Research work and contribution of Andrej Kranjc to geography and karstology

Authors

DOI:

https://doi.org/10.3986/AGS.12168

Keywords:

Andrej Kranjc, physical geography, karstology, speleology, research work

Abstract

Andrej Kranjc was one of the leading geographers of his generation at the national and international level. His research covers a wide range of topics related to karst geomorphology, speleology, and hydrology, as well as the history of karstology and karst terminology. This article presents his fruitful and active research activities, his contribution to geography, and his role and importance to karstology. His research and publications were honoured by his appointment as a member of the Slovenian Academy of Sciences and Arts. Through his scientific, professional, and educational work, Kranjc has had a lasting impact on Slovenian geography and has contributed significantly to the establishment of karstology in the professional community and among the general public. In addition, his work led to many important initiatives, such as the International Karstological School and the Doctoral study programme Karstology. It is also thanks to him that Slovenia is recognised as a karst country and is among the world leaders in karstology.

Downloads

Download data is not yet available.

References

Breg Valjavec, M. 2012: Geoinformatic methods for the detection of former waste disposal sites in karstic and nonkarstic regions (case study of dolines and gravel pits). Ph.D. thesis, University of Nova Gorica. Nova Gorica.

Cave Registry, 2023. Cadastre of caves of the Karst Research Institute ZRC SAZU and Speleological Association of Slovenia. Postojna, Ljubljana.

Čar, J., Gospodarič, R. 1984: O geologiji krasa med Postojno, Planino in Cerknico. Acta Carsologica 12.

Ćalić, J. 2009: Uvala: contribution to the study of karst depressions (with selected examples from Dinarides and Carpatho-Balkanides). Ph.D. thesis, University of Nova Gorica. Nova Gorica.

Gabrovšek, F., Ravbar, N. 2015: 60 years of Acta Carsologica: Past, present, future. Acta Carsologica 44-3. DOI: https://doi.org/10.3986/ac.v44i3.4250

Gabrovšek, F., Ravbar, N. 2023: In memoriam. Andrej Kranjc (1943–2023). Acta Carsologica 52-1. DOI: https://doi.org/10.3986/ac.v52i1.13434

Gams, I. 1983: Škocjanski kras kot vzorec kontaktnega krasa. Mednarodni simpozij "Zaščita Krasa ob 160-letnici turističnega razvoja Škocjanskih jam". Sežana.

Gospodarič, R. 1976: Razvoj jam med Pivško kotlino in Planinskim poljem v kvartarju. Acta Carsologica 7.

Gospodarič, R., Habič, P. 1976: Underground water tracing: Investigations in Slovenia 1972– 1975. Postojna.

Griffiths, P. 2020: Managing karst in Coastal British Columbia, Canada: Systems and implementation results. Ph.D. thesis, University of Nova Gorica. Nova Gorica.

Habič, P. 1968: Kraški svet med Idrijco in Vipavo. Prispevek k poznavanju kraškega reliefa. Ljubljana.

Habič, P., Knez, M., Kogovšek, J., Kranjc, A., Mihevc, A., Slabe, T., Šebela, S., Zupan Hajna, N. 1989: Škocjanske jame speleological review. International journal of speleology 18-1,2.

Habič, P., Kranjc, A., Gospodarič, R. 1973: Osnovna speleološka karta Slovenije. Naše jame 15.

Janež, J., Čar, J., Habič, P., Podobnik, R. 1997: Vodno bogastvo visokega krasa. Ranljivost kraške podzemne vode Banjšic, Trnovskega gozda, Nanosa in Hrušice. Idrija.

Kenda, I., Kranjc, A. 1978: Jama pod Rdečo skalo (Mangrtska jama). Planinski vestnik 78.

Kogovšek, J., Kranjc, A. 1988: Opazovanje kislosti padavin v Postojni v letih 1985–1987. Geografski vestnik 60.

Kogovšek, J., Kranjc, A. 1989: Vpliv kislih padavin na procese v Postojnski jami. Acta Carsologica 18.

Kogovšek, J., Kranjc, A. 1992: Intenzivnost zakrasevanja v dolomitnem krasu (na primeru Lašč). Geografski vestnik 64.

Kogovšek, J., Kranjc, A., Slabe, T., Šebela, S. 1999: South China Karst 1999, Preliminary research in Yunnan. Acta Carsologica 28-2. DOI: https://doi.org/10.3986/ac.v28i2.495

Kranjc, A. 1972a: Estavela – inversac?. Naše jame 14.

Kranjc, A. 1972b: Kraški svet Kočevskega polja in izraba njegovih tal. Geographica Slovenica 13.

Kranjc, A. 1972c: Pološka jama in njen pomen pri raziskovanju slovenskega alpskega podzemlja. Planinski vestnik 72.

Kranjc, A. 1974: Jama Skednevnica. Primer mehanskega razpadanja sige. Proteus 36.

