Družbeni angažma in multikulturalizem v literarnem novinarstvu in dokumentarni prozi Louisa Adamiča

  • Leonora Flis
Ključne besede: Louis Adamič, literarno novinarstvo, multikulturalizem, družbeni angažma, migracija

Povzetek

Članek se osredotoča na besedila Louisa Adamiča, ki s pomočjo pristopov literarnega novinarstva oblikujejo avtentični, hkratno subjektivni in zgodovinsko preverljivi diskurz opisovanja tako aktualnih kot preteklih dogodkov in Adamiča uspešno postavljajo ob bok širše prepoznavnim imenom literarnega novinarstva. Članek pojasni lastnosti literarnega žurnalizma ter identificira poteze tega žanra v tistih Adamičevih besedilih, ki še zlasti jasno izražajo multikulturalistično kritiko homogenizirajočih vplivov prevladujočih kultur in izkazujejo močno socialno agendo (Dinamit, Smeh v džungli, Moja Amerika, Vrnitev v rodni kraj in Narod narodov).

Prenosi

Podatki o prenosih še niso na voljo.

Biografija avtorja

Leonora Flis

Univerza v Novi Gorici in Univerza v Ljubljani

Objavljeno
2020-02-20
Kako citirati
1.
Flis L. Družbeni angažma in multikulturalizem v literarnem novinarstvu in dokumentarni prozi Louisa Adamiča. DveDom [Internet]. 20. februar 2020. [citirano 12. avgust 2020.];(51). Dostopno na: https://ojs.zrc-sazu.si/twohomelands/article/view/dd.2020.1.04
Rubrike
Članki