Povojni urbanizem ob sporni meji: Nekaj opažanj o Kopru/Capodistria in Trstu/ Trieste

Neža Čebron Lipovec

DOI: https://doi.org/10.3986/dd.v0i49.7261

Povzetek

Prispevek predstavlja opažanja iz nedavne arhitekturnozgodovinske raziskave o povojni izgradnji slovenskih obmorskih mest. Osredotoča se na urbanistične koncepte, s katerimi je bila oblikovana »slovenska obala« in ki so spremljali proces migracij. Rešitve na slovenski strani so z ozirom na širši zgodovinski okvir primerjane s sočasnimi urbanističnimi načrti za Trst. Poudarjeni so izbrani posegi v »etnično čiste« lokacije (ezulski borghi na tržaškem kraškem robu; pozidava beneškega Kopra), hkrati pa primerjani pristopi v oblikovanju novih mestnih predelov ter dveh simbolnih prostorov reprezentacij na obeh straneh meje.

Ključne besede

povojni urbanizem; simbolno označevanje prostora; Koper/Capodistria Trst/Trieste; meja;

Celotno besedilo:

PDF (English)

DOI: https://doi.org/10.3986/dd.v0i49.7261