Zamolčana znanstvenica: Doprinos dr. Branislave Sušnik k raziskovanju staroselskih kultur Paragvaja

Ključne besede: Branislava Sušnik, Paragva, historična antropologija, etnolingvistika, staroselci

Povzetek

Članek predstavi življenjsko zgodbo slovenske emigrantke dr. Branislave Sušnik in oceni njeno znanstvenoraziskovalno delo na področju zgodovinske antropologije, etnografije, etnolingvistike in muzeologije Paragvaja. Izpostavi pomembnost njenih raziskav na področju amerikanistike in odmevnost njenega dela v paragvajski družbi. Opozori tudi na nekorekten odnos slovenske stroke do njenih znanstvenih dosežkov. Slovenska etnologija in kulturna antropologija do zdaj nista uspeli ovrednotiti njenega znanstvenega dela. V zaključku članek zato predlaga strokovno in osebno pripoznanje dr. Sušnikove, prevode njenih ključnih del in njihovo vključitev v dediščino slovenskih znanstvenih dosežkov.

Prenosi

Podatki o prenosih še niso na voljo.

Biografija avtorja

Marija Mojca Terčelj, Inštitut za medkulturne študije Fakultete za humanistične študije Koper, Univerze na Primorskem, Titov trg 5, SI-6000 Koper

Dr. etnologije in kulturne antropologije; predavateljica na Oddelku za antropologijo ter znanstvena sodelavka Inštituta za medkulturne študije Fakultete za humanistične študije Koper, Univerze na Primorskem, Titov trg 5, SI-6000 Koper; Marija.Mojca.Tercelj@fhs.upr.si; Mojca.Tercelj@guest.arnes.si; https://orcid.org/0000-0002-8693-479X — Članek je rezultat raziskovalnega projekta »CRP 2019«, V6-1925: »Dr. Branislava Sušnik in sodobniki – ambasadorji slovenske znanosti v Južni Ameriki«, konkretnega raziskovalnega dela v arhivu MEAB v Asuncionu in lastnih terenskih izkušenj med staroselci v Paragvaju 1998, 2000 in 2019.

Objavljeno
2021-01-24
Kako citirati
1.
Terčelj MM. Zamolčana znanstvenica: Doprinos dr. Branislave Sušnik k raziskovanju staroselskih kultur Paragvaja. DveDom [Internet]. 24. januar 2021. [citirano 8. maj 2021.];2021(53). Dostopno na: https://ojs.zrc-sazu.si/twohomelands/article/view/9529
Rubrike
Članki