Podobe o Branislavi Sušnik med Slovenci v Argentini: Migracija, življenje v Paragvaju in povezave z domovino

Ključne besede: Branislava Sušnik, slovenska diaspora v Argentin, Paragvaj, izseljenska znanstvenica

Povzetek

Članek predstavlja življenje in raziskovalno delo Branislave Sušnik, ki se je po drugi svetovni vojni najprej izselila v Argentino in nato v Paragvaj, kjer je delovala na raziskovalnih področjih jezikoslovja, antropologije in kulturne zgodovine staroselskih ljudstev. Osredotoča se na analizo njenih migracijskih izkušenj, povezav z domovino, predvsem pa na podobe, ki so se o njej kot izseljenski znanstvenici med Slovenci v Argentini izoblikovale v tisku.

Prenosi

Podatki o prenosih še niso na voljo.

Biografija avtorja

Jaka Repič, Filozofska fakulteta Univerze v Ljubljani, Aškerčeva 2, SI-1000 Ljubljana

Dr. etnologije, izredni profesor za kulturno in socialno antropologijo, Filozofska fakulteta Univerze v Ljubljani, Aškerčeva 2, SI-1000 Ljubljana; jaka.repic@ff.uni-lj.si, https://orcid.org/0000-0003-2009-4369 

Objavljeno
2021-01-24
Kako citirati
1.
Repič J. Podobe o Branislavi Sušnik med Slovenci v Argentini: Migracija, življenje v Paragvaju in povezave z domovino. DveDom [Internet]. 24. januar 2021. [citirano 8. maj 2021.];2021(53). Dostopno na: https://ojs.zrc-sazu.si/twohomelands/article/view/9528
Rubrike
Članki