Kranjc, A. 1976: Tipi kraških votlin v Triglavskem pogorju. Acta Carsologica 7.

Kranjc, A. 1979a: Jama Srnica (Labirint pod Kaninom). Planinski vestnik 79.

Kranjc, A. 1979b: Kras v povirju Ljubije. Geografski vestnik 51.

Kranjc, A. 1980: Siga: prispevek k slovenskemu kraškemu imenoslovju. Geografski vestnik 52.

Kranjc, A. 1981a: Poplavni svet na Kočevskem polju. Geografski zbornik 21.

Kranjc, A. 1981b: Prispevek k poznavanju razvoja krasa v Ribniški Mali gori. Acta Carsologica 9.

Kranjc, A. 1981c: Sedimenti iz Babje jame pri Mostu na Soči. Acta Carsologica 10.

Kranjc, A. 1982a: Erozija v porečju Pivke. Geografski vestnik 54.

Kranjc, A. 1982b: Jama pod ledenikom. Planinski vestnik 82.

Kranjc, A. 1982c: Prod iz Kačne jame. Naše jame 23/24.

Kranjc, A. 1982d: Rupa na Brodu. Dolenjski kras, 49/50.

Kranjc, A. 1983a: Dinamika odpadanja sige v Golobji luknji. Predjama. Acta Carsologica 11.

Kranjc, A. 1983b: Kras v Kanadi. Geografski vestnik 55.

Kranjc, A. 1985a: Cerkniško jezero in njegove poplave. Geographica Slovenica 25.

Kranjc, A. 1985b: Poplavni svet ob Pivki. Ljudje in kraji ob Pivki 2. Postojna.

Kranjc, A. 1986a: Recentni fluvialni jamski sedimenti, njihovo nastajanje in vloga v speleogenezi. Ph.D. thesis, Univerza v Ljubljani. Ljubljana.

Kranjc, A. 1986b: Transport rečnih sedimentov skozi kraško podzemlje na primeru Škocjanskih jam. Acta Carsologica 14/15.

Kranjc, A. 1990a: Dolenjski kraški svet. Novo mesto.

Kranjc, A. 1990b: Jamski turizem na Krasu – med najstarejšimi turističnimi panogami. Primorje: zbornik 15. zborovanja slovenskih geografov, Portorož, 24.–27. oktobra 1990. Ljubljana.

Kranjc, A. 1990c: Valvasor in kraško podzemlje. Valvasorjev zbornik: ob 300-letnici izida Slave vojvodine Kranjske. Ljubljana.

Kranjc, A. 1992: Degradacija kraškega podzemlja. Geographica Slovenica 23.

Kranjc, A. 1997a: Karstology and speleology in Slovenia: from the history of karst and cave science to their perspectives. Annales. Series historia naturalis 7-11.

Kranjc, A. 1997b: The significance of E. A. Martel for speleology in Slovenia. International Journal of Speleology 26-3,4. DOI: http://dx.doi.org/10.5038/1827-806X.26.3.2

Kranjc, A. 1997c: Tracer hydrology 97: Proceedings of the 7th International Symposium on Water Tracing, Portorož, Slovenia, 26th – 31th May 1997. Rotterdam.

Kranjc, A. 1997d: Vloga slovenskih geografov v sodobnih raziskavah krasa. Geografski vestnik 69.

Kranjc, A. 1999: Speleothem fall (an example of a sudden stalactite collapse in Škocjanske jame). Acta Carsologica 28-1.

Kranjc, A. 2001: Podpeška jama: k odkritjem onstran sifonov. Naše jame 43.

Kranjc, A. 2002a: Anthron Society (Postojna 1889–1911), the beginning of organised speleology in Slovenia. Acta Carsologica 31-2. DOI: https://doi.org/10.3986/ac.v31i2.397

Kranjc, A. 2002b: Pomen H. Freyerja in Deželnega muzeja v Ljubljani za speleologijo. Zbornik za zgodovino naravoslovja in tehnike 15/16.

Kranjc, A. 2002c: The history of karst resources exploitation: An example of iron industry in Kranjska (Slovenia). Theoretical and applied karstology 15.

Kranjc, A. 2004a: Ice and alpine caves in Slovenia in older literature (17th to 19th century). Acta Carsologica 33-1. DOI: https://doi.org/10.3986/ac.v33i1.315

Kranjc, A. 2004b: Dinaric karst. Encyclopedia of Caves and Karst Science. New York, London.

Kranjc, A. 2005: Some large dolines in the Dinaric karst. Cave and Karst Science 32-2,3.

Kranjc, A. 2006: Baltazar Hacquet (1739/40–1815), the Pioneer of Karst Geomorphologists. Acta Carsologica 35-2. DOI: https://doi.org/10.3986/ac.v35i2-3.544

Kranjc, A. 2009a: An example of karst terminology evolution: From "Dolina" to "Tiankeng". Zhongguo Yanrong 28-2.

