»Ne Srbi ne Slovenci, ne katoličani in ne pravoslavci, pa tudi ne italijanski in naši državljani«: Slovensko časopisje o slovenski koloniji v Bistrenici v letih 1930–1940

  • Jernej Mlekuž Inštitut za slovensko izseljenstvo in migracije ZRC SAZU, Novi trg 2, SI-1000 Ljubljana
Ključne besede: kolonialisti, časopisje, Kraljevina Jugoslavija, Bistrenica, narodnost

Povzetek

Avtor v besedilu odgovarja na vprašanje, kako je o slovenski koloniji v makedonski Bistrenici pisalo slovensko časopisje v letih 1930–1940, v času, ko je bilo narodno vprašanje eno osrednjih vprašanj slovenske politike in kulture, kar se je odražalo tudi v pisanju ideološko polariziranega časopisja. Liberalnemu taboru naklonjeno časopisje, ki je vztrajalo pri jugoslovanstvu in centralizmu, je o koloniji večinoma pisalo naklonjeno, katoliškemu taboru naklonjeno časopisje, ki je zagovarjalo avtonomistično stališče, pa je bilo do kolonije bolj zadržano ali celo nenaklonjeno. V tridesetih letih so se pojavili tudi časopisi novih političnih in ideoloških gibanj, ki so v pisanje o koloniji vnesli drugačen ton.

Prenosi

Podatki o prenosih še niso na voljo.
Objavljeno
2020-08-04
Kako citirati
1.
Mlekuž J. »Ne Srbi ne Slovenci, ne katoličani in ne pravoslavci, pa tudi ne italijanski in naši državljani«: Slovensko časopisje o slovenski koloniji v Bistrenici v letih 1930–1940. DveDom [Internet]. 4. avgust 2020. [citirano 19. junij 2021.];(52). Dostopno na: https://ojs.zrc-sazu.si/twohomelands/article/view/8878
Rubrike
Članki