Reapropriacija Balkanske poti: Boji za mobilnost in so-delujočnost v Bosni in Hercegovini

  • Andrej Kurnik Univerza v Ljubljani, Fakulteta za družbene vede, Kardeljeva ploščad 5, SI-1000 Ljubljana
  • Maple Razsa Global Studies Program; Colby College, Waterville, ME 04901-8841
Ključne besede: migracija, družbena gibanja, avtonomija, Bosna in Hercegovina, Balkan, Evropa

Povzetek

Avtorja se v članku sprašujeta, kako je vloga postjugoslovanskih držav v restavraciji mejnega režima Evropske unije zaostrila nacionalizme in kakšen je bil po drugi strani spoj med migrantskimi boji, lokalnimi antinacionalističnimi gibanji in zamolčanimi političnimi alternativami? Pojem so-delujočnost bojev za mobilnost in antinacionalističnih bojev na območju nekdanje Jugoslavije omogoča branje nedavne zgodovine migrantske poti skozi regijo in ožje razumevanje trenutnih tegob zaradi t. i. migrantske krize v Bosni in Hercegovini. Takšno alternativno branje omogoča razumeti potencial, ki ga imajo boji za svobodo gibanja za oživitev kritike kolonialnosti oblasti na mejnem območju EU, kakršno je Balkan.

Prenosi

Podatki o prenosih še niso na voljo.
Objavljeno
2020-08-04
Kako citirati
1.
Kurnik A, Razsa M. Reapropriacija Balkanske poti: Boji za mobilnost in so-delujočnost v Bosni in Hercegovini. DveDom [Internet]. 4. avgust 2020. [citirano 19. junij 2021.];(52). Dostopno na: https://ojs.zrc-sazu.si/twohomelands/article/view/8871
Rubrike
Članki