Kranjc, A. 2009b: History of deforestation and reforestation in the Dinaric Karst. Geographical Research 47-1. DOI: https://doi.org/10.1111/j.1745-5871.2008.00552.x

Kranjc, A. 2011: The origin and evolution of the term "karst". Procedia – Social and Behavioral Sciences 11. DOI: https://doi.org/10.1016/j.sbspro.2011.05.170

Kranjc, A. 2012: Dinaric Karst: an example of deforestation and desertification of limestone terrain. Deforestation around the world. Rijeka.

Kranjc, A. 2013: Ivan Gams – karstologist. Acta geographica Slovenica 53-1. DOI: https://doi.org/10.3986/AGS53101

Kranjc, A. 2020: Teorija hidrofilacij Atanazija Kircherja: prva znanstvena razlaga presihanja Cerkniškega jezera. Življenje in tehnika 71-5.

Kranjc, A., Kogovšek, J. 1987: Kam teče Predvratnica. Naše jame 29.

Kranjc A., Lovrenčak, F. 1981: Poplavni svet na Kočevskem polju. Geografski zbornik 21.

Kranjc, A., Liu, H. 2001: Lunan "Shilin" (Stone Forest) human impact and protection of (eventual) World Heritage Site (Yunnan, China). Acta Carsologica 30-1.

Kranjc, A., Malečkar, F. 1981: Brezno pri Leški planini: dopolnilne raziskave. Naše jame 23/24.

Kranjc, A., Mihevc, A. 1988: Poplavni svet ob Notranjski Reki. Geographica Slovenica 28.

Kranjc, A., Opara, B. 2002: Temperature Monitoring in Škocjanske jame Caves. Acta Carsologica 31-1. DOI: https://doi.org/10.3986/ac.v31i1.399

Kranjc, A., Panisset Travassos, L. E. 2018: On the origin of the name Dinara. Acta Carsologica 47-1. DOI: https://doi.org/10.3986/ac.v47i1.7021

Lučić, I. 2009: Povijest dinarskog krša na primeru Popova polja. Ph.D. thesis, University of Nova Gorica. Nova Gorica.

Mihevc, A. 2001: Speleogeneza divaškega krasa. Ljubljana. DOI: https://doi.org/10.3986/9789610503224

Mikoš, M., Kranjc, A., Matičič, B., Müller, J., Rakovec, J., Roš, M., Veselič, M., Brilly, M. 2002: Hidrološko izrazje. Acta hydrotechnica 20.

Mulec, J., Slabe, T., Šebela, S., Zupan Hajna, N., Knez, M., Čeligoj Biščak, J. (eds.) 2023: 75 let Inštituta za raziskovanje krasa. Ljubljana.

Ogrin, D. (ed.) 2019: Razvoj geografije na Slovenskem – 100 let študija geografije na Univerzi v Ljubljani. Ljubljana.

Panisset Travassos, L. E. 2011: The cultural importance of karst and caves. Ph.D. thesis, University of Nova Gorica. Nova Gorica.

Ravbar, N. 2007: Vulnerability and risk mapping for the protection of karst waters in Slovenia. Ph.D. thesis, University of Nova Gorica. Nova Gorica.

Ravbar, N. 2014: Interview with Andrej Kranjc. Acta Carsologica 43-1. DOI: https://doi.org/10.3986/ac.v43i1.900

Ravbar, N. 2023: In memoriam: Professeur Andrej Kranjc. Karstologia 81.

Ravbar, N., Mayaud, C., Blatnik, M., Petrič, M. 2021: Determination of inundation areas within karst poljes and intermittent lakes for the purposes of ephemeral flood mapping. Hydrogeological Journal 29. DOI: https://doi.org/10.1007/s10040-020-02268-x

Renault, P. 1968: Contribution à l'étude des actions mécaniques et sédimentologiques dans la spéléogenèse. Annales de spéléologie 23-3.

Savnik, R. 1982: Kranjc, Andrej. Primorski slovenski biografski leksikon: 8. snopič Kacin–Križnar, 2. knjiga. Gorica.

Slabe, T. 1995: Cave rocky relief and its speleogenetical significance. Ljubljana.

Smrekar, A. 2000: Cerkniško polje kot primer poseljenega kraškega ranljivega območja. Geographica Slovenica 33-1.

Zupan Hajna, N. 2002: Origin of fine-grained carbonate clasts in cave sediments. Acta Carsologica 31-2. DOI: https://doi.org/10.3986/ac.v31i2.392

Downloads

Published

24-01-2024

How to Cite

Ravbar, N. (2024). Research work and contribution of Andrej Kranjc to geography and karstology. Acta Geographica Slovenica, 64(1), 61–73. https://doi.org/10.3986/AGS.12168

Issue

Section

Articles