Identitetne transformacije v migracijskih procesih: Prelivajoča se pripadnost Kanadčanke slovensko-italijanskih korenin

Ključne besede: Kanada, Slovenci, migracije, identiteta, življenjska zgodba

Povzetek

Članek na podlagi življenjske zgodbe Anne Urbancic, dolgoletne profesorice italijanskih študij na Univerzi Toronto, zrcali identitetne transformacije. Rekonstrukcija njene zgodbe temelji na intervjuju, v katerem osvetljuje svojo kompleksno priseljensko dediščino, in na njenih različnih premišljevanjih o svoji kulturni identiteti v Kanadi. Njene pripovedi iz zadnjih dveh desetletij kažejo na istovetenje kot stalno spreminjajoči se proces, ki v veliki meri nastaja iz notranje percepcije zunanjega sveta. Pri tem sta najpomembnejši njena humanistična miselnost in izostrena družbena senzibilnost.

Prenosi

Podatki o prenosih še niso na voljo.

Biografija avtorja

Urška Strle, Filozofska fakulteta Univerze v Ljubljani, Aškerčeva 2, SI-1000 Ljub­ljana;

Dr. zgodovine, docentka, Filozofska fakulteta Univerze v Ljubljani, Aškerčeva 2, SI-1000 Ljub­ljana; ursulus@yahoo.com, https://orcid.org/0000-0002-1793-0090 — Članek je nastal v okviru projekta »EIRENE«, ki ga je financiral Evropski raziskovalni svet v okviru programa Horizon 2020 in v finančni shemi ERC Advanced Grant (ERC Grant Agreement n. 742683).

Objavljeno
2021-01-24
Kako citirati
1.
Strle U. Identitetne transformacije v migracijskih procesih: Prelivajoča se pripadnost Kanadčanke slovensko-italijanskih korenin. DveDom [Internet]. 24. januar 2021. [citirano 11. maj 2021.];2021(53). Dostopno na: https://ojs.zrc-sazu.si/twohomelands/article/view/9535
Rubrike
Članki