Vprašanja identitet, migracij in transkulturnosti: Primer pesnice Cvetke Lipuš

Avtorji

  • Tanja Žigon
  • Vesna Kondrič Horvat
  • Boštjan Udovič

DOI:

https://doi.org/10.3986/dd.2020.1.11

Ključne besede:

Cvetka Lipuš, slovenska književnost, narodna manjšina, izseljenstvo, migracije, transkulturnost

Povzetek

Pesnica Cvetka Lipuš je mednarodno uveljavljena in večkrat nagrajena pesnica, rojena na avstrijskem Koroškem. Po študiju v Avstriji je odšla v Združene države Amerike, nato pa se je po več kot desetletju bivanja čez lužo vrnila in se ustalila v Salzburgu. Doslej je izdala sedem pesniških zbirk in je ena izmed najpomembnejših ambasadork slovenske kulture v tujini. Svoje pesniške misli preliva na papir izključno v slovenščini, svojem prvem jeziku, medtem ko sta nemščina in angleščina jezika njene izobrazbe in poklicnega življenja. V prispevku se avtorji sprašujejo, kako se migracije in trije kulturni krogi, ki jo spremljajo, odražajo v njenem življenju in delu.

Prenosi

Podatki o prenosih še niso na voljo.

Biografije avtorja

Tanja Žigon

Dr. znanosti, izredna profesorica za prevodoslovje, Filozofska fakulteta Univerze v Ljubljani, Aškerčeva 2, SI-1000 Ljubljana; tanja.zigon@ff.uni-lj.si

Vesna Kondrič Horvat

Dr. znanosti, redna profesorica za novejšo nemško književnost, Filozofska fakulteta Univerze v Mariboru, Koroška cesta 160, SI-2000 Maribor;

Boštjan Udovič

Dr. znanosti, izredni profesor s področja diplomacije (korespondenčni avtor), Fakulteta za družbene vede Univerze v Ljubljani, Kardeljeva ploščad 5, SI-1000 Ljubljana; bostjan.udovic@fdv.uni-lj.si — Prispevek je nastal v sklopu raziskovalnih programov »Slovenija in njeni akterji v mednarodnih odnosih in evropskih integracijah«, št. P5-0177, in »Medkulturne literarnovedne študije«, št. P6-0265, ki ju sofinancira Javna agencija za raziskovalno dejavnost Republike Slovenije iz državnega proračuna. Za sodelovanje se avtorji zahvaljujejo Cvetki Lipuš in anonimnima recenzentoma, ki sta pripomogla k izboljšanju članka.

Prenosi

Objavljeno

2020-02-20

Kako citirati

Žigon, T., Kondrič Horvat, V., & Udovič, B. (2020). Vprašanja identitet, migracij in transkulturnosti: Primer pesnice Cvetke Lipuš. Dve Domovini, (51). https://doi.org/10.3986/dd.2020.1.11

Številka

Rubrike

Članki