Beg možganov od konca petdesetih do začetka devetdesetih let 20. stoletja s poudarkom na Sloveniji

  • Marina Lukšič-Hacin Inštitut za slovensko izseljenstvo in migracije ZRC SAZU, Novi trg 2, SI-1000 Ljubljana;
Ključne besede: beg možganov, odliv veščin, migracija visokokvalificiranih in usposobljenih kadrov, migracija

Povzetek

Namen prispevka je osvežiti spomin na čas intenzivnega (globalnega) pojava bega možganov, na njegove tematizacije v izbranih raziskavah in na položaj v Sloveniji v obdobju od konca petdesetih let do začetka devetdesetih let 20. stoletja, to je do slovenske osamosvojitve. V prvem delu prispevka avtorica teoretsko tematizira različne pojme in njihove opredelitve, v drugem delu pa prikaz samega pojava osvetli s preglednimi podatki, ki kažejo vpetost Slovenije v takratno širšo svetovno dinamiko. V zaključku poudari, da je za razumevanje pojava v vseh njegovih razsežnostih ključno razumevanje širšega konteksta.

Prenosi

Podatki o prenosih še niso na voljo.
Objavljeno
2020-08-04
Kako citirati
1.
Lukšič-HacinM. Beg možganov od konca petdesetih do začetka devetdesetih let 20. stoletja s poudarkom na Sloveniji. DveDom [Internet]. 4. avgust 2020. [citirano 19. junij 2021.];(52). Dostopno na: https://ojs.zrc-sazu.si/twohomelands/article/view/8877
Rubrike
Članki