1008001724538

Caine, N. 1980: The rainfall intensity – duration control of shallow landslides and debris flows. Geografiska Annaler 62A/1-2. Stockholm. DOI: http://dx.doi.org/10.2307/520449

Calligaris, R. 1999: La geologia. In: Flysch – Trieste tra marna e arenaria. Museo Civico di Storia Naturale. Trieste.

Damm, B., Varga, K. 2006: Approaches in Spatial Landslide Hazard Modelling in Germany – An Example from the Triassic New Red Sandstone Areas of Northern Hesse and Southern Lower Saxony. Geophysical Research Abstracts 8. European Geosciences Union 2006. Internet:http://www.cosis.net/abstracts/EGU06/02612/EGU06-J-02612.pdf (16. 5. 2007).

Dempster, A. P. 1968: A generalization of Bayesian inference. Journal of the Royal Statistical Society B30, 205–247. Internet:http://www.glennshafer.com/assets/downloads/articles/article48.pdf (13. 7. 2006).

Fajfar, D., Ravnik, D., Ribičič, M., Komac, M. 2005: Slovenian National Landslide DataBase as a Solid Foundation for the Landslide Hazard Analysis. Geophysical Research Abstracts 7.

Fazarinc, R., Mikoš, M. 1992: Feststoffmobilisierung als Folge der extremen Niederschläge in Sloweinien. Schutz des Lebensraumes vor Hochwasser, Muren und Lawinen. Internationales Symposion Interpraevent 1992/1. Forschungsgesellschaft für vorbeugende Hochwasserbekämpfung. Klagenfurt.

Fazarinc, R., Pintar, J. 1991: Plazna erozija kot posledica intenzivnih padavin. Gradbeni vestnik 40, 1-2. Ljubljana.

Gabrovec, M. 1990: Uporaba digitalnega modela reliefa pri proučevanju usadov na primeru doline Lahomnice. In: Natek, K (ed.), Geomorfologija in geoekologija. Znanstvenoraziskovalni center SAZU. Ljubljana.

Gabrovec, M., Brečko, V. 1990: Poplave in usadi v dolini Lahomnice. Ujma 4. Ljubljana.

Gorsevski, P. V., Jankowski, P., Gessler, P. E. 2005: Spatial Prediction of Landslide Hazard Using Fuzzy k-means and Dempster-Shafer Theory. Transactions in GIS 9-4. DOI: http://dx.doi.org/10.1111/j.1467-9671.2005.00229.x

Gospodarič, R. 1962: Hidrogeologija Goriških brd. In: Pavlovec, R. (ed.), Geološke razmere v Goriških Brdih. Geološki inštitut Slovenske akademija znanosti in umetnosti. Ljubljana.

Govi, M., Sorzana, P. F. 1980: Landslide susceptibility as a function of critical rainfall amount in Piedmont basin (north-western Italy). Studia Geomorphologica Carpatho-Balcanica 14. Kraków.

Grimšičar, A. 1962: Inženirsko-geološke razmere v Goriškišh brdih. In: Pavlovec, R. (ed.), Geološke razmere v Goriških Brdih. Ljubljana, Geološki inštitut Slovenske akademija znanosti in umetnosti.

Hrvatin, M., Perko, D. 2002: Ugotavljanje ukrivljenosti površja z digitalnim modelom višin in njena uporabnost v geomorfologiji. In: Geografski informacijski sistemi v Sloveniji. Založba ZRC. Ljubljana.

Komac, B., Zorn, M. 2002: Aplikativne možnosti geografije pri preučevanju pobočnih procesov. Dela 18. Ljubljana.

Komac, B., Zorn, M. 2005a: Geomorfološke nesreče in trajnostni razvoj. IB: revija za strokovna in metodološka vprašanja trajnostnega razvoja 39/4. Ljubljana.

Komac, B., Zorn, M. 2005b: Zemljevid ogroženosti Zgornje Savinjske doline zaradi zemeljskih plazov in skalnih podorov. Ujma 19. Ljubljana.

Komac, B., Zorn, M. 2006: Zemeljski plazovi v Goriških brdih. In: Komac, B. (ed.), Narava proti družbi? Program, povzetki predavanj in vodnik po ekskurziji 3. Melikovih geografskih dni. Geografski inštitut Antona Melika ZRC SAZU, Zveza geografskih društev Slovenije. Ljubljana.

