Med ustvarjalnostjo in migracijami: Biografski portret umetnice in begunke Bare Remec

Ključne besede: Bara Remec, Argentina, migracije, umetnica, biografija

Povzetek

Avtorica v članku analizira življenje Bare Remec – umetnice, učiteljice, begunke, planinke, filantropinje, ženske, in to od otroštva in mladosti v Ljubljani ter iz­obraževanja v Zagrebu do begunstva in konca življenja v Barilochah v Argentini. Biografski portret sloni na številnih virih, med katerimi je le malo intervjujev z umetnico in prvoosebnih zapisov njenih sodobnikov. Poleg metodoloških izzivov med pisa­njem biografskega portreta avtorica postavlja v ospredje umetničin življenjski potek, ki ga je pisala s pomočjo manj znanih podatkov o odvisnosti Bare Remec od migracije ter spolne in identitetne definiranosti njenega časa.

Prenosi

Podatki o prenosih še niso na voljo.

Biografija avtorja

Kristina Toplak, ZRC SAZU, Inštitut za slovensko izseljenstvo in migracije, Raziskovalna postaja Maribor, Novi trg 2, SI-1000 Ljubljana

Dr. etnologije, prof. umetnostne zgodovine, znanstvena sodelavka, ZRC SAZU, Inštitut za slovensko izseljenstvo in migracije, Raziskovalna postaja Maribor, Novi trg 2, SI-1000 Ljubljana; kristina.toplak@zrc-sazu.si, https://orcid.org/0000-0001-7972-1481 — Članek je rezultat raziskovalnega programa »Nacionalna in kulturna identiteta slovenskih izseljencev v kontekstu raziskovanja migracij« (P5-0070), ki ga financira ARRS.

Objavljeno
2021-01-24
Kako citirati
1.
Toplak K. Med ustvarjalnostjo in migracijami: Biografski portret umetnice in begunke Bare Remec. DveDom [Internet]. 24. januar 2021. [citirano 8. maj 2021.];2021(53). Dostopno na: https://ojs.zrc-sazu.si/twohomelands/article/view/9530
Rubrike
Članki