Odnos prebivalstva ob slovenski državni meji do priseljencev: Študija občin Kostel in Osilnica

  • Rok Zupančič Fakulteta za družbene vede Univerze v Ljubljani, Kardeljeva ploščad 5, SI-1000 Ljubljana https://orcid.org/0000-0003-1963-2668
  • Denis Premec Fakulteta za družbene vede Univerze v Ljubljani, Kardeljeva ploščad 5, SI-1000 Ljubljana
Ključne besede: ljudje na poti, migranti, migracije, migrantska kriza, slovensko-hrvaška meja

Povzetek

Avtorja v članku preučujeta stališča prebivalcev občin Kostel in Osilnica ob slovensko-hrvaški meji do ljudi na poti. Na tem območju skušajo migranti množično prečkati mejo, zato je posrednih ali neposrednih stikov med lokalnim prebivalstvom in migranti več kot drugod po državi. Zanimalo ju je, ali so stališča tamkajšnjega prebivalstva v primerjavi s stališči celotnega prebivalstva Slovenije o vprašanjih, povezanih z migranti, drugačna, in ali so povezana z nekaterimi demografskimi dejavniki (s spolom, starostjo, z izobrazbo, veroizpovedjo). Pričujočo mikroštudijo, ki temelji na terenski anketi, leta 2020 izvedeni v Kostelu in Osilnici, postavljata tudi v kontekst raziskav Slovensko javno mnenje.

Prenosi

Podatki o prenosih še niso na voljo.

Biografije avtorja

Rok Zupančič, Fakulteta za družbene vede Univerze v Ljubljani, Kardeljeva ploščad 5, SI-1000 Ljubljana

Dr. politologije (obramboslovja), izredni profesor, Fakulteta za družbene vede Univerze v Ljubljani, Kardeljeva ploščad 5, SI-1000 Ljubljana; rok.zupancic@fdv.uni-lj.si, https://orcid.org/0000-0003-1963-2668 — Članek je nastal v okviru programske skupine Obramboslovje P5-0206(B), ki jo sofinancira Javna agencija za raziskovalno dejavnost Republike Slovenije iz državnega proračuna.

Denis Premec, Fakulteta za družbene vede Univerze v Ljubljani, Kardeljeva ploščad 5, SI-1000 Ljubljana

Diplomirani obramboslovec, Fakulteta za družbene vede Univerze v Ljubljani, Kardeljeva ploščad 5, SI-1000 Ljubljana; dp2586@student.uni-lj.si

Objavljeno
2021-01-24
Kako citirati
1.
Zupančič R, Premec D. Odnos prebivalstva ob slovenski državni meji do priseljencev: Študija občin Kostel in Osilnica. DveDom [Internet]. 24. januar 2021. [citirano 8. maj 2021.];2021(53). Dostopno na: https://ojs.zrc-sazu.si/twohomelands/article/view/9533
Rubrike
Članki