Gravel plains in urban areas: gravel pits as an element of degraded landscapes

Authors

  • Mimi Urbanc
  • Mateja Breg

DOI:

https://doi.org/10.3986/AGS45202

Keywords:

flood plain, gravel pits, illegal dumps, degraded landscape, Jarški prod, Ljubljansko polje, Slovenia

Abstract

In the past, the excavation of gravel placed Jarški prod among areas of great opportunity, but this was followed by a major ecological blow: the filling of gravel pits with waste. The area started to regain significance with the construction of a drinking water pumping station and in accordance with the Spatial Plan of the City Municipality of Ljubljana is today seen as a forested area with a pronounced ecological or recreational importance. In spite of suitable legal foundations, as a protected water catch-ment area Jarški prod is in practice still unprotected. Considering the most important natural (shallow groundwater, easily permeable layer of gravel) and social characteristics (location near a densely popu-lated area, irresponsible attitudes), the groundwater is an extremely endangered natural resource.

Downloads

Download data is not yet available.

References

Analiza obstoječih in novih vodnih virov za ljubljanski vodovod, 1995. Ljubljana.

Antrop, M. 2000: Geography and Landscape Science. Belgeo. 1, 2, 3, 4. Heverlee.

Berden Zrimec, M., Ružič, R., Leskovar, R. 2004: Popis divjih odlagališč odpadkov (črne deponije) na območju Mestne občine Ljubljana. Ljubljana.

Berque, A., Conan, M., Donadieu, P., Lassus, B., Roger, A. 1994: Cinq propositions pour une théorie du paysage. Champ Vallon, Pariz.

Brečko Grubar, V. 1998: Vpliv pokrajinskoekoloških dejavnikov na vodno oskrbo Ljubljane. Magistrsko delo. Oddelek za geografijo Filozofske fakultete. Ljubljana.

Décamps, H. 2001: How a riparian landscape finds form and comes alive. Landscape and Urban Planning 57. Amsterdam, Oxford, New York, Tokyo. DOI: http://dx.doi.org/10.1016/S0169-2046(01)00202-X

Galluser, W.A., Schenker, A. 1992: Die Augen am Oberrhein – Les zones alluviales du Rhin supérior. Basel, Boston, Berlin.

Globevnik, L. 2003: Inventarizacija in ovrednotenje opuščenih in delujočih površinskih kopov na območju MO Ljubljana z vzorčnimi primeri sanacij v nadomestne biotope in območja pasivne rekreacije. Ljubljana.

Hanjže, J. 2001: Gramoznice v Sloveniji. Diplomsko delo. Oddelek za geografijo Pedagoške fakultete v Mariboru. Maribor.

Hrvatin, M., Perko, D. 2000: Regionalizacija in tipizacija Mestne občine Ljubljana. Ljubljana – geografija mesta. Ljubljana.

Jakič, M. 1995: Okoljevarstvena problematika sedanjih gramoznic na Ljubljanskem polju. Diplomsko delo. Oddelek za geografijo Filozofske fakultete. Ljubljana.

Konjar, Ž. 2001: Pokrajinske značilnosti gramoznic v Ljubljanski kotlini. Diplomsko delo. Oddelek za geografijo Filozofske fakultete. Ljubljana.

Kosmač, P. 1988: Problematika gramoznic v zvezi z zaščito okolja: teoretični aspekti. Diplomsko delo. Oddelek za geografijo Filozofske fakultete. Ljubljana.

Moss, M.R. 2000: Interdisciplinarity, Landscape Ecology and the Transformation of Agricultural Landscapes. Landscape Ecology 15, 3. Den Haag. DOI: http://dx.doi.org/10.1023/A:1008144402408

Naveh, Z, Lieberman, A. 1984: Landscape Ecology: Theory and Application. Springer Verlag. New York.

Petek, F., Fridl, J. 2004: Pretvarjanje listov zemljiško-katastrskega načrta v Gauss-Krügerjev koordinatni sistem. Geografski vestnik 76, 2. Ljubljana.

Prostorski plan Mestne občine Ljubljana, 2004. Prostorska zasnova. Ljubljana.

Šebenik, I. 1994a: Geografska presoja odlaganja odpadkov v nekaterih pokrajinskih tipih Slovenije. Magistrsko delo. Oddelek za geografijo Filozofske fakultete. Ljubljana.

Šebenik, I. 1994b: Pokrajinske značilnosti manjših neurejenih odlagališč odpadkov v Sloveniji: z zasnovo akcijskega načrta ureditve in oceno tveganja onesnaženja podzemnih voda. Geographica Slovenica 26, 1. Ljubljana.

Smrekar, A., Breg, M., Fridl, J., Kladnik, D., Urbanc, M., Bračič-Železnik, B., Jamnik, B., Grilc, V., Husić, M., Kušar, S., Rejec Brancelj, I. 2005: Izdelava katastra in predloga prednostne sanacije odlagališč odpadkov vodozbirnega območja črpališča Jarški prod, elaborat. Geografski inštitut Antona Melika ZRC SAZU. Ljubljana.

Špeh, N. 2001: Divja odlagališča odpadkov v MO Velenje – popis 1999–2000. Poročilo. Velenje.

Zakon o rudarstvu: Uradni list Republike Slovenije, 56/1999 (dopolnitve 46/2004). Ljubljana.

Zonneveld, I.S. 1995: Land Ecology. SPB Academic Publishing. Amsterdam.

Downloads

Published

15-12-2005

How to Cite

Urbanc, M., & Breg, M. (2005). Gravel plains in urban areas: gravel pits as an element of degraded landscapes. Acta Geographica Slovenica, 45(2), 35–61. https://doi.org/10.3986/AGS45202

Issue

Section

Articles