Komac, B., Zorn, M. 2007: Pobočni procesi in človek. Geografija Slovenije 15. Založba ZRC. Ljubljana.

Komac, M. 2005a: Intenzivne padavine kot sprožilni dejavnik pri pojavljanju plazov v Sloveniji. Geologija 48-2. Ljubljana.

Komac, M. 2005b: Napoved verjetnosti pojavljanja plazov z analizo satelitskih in drugih prostorskih podatkov. Geološki zavod Slovenije. Ljubljana.

Lindsay, J. 2002: TAS – Terrain analysis system. Internet: http://www.sed.manchester.ac.uk/geography/research/tas/ (10. 5. 2005).

Logar, J., Fifer Bizjak, K., Kočevar, M., Mikoš, M., Ribičič, M., Majes, B. 2005: History and present state of the Slano Blato landslide. Natural Hazards and Earth System Sciences 5. Katlenburg-Lindau.

Natek, K. 1983: Metoda izdelave in uporabnost splošne geomorfološke karte. Magistrska naloga. Oddelek za geografijo Filozofske fakultete. Ljubljana.

Natek, K. 1990: Geomorfološke značilnosti usadov v Halozah. Ujma 4. Ljubljana.

Natek, K. 1996: Ogroženost in regeneracijske sposobnosti površja severovzhodne Slovenije na osnovi regeneracije površja v Halozah po katastrofalnem neurju julija 1989. Pak, M. (ur.), Spodnje Podravje s Prlekijo: 17. zborovanje slovenskih geografov. Zveza geografskih društev Slovenije. Ljubljana.

Natek, K., Komac, B., Zorn, M. 2003: Mass movements in the Julian Alps (Slovenia) in the aftermath of the Easter earthquake on April 12, 1998. Studia Geomorphologica Carpatho-Balcanica 37. Kraków.

Ocepek, D. 2002: Geološko-geotehnično poročilo o pogojih izvedbe vinograda na pobočju pod gradom Dobrovo. Geoinženiring d. o. o. Ljubljana.

Pavlovec, R. 1974: Vasici Medana in Kožbana v geološkem in strokovnem izrazoslovju. Koledar Goriške Mohorjeve družbe. Gorica.

Pavlovec, R. 1977: Geološki sprehodi po Goriških brdih. Planinski vestnik 77-4. Ljubljana.

Petkovšek, A., Klopčič, J., Maček, M. 2007: Terase Goriških brd. Geotehnična obravnava obnove vinograda na flišnem pobočju – vzorčni primer "Medana". Katedra za mehaniko tal z laboratorijem Fakultete za gradbeništvo in geodezijo Univerze v Ljubljani. Ljubljana.

Shafer, G. 1990: Perspectives on the theory and practice of belief functions. International Journal of Approximate Reasoning 3. Internet:http://www.glennshafer.com/assets/downloads/articles/article48.pdf (13. 7. 2006). DOI: http://dx.doi.org/10.1016/0888-613X(90)90012-Q

Vrišer, I. 1954: Goriška brda. Geografski zbornik 2. Ljubljana.

Vrišer, I. 1956: Morfološki razvoj v Goriških brdih. Geografski zbornik 4. Ljubljana.

Zorn, M., Komac, B. 2002: Pobočni procesi in drobirski tok v Logu pod Mangartom. Geografski vestnik 74/1. Ljubljana.

Zorn, M., Komac, B. 2004a: Deterministic modelling of landslide and rockfall risk. Acta geographica Slovenica 44/2. Ljubljana. DOI: http://dx.doi.org/10.3986/AGS44203

Zorn, M., Komac, B. 2004b: Recent mass movements in Slovenia. In: Orožen Adamič, M. (ed.), Slovenia: a geographical overview. Association of the Geographical Societies of Slovenia, Založba ZRC. Ljubljana.

Zorn, M., Komac, B. 2005: Geografska analiza naravnih nesreč v domači pokrajini - primer zemeljskih plazov. Geografija v šoli 15-3. Ljubljana.

Žiberna, I. 1992: Zemeljski plazovi po močnem deževju novembra 1991 v občinah Pesnica, Slovenska Bistrica in Ptuj. Ujma 6. Ljubljana.DOI: http://dx.doi.org/10.3986/AGS47201

© Acta geographica Slovenica | P. B. 306, SI-1001 Ljubljana, Slovenia | ags@zrc-sazu.si | tel: +386 1 470 63 57