Reprezentacije islama in muslimanov v slovenskih osnovnošolskih učbenikih

  • Ela Porić Fakulteta za družbene vede Univerze v Ljubljani, Kardeljeva ploščad 5, SI-1000 Ljubljana
  • Aleš Črnič Fakulteta za družbene vede Univerze v Ljubljani, Kardeljeva ploščad 5, SI-1000 Ljubljana
Ključne besede: islam, muslimani, osnovnošolski učbeniki, reprezentacije, stereotipi

Povzetek

Članek obravnava reprezentacije islama in muslimanov v slovenskih osnovnošolskih učbenikih. Kritično diskurzivno analizo usmerja na štiri tematske poudarke, okoli kate­rih se zgoščajo reprezentacije: varnost in nasilje, geografsko kulturno umestitev, vlogo žensk in odnose med spoloma ter prispevek muslimanov k razvoju zahodne civilizacije. Rezultati kažejo redke primere očitno problematičnih reprezentacij, celostna anali­za pa razkriva, da šele množica manjših pristranskosti in/ali pretiravanj ob odsotnosti nekaterih tematik in/ali vizualnih ilustracij tvori popačeno reprezentacijo, ki reproducira nekatere stereotipe in starodavni strah pred muslimani in islamom.

Prenosi

Podatki o prenosih še niso na voljo.

Biografije avtorja

Ela Porić, Fakulteta za družbene vede Univerze v Ljubljani, Kardeljeva ploščad 5, SI-1000 Ljubljana
Mag. kulturologije, Fakulteta za družbene vede Univerze v Ljubljani, Kardeljeva ploščad 5, SI ­1000 Ljubljana; ela.poric@gmail.com — V članku predstavljena analiza temelji na magistrski raziskavi, opravljeni leta 2020 na Oddelku za kulturologijo Fakultete za družbene vede Univerze v Ljubljani.
Aleš Črnič, Fakulteta za družbene vede Univerze v Ljubljani, Kardeljeva ploščad 5, SI-1000 Ljubljana

Dr. družbenih ved, profesor religiologije, Fakulteta za družbene vede Univerze v Ljubljani, Kardeljeva ploščad 5, SI-1000 Ljubljana; ales.crnic@fdv.uni-lj.si

Objavljeno
2021-01-24
Kako citirati
1.
Porić E, Črnič A. Reprezentacije islama in muslimanov v slovenskih osnovnošolskih učbenikih. DveDom [Internet]. 24. januar 2021. [citirano 8. maj 2021.];2021(53). Dostopno na: https://ojs.zrc-sazu.si/twohomelands/article/view/9534
Rubrike
Članki