From drawing cognitive maps to knowing the protection zones for drinking water resources

Authors

  • Aleš Smrekar

DOI:

https://doi.org/10.3986/AGS46101

Keywords:

drinking water, water-protection area, questionnaire, cognitive map, Ljubljansko polje, Iški vršaj, Slovenia

Abstract

Using a sample of 900 persons from the urban area of Ljubljansko polje and the suburban area of Iški vršaj, we tried to determine how much local residents knew about the protection zones for drinking water resources. We employed a survey questionnaire and the drawing of cognitive maps. A little fewer than half of the people are aware they live in water protection zones. The proportions of those who are aware of the protection zones in Ljubljansko polje (two fifths) and in Iški vršaj (two thirds) differ considerably. Only 280 persons, just under one third of those surveyed, drew the boundaries of the protection zones on the attached map. In Ljubljansko polje, the greatest concentration of drawn protection zones was a little north of the oldest and largest pumping station at Kleče. The second largest condensation occurred in Iški vršaj in the immediate vicinity of the Brest pumping station.

Downloads

Download data is not yet available.

References

Breg, M., Fridl, J., Kladnik, D., Smrekar, A. 2005: Vrednotenje nedovoljenih odlagališč odpadkov glede na nujnost njihove sanacije. Geografski vestnik 77-1, str. 89–101. Ljubljana.

Breznik, M. 1988: Analiza odlokov o zaščiti ljubljanskih virov pitne vode. Ljubljanski ekološki dnevi 88. Ljubljana.

Gams, I., Resnik Planinc, T., Saarinen, T. F. 1993: Poznavanje držav sveta pri slovenskih in tujih dijakih. Geografija v šoli 3, str. 118–129. Ljubljana.

Kladnik, D. 2002: Pomen in perspektive kmetijstva znotraj ljubljanskega avtocestnega obroča. Geografski vestnik 75-2, str. 35–52. Ljubljana.

Kladnik, D., Rejec Brancelj, I., Smrekar, A. 2002: Integralna obremenjenost prodnih ravnin Slovenije. V: Bufon, M. (ur.): Geografija in njene aplikativne možnosti. Dela 18, str. 635–648. Ljubljana.

Kladnik, D., Rejec Brancelj, I., Smrekar, A. 2003: Dung installations as dangerous point sources burdening the groundwater of Ljubljansko polje = Gnojni objekti kot nevarni točkovni viri obremenjevanja podtalnice Ljubljanskega polja. Acta geographica Slovenica 43-2, str. 121–139. Ljubljana. DOI: http://dx.doi.org/10.3986/AGS43204

Klemenčič, Marijan M. 2002: Miselna slika pokrajin. V: Polič, M. (ur.), Repovš, G. (ur.): Spoznavni zemljevid Slovenije. Razprave Filozofske fakultete, str. 161–180. Ljubljana.

Natek, K. 2002: Risanje zemljevida Slovenije. V: Polič, M. (ur.), Repovš, G. (ur.): Spoznavni zemljevid Slovenije. Razprave Filozofske fakultete, str. 211–251. Ljubljana.

Natek, K. 2002: Odnos do domačega kraja (pokrajine) in njegovih (njenih) problemov. V: Polič, M. (ur.), Repovš, G. (ur.): Spoznavni zemljevid Slovenije. Razprave Filozofske fakultete, str. 211–251. Ljubljana.

Odlok o varstvenih pasovih vodnih virov v Ljubljani in ukrepih za zavarovanje voda. Uradni list SRS 18, 1977. Ljubljana.

Odlok o varstvu virov pitne vode. Uradni list RS 13, 1988. Ljubljana.

Odlok o zaščitnem pasu Mestnega vodovoda MOL. Uradni list LRS 3, 1955. Ljubljana.

Polič, M. 2002: Doumevanje okolja. V: Polič, M. (ur.), Repovš, G. (ur.): Spoznavni zemljevid Slovenije. Razprave Filozofske fakultete, str. 15–55. Ljubljana.

Rejec Brancelj, I. 2000: Okoljski učinki intenzivnega kmetovanja v rastlinjakih. V: Gabrovec, Matej (ur.), Orožen Adamič, Milan (ur.): Ljubljana : geografija mesta, str. 185–193. Ljubljana.

Rejec Brancelj, I. 2003: Kmetijstvo v Sloveniji z vidika obremenjevanja okolja. Geografski vestnik 75-2, str. 53–64. Ljubljana.

Rejec Brancelj, I. (ur.), Smrekar, A. (ur.), Kladnik, D. 2005: Podtalnica Ljubljanskega polja, Geografija Slovenije 10. Ljubljana.

Smrekar, A. 2005: Zavest o rabi vode kot naravnega vira. Doktorska disertacija, Fakulteta za humanistične študije Koper Univerze na Primorskem. Koper.

Smrekar, A., Kladnik, D. 2004: Popis vodnjakov in vrtin v zasebni lasti na območju vodnih virov Mestne občine Ljubljana. Elaborat, Geografski inštitut Antona Melika ZRC SAZU. Ljubljana.

Toš, N. 1988: Metode družboslovnega raziskovanja. Državna založba Slovenije. Ljubljana.

Urbanc, M., Breg, M. 2005: Gravel plains in urban areas: gravel pits as an element of degraded landscapes = Prodna ravnina v mestnem prostoru: gramoznice kot prvina degradirane pokrajine. Acta geographica Slovenica 45-2, str. 35–61. Ljubljana. DOI: http://dx.doi.org/10.3986/AGS45202

Uredba o vodovarstvenem območju za vodno telo vodonosnika Ljubljanskega polja. Uradni list RS 126, 2004. Ljubljana.

Downloads

Published

15-12-2006

How to Cite

Smrekar, A. (2006). From drawing cognitive maps to knowing the protection zones for drinking water resources. Acta Geographica Slovenica, 46(1), 7–31. https://doi.org/10.3986/AGS46101

Issue

Section

Articles