Louis Adamič in druga svetovna vojna v ameriški in slovenski historiografiji

  • Matjaž Klemenčič
  • Milan Mrđenović
Ključne besede: Louis Adamič, ZOJSA, FBI, komunizem, Jugoslavija

Povzetek

Avtorja v članku predstavljata Adamičevo vlogo v drugi svetovni vojni, v kateri je deloval v okviru ameriških organizacij, kakršni sta bili Commom Council for American Unity in Vladna komisija za narodno obrambo. Pri tem se je zavzemal za upoštevanje etnične raznolikosti ameriškega prebivalstva pri aktiviranju v vojnih naporih ZDA. Adamič je bil tudi vodilni član organizacij ameriških južnoslovanskih izseljencev, kakršna sta bila Združeni odbor južnoslovanskih Američanov in Slovenski ameriški narodni svet. Ker novejša ameriška literatura delovanje jugoslovanskih Američanov med drugo svetovno vojno obravnava zlasti kot problem nacionalne varnosti ZDA, nam odkriva doslej še ne razkrito plat delovanja Louisa Adamiča.

Prenosi

Podatki o prenosih še niso na voljo.

Biografija avtorja

Matjaž Klemenčič

Dr. zgodovinskih znanosti, red. prof., Oddelek za zgodovino Filozofske fakultete Univerze v
Mariboru, Koroška cesta 160, SI-2000 Maribor

Objavljeno
2020-02-20
Kako citirati
1.
Klemenčič M, Mrđenović M. Louis Adamič in druga svetovna vojna v ameriški in slovenski historiografiji. DveDom [Internet]. 20. februar 2020. [citirano 22. september 2020.];(51). Dostopno na: https://ojs.zrc-sazu.si/twohomelands/article/view/dd.2020.1.05
Rubrike
Članki