Evropski mejni režim: Tihotapljenje ljudi in paradoks kriminalizacije solidarnosti

Povzetek

Članek razpravlja o tihotapljenju ljudi v kontekstu evropskega mejnega režima. Oriše teptanje pravice do azila, razčleni demonizacijo tihotapcev in prikaže paradoks kriminalizacije solidarnosti. Kot tržna nelegalna storitev se tihotapljenje ljudi bistveno razlikuje od solidarnosti z ljudmi na poti. Protitihotapska zakonodaja pa ukinja razlike med tihotapljenjem in solidarnostnimi praksami, saj materialna korist ni nujen element kriminalizacije pomoči pri migraciji. Ugotavlja, da »nasilne meje« in državni pregon antagonizem tihotapstvo-solidarnost umeščajo na isti kontinuum in da so solidarnostne prakse upor proti nasilnim mejam, tihotapljenje pa njihov učinek.

Prenosi

Podatki o prenosih še niso na voljo.

Biografija avtorja

Jelka Zorn, Fakulteta za socialno delo Univerze v Ljubljani, Topniška ulica 31, SI-1000 Ljubljana

Dr. sociologije-socialnega dela v skupnosti, izredna profesorica, Fakulteta za socialno delo Univerze v Ljubljani, Topniška ulica 31, SI-1000 Ljubljana; jelka.zorn@fsd.uni-lj.si, https://orcid.org/0000-0001-8438-7596 — Članek je nastal v okviru projekta »Evropski režim iregulariziranih migraciji na periferiji EU: Od etnografije do pojmovnika« (Hrvatska zaklada za znanost, IP-2019-04-6642) in raziskovalnega projekta »Socialno delo kot nosilec procesov družbenega vključevanja in socialne pravičnosti v Sloveniji« (ARRS, P5-0058). — Za dragocene komentarje se zahvaljujem Uršuli Lipovec Čebron, Eli Meh, Maji Ivačič in Asji Hrvatin. Za možnost intervjujev z obsojenimi in s socialnim delavcem se zahvaljujem Upravi RS za izvrševanje kazenskih sankcij.

Objavljeno
2021-01-24
Kako citirati
1.
Zorn J. Evropski mejni režim: Tihotapljenje ljudi in paradoks kriminalizacije solidarnosti. DveDom [Internet]. 24. januar 2021. [citirano 8. maj 2021.];2021(53). Dostopno na: https://ojs.zrc-sazu.si/twohomelands/article/view/9532
Rubrike
Članki