Migracijski proces v omrežni družbi

  • Blaž Lenarčič
Ključne besede: migracijski proces, informacijsko-komunikacijske tehnologije, migranti, omrežna družba

Povzetek

Članek obravnava vpliv rabe informacijsko-komunikacijskih tehnologij na migracij­ski proces. V tem smislu poudarja časovno-prostorsko neodvisno delovanje, ki ga te tehnologije omogočajo. Poleg tega, da tovrstno delovanje povzroča prehod od območne k omrežni organizaciji družbe, migrantom omogoča, da fizično oddaljene izvorne domovine emocionalno in družbeno nikoli ne zapustijo, kar se ne sklada z dosedanjim sociološkim portretom migranta. Na teh izhodiščih prispevek med drugim odpira vprašanje o ponovnem premisleku koncepta migranta, in sicer v pogojih omrežne družbe.

Prenosi

Podatki o prenosih še niso na voljo.

Biografija avtorja

Blaž Lenarčič

Dr. sociologije, znanstveni sodelavec, docent, Znanstveno-raziskovalno središče Koper, Garibaldijeva 1, SI-6000 Koper; blaz.lenarcic@zrs-kp.si

Objavljeno
2020-02-20
Kako citirati
1.
Lenarčič B. Migracijski proces v omrežni družbi. DveDom [Internet]. 20. februar 2020. [citirano 19. september 2020.];(51). Dostopno na: https://ojs.zrc-sazu.si/twohomelands/article/view/dd.2020.1.10
Rubrike
Članki