Odmevi Adamičevih del v ameriškem in slovenskem časopisju med letoma 1931 in 1934

  • Milan Mrđenovič
Ključne besede: Louis Adamič, priseljenske teme, recenzije, časopisi, izseljenstvo

Povzetek

Članek prikazuje odzive ameriških in slovenskih časnikov, tednikov, mesečnikov in drugih poročil na Adamičeve prve tri knjige, ki so v ZDA izšle med letoma 1931 in 1934. Avtor v članku obravnava tako pozitivne kot negativne kritike njegovih del, pri čemer si pomaga z Adamičevimi knjigami, s spomini, korespondenco in strokovnimi članki, ki so se ukvarjali z njegovima pisanjem in delovanjem. Primerja odzive bralcev in jih sooča z relevantnimi spoznanji in zgodovinskimi dejstvi ter dostopnim arhivskim gradivom. Članek prikaže, kako se je Adamič na začetku literarnega razvoja počasi spreminjal v poznavalca priseljenskih tematik.

Prenosi

Podatki o prenosih še niso na voljo.
Objavljeno
2020-02-20
Kako citirati
1.
Mrđenovič M. Odmevi Adamičevih del v ameriškem in slovenskem časopisju med letoma 1931 in 1934. DveDom [Internet]. 20. februar 2020. [citirano 19. september 2020.];(51). Dostopno na: https://ojs.zrc-sazu.si/twohomelands/article/view/dd.2020.1.06
Rubrike
Članki