»Istrski eksodus« in istrska družba po njem

Katja Hrobat Virloget

DOI: https://doi.org/10.3986/dd.v0i49.7259

Povzetek

Avtorica v etnološki raziskavi, ki se osredotoča na posledice »istrskega eksodusa«,
obravnava tudi konfliktne nacionalne diskurze v zvezi z njim in z njim povezane utišane spomine. Na primeru spominov osvetli različne procese migracij. Med družbenimi procesi v istrski družbi po »eksodusu« pokaže na koncept »drugega«, »doma« in na vzpostavitev simbolnih meja.

Ključne besede

»eksodus«; posledice; istrska družba; migracije; simbolne meje;

Celotno besedilo:

PDF (English)

DOI: https://doi.org/10.3986/dd.v0i49.7259