Knjižna ocena - Anna Mazurkiewicz (ur.), East Central European Migrations During the Cold War: A Handbook; Berlin in Boston, De Gruyter Oldenbourg, 2019, 430 str.

  • Miha Zobec

Povzetek

  Knjiga zgodovino migracij v vsaki od držav Srednje in Vzhodne Evrope podaja v zgoščeni obliki, zato niti ni mogoče pričakovati, da bi se avtorji posameznih prispevkov spuščali v poglobljeno pojasnjevanje migracijskih procesov. Ne glede na to pa knjiga da vedeti, da migracije niso obstranski, ampak ključni del zgodovine tega dela celine, ki jo je bolj kot priseljevanje zaznamovalo izseljevanje. Knjiga je dragocen doprinos k poznavanju preteklosti »druge Evrope«, z navedbo pomembnejšega arhivskega gradiva in literature na koncu razdelka o vsaki državi pa je tudi opora pri nadaljnjem raziskovanju. S seznanjanjem o izseljevanju v času komunistične zaprtosti, ki ga je vsaj ponekod zaznamoval tudi beg pred kremeljskimi tanki, nas opominja, da so države na to preteklost pri oblikovanju današnjih migracijskih politik očitno pozabile.

Prenosi

Podatki o prenosih še niso na voljo.
Objavljeno
2021-01-24
Kako citirati
1.
Zobec M. Knjižna ocena - Anna Mazurkiewicz (ur.), East Central European Migrations During the Cold War: A Handbook; Berlin in Boston, De Gruyter Oldenbourg, 2019, 430 str. DveDom [Internet]. 24. januar 2021. [citirano 11. maj 2021.];2021(53). Dostopno na: https://ojs.zrc-sazu.si/twohomelands/article/view/9536
Rubrike
Članki