Reprezentacije ameriških staroselcev v kontekstu Adamičevega pisanja o (novih) priseljencih

  • Dr. Ksenija Šabec Fakulteta za družbene vede
Ključne besede: Louis Adamič, ameriški staroselci, priseljenci, ZDA, medkulturnost

Povzetek

Članek se ukvarja z vprašanjem, kakšno pozornost je Louis Adamič v izbranih delih in javnem angažiranju namenjal ameriškim staroselcem v primerjavi s svojim pisanjem o novih priseljencih v kontekstu razumevanja ohranjanja priseljenske identitete, problema integracije in oblikovanja ameriške nacionalne identitete. Poleg tega raziskuje načine, na katere je avtor obravnaval medkulturne in medetnične odnose v ZDA s stališča ameriških staroselcev. Analizirana so predvsem tri njegova dela: Moja Amerika (1938), Iz mnogih dežel (1940) in Narod narodov (1945). Glavna ugotovitev je, da Adamič ameriškim staroselcem ne posveča enake pozornosti kot (evropskim) priseljencem, kljub temu pa »indijanske zgodbe« ni popolnoma zanemaril. V nekaterih svojih delih, najbolj v Narodu narodov, jih je še zlasti vzporejal s (problematičnim) položajem temnopoltih v Združenih državah v času, ko je bil ta prostor koloniziran ali »z mečem ali s knjigo«.

Prenosi

Podatki o prenosih še niso na voljo.

Biografija avtorja

Dr. Ksenija Šabec, Fakulteta za družbene vede

PhD in Social Sciences, Assistant Professor, University of Ljubljana, Faculty of Social Sciences,
Kardeljeva ploščad 5, SI-1000 Ljubljana; ksenija.sabec@fdv.uni-lj.si

Objavljeno
2020-02-20
Kako citirati
1.
Šabec K. Reprezentacije ameriških staroselcev v kontekstu Adamičevega pisanja o (novih) priseljencih. DveDom [Internet]. 20. februar 2020. [citirano 19. september 2020.];(51). Dostopno na: https://ojs.zrc-sazu.si/twohomelands/article/view/dd.2020.1.02
Rubrike
Članki