Demographic Characteristics of the Romany in Prekmurje

Damir Josipovič, Peter Repolusk

DOI: https://doi.org/10.3986/AGS43105

Abstract

The paper deals with the demographic and settlement characteristics of the Romany in Prekmurje (north-eastern Slovenia). Along with ethnic characteristics, there is a series of weaknesses in their socioeconomic structure, particularly poor education and a high proportion of unemployment, that separates them from the rest of the population of the region. Social marginality is a reason that social integration is often linked with ethnic assimilation. Statistical sources indicate that the number of Romany is largely underestimated.

Keywords

Romany; Roma; ethnic geography; demogeography; demography; Prekmurje; northeastern Slovenia

Full Text:

PDF

References

Center za socialno delo Lendava 1991: Položaj Romov in reševanje romske problematike v občini Lendava. Razprave in gradivo 25, Inštitut za narodnostna vprašanja. Ljubljana.

Erich, R. 1999: Problemi doseljenih in neavstrijskih Romov v Avstriji. V »Poti za izboljšanje položaja Romov v Srednji in Vzhodni Evropi« (urednika Klopčič, V., M. Polzer). Inštitut za narodnostna vprašanja, Ljubljana.

Horvat, J. 1999: Položaj Romov v Sloveniji. V »Poti za izboljšanje položaja Romov v Srednji in Vzhodni Evropi« (urednika Klopčič, V., M. Polzer). Inštitut za narodnostna vprašanja. Ljubljana.

Josipovič, D. 2002: Geografske značilnosti rodnosti v izbranih območjih Slovenije. Magistrsko delo, Oddelek za geografijo, Filozofska fakulteta. Ljubljana.

Müller, S. 1999: Pravni in dejanski položaj Romov v državah, kjer imajo le-ti velik prebivalstveni delež – primer Romunije. V: »Poti za izboljšanje položaja Romov v Srednji in Vzhodni Evropi« (urednika Klopčič, V., M. Polzer), Inštitut za narodnostna vprašanja, Ljubljana.

Popis prebivalstva, gospodinjstev, stanovanj in kmečkih gospodarstev v Republiki Sloveniji v letu 1991. Statistični urad RS. Ljubljana.

Poti za izboljšanje položaja Romov v Srednji in Vzhodni Evropi. Zbornik, urednika V. Klopčič, M. Polzer. Inštitut za narodnostna vprašanja, Ljubljana, 1999. Ljubljana.

Romi na Slovenskem. Zbornik, urednici Klopčič, V., S. Novak - Lukanovič. Razprave in gradivo 25, Inštitut za narodnostna vprašanja, Ljubljana, 1991. Ljubljana.

Stanič - Igličar, H. 1991: Reševanje problematike Romov v okviru socialnega skrbstva. Razprave in gradivo 25, Inštitut za narodnostna vprašanja, Ljubljana.

Štrukelj, P. 1980: Romi na Slovenskem. Ljubljana.

Winkler, P. 1999: Izkušnje Slovenije pri urejanju položaja Romov. V »Poti za izboljšanje položaja Romov v Srednji in Vzhodni Evropi« (urednika Klopčič, V., M. Polzer). Inštitut za narodnostna vprašanja, Ljubljana.

Zadravec, J. 1991: Demografska in socialna podoba Romov v Sloveniji. Razprave in gradivo 25, Inštitut za narodnostna vprašanja, Ljubljana.

Zupančič, J., D. Josipovič, P. Repolusk 2000: Problematika Romov v občini Turnišče. Ljubljana: Inštitut za geografijo.DOI: https://doi.org/10.3986/AGS43105

Copyright (c) 2019 Acta geographica Slovenica

Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 International License.

© Acta geographica Slovenica | P. B. 306, SI-1001 Ljubljana, Slovenia | ags@zrc-sazu.si | tel: +386 1 470 65 09