Nadzor in preganjanje slovenskih antifašistov v Argentini: Zarotniško delovanje oblasti pri spopadanju z »nezaželenimi« priseljenci

Miha Zobec

DOI: https://doi.org/10.3986/dd.v0i49.7262

Povzetek

Zaradi nasprotovanja fašistični politiki v Julijski krajini, pa tudi fašizmu nasploh, je fašistična Italija skrbno nadzorovala slovenske izseljence iz Julijske krajine v tujini. Avtor v prispevku najprej prikaže italijanski nadzor nad dejavnostmi emigrantskih društev v Argentini, sledi analiza argentinskega pritiska nad levičarskimi izseljenci in izročanje njihovih dosjejev Italiji, na koncu pa pozornost posveti antifašistični dejavnosti izseljenk. Avtor ugotavlja, da je bil italijanski zunajteritorialni nadzor odvisen od transnacionalnega angažmaja izseljencev, ki se je povečal v času intenzivnega zatiranja manjšine v Julijski krajini.

Ključne besede

fašistični nadzor; izseljenci iz Julijske krajine; antifašizem; angažirani izseljenci; zunajteritorialni nadzor nad izseljenci;

Celotno besedilo:

PDF (English)

DOI: https://doi.org/10.3986/dd.v0i49